Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie

Wsparcie po śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku

Wypłata z ubezpieczenia dla Twoich bliskich, jeśli Ciebie zabraknie w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Dla kogo

Możesz rozszerzyć ochronę o ubezpieczenie dodatkowe jeśli zawierasz lub posiadasz jedno z poniższych ubezpieczeń:

Ubezpieczenie możesz zawrzeć również dla małżonka lub partnera, wtedy z ubezpieczeniem dodatkowym należy zawrzeć dodatkowe indywidualne ubezpieczenie terminowe na życie.

Co można zyskać

Zabezpieczysz finansowo swoją rodzinę, gdyby Cię zabrakło. Z naszym ubezpieczeniem Twoi bliscy lub inne wskazane w polisie osoby otrzymają pieniądze, jeśli umrzesz wskutek nieszczęśliwego wypadku. Pieniądze mogą przeznaczyć na wybrany cel, np.:

Pokrycie kosztów pogrzebu

Utrzymanie rodziny

Pieniądze z ubezpieczenia mogą wesprzeć budżet domowy.

Spłatę zobowiązań finansowych

Zabezpieczenie kredytu, pożyczki lub długów.

W razie Twojej śmierci skutek nieszczęśliwego wypadku wypłacimy podwójne świadczenie:

Kiedy działa ubezpieczenie

Ubezpieczenie obejmuje śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Za nieszczęśliwy wypadek uznajemy gwałtowne zdarzenie, które będzie jedyną i bezpośrednią przyczyną Twojej śmierci. Nieszczęśliwy wypadek nie zależy od Twojej woli ani stanu zdrowia. Musi być też wywołany zewnętrzną przyczyną, np. żywiołami natury.

Szczegółową definicję znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.​

Dlaczego warto

  • Ubezpieczenie działa przez całą dobę na całym świecie.
  • Nie musisz wykonywać badań, aby zawrzeć umowę ubezpieczenia.
  • Wypłacimy Twoim bliskim (wskazanym w polisie) pieniądze z ubezpieczenia, bez postępowania spadkowego.
  • Pieniądze z ubezpieczenia są zwolnione z podatku od spadków i darowizn.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ja ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Jak kupić ubezpieczenie

Wybierz wygodny dla Ciebie sposób

zamów rozmowę

Zostaw numer

Dokumenty do pobrania

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU Życie SA, znajdziesz  w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczonych w sekcji Dokumenty do pobrania.

Zamknij