Uwaga: W związku z wycofaniem ubezpieczenia PZU Gwarantowane Jutro z oferty od dnia 1 kwietnia 2024 r., nie ma możliwości zawierania nowych umów ubezpieczenia.

PZU Gwarantowane Jutro

Wsparcie dla bliskich oraz oszczędzanie

Wypłata oszczędności dla Ciebie – na koniec umowy albo wsparcie finansowe dla Twoich bliskich – jeśli Ciebie zabraknie.

Zostaw kontakt

Dla kogo i na jak długo

Ubezpieczenie oferujemy osobom w wieku od 13 do 65 lat.

To Ty decydujesz, jak długo będzie trwała Twoja umowa. Najkrótszy okres to 10 lat, najdłuższy – nawet 30 lat. Umowa kończy się najpóźniej w roku, w którym ukończysz 75 lat.

Możesz rozszerzyć ochronę o umowy dodatkowe dla Ciebie, Twojego małżonka albo partnera oraz dla dzieckaktóre pomogą Wam w trudnych sytuacjach życiowych, np. jeśli ktoś z Was zachoruje na nowotwór, znajdzie się w szpitalu lub przejdzie operację. 

Co można zyskać

Na koniec umowy wypłacimy Ci kwotę określoną w polisie. Jeśli w trakcie umowy umrzesz, wypłacimy pieniądze osobom, które wskażesz w umowie.

Gwarantowana wypłata na koniec umowy

 • Z naszym ubezpieczeniem oszczędzasz na dowolny cel. Na koniec umowy wypłacimy Ci kwotę zagwarantowaną w polisie.
 • Wysokość wypłaty nie zależy od sytuacji na rynkach finansowych – np. na giełdzie. Dzięki temu nie ryzykujesz utraty oszczędności.

Zabezpieczenie finansowe dla bliskich

 • Osoby, które wskażesz w polisie, dostaną pieniądze z ubezpieczenia, gdyby Cię zabrakło.
 • Twoi bliscy nie zapłacą podatku od spadków i darowizn oraz unikną uciążliwego postępowania spadkowego. 

Szczegóły ubezpieczenia

Elastyczny wybór

 • To Ty decydujesz, na jaką kwotę się ubezpieczasz (wybierasz tzw. sumę ubezpieczenia). Jest to kwota, którą wypłacimy Ci na koniec umowy, a w razie Twojej śmierci przekażemy ją wskazanym przez Ciebie osobom.
 • Wybrana przez Ciebie suma ubezpieczenia może wzrosnąć w związku z naliczeniem udziału w zysku.
 • Nie musisz obawiać się wpływu inflacji na wysokość wypłaty. Aby ograniczyć jej skutki, proponujemy zwiększenie składki o tzw. wskaźnik waloryzacji i podwyższenie sumy ubezpieczenia.
 • Ochronę możesz poszerzyć o dodatkowe umowy, np. na wypadek leczenia szpitalnego, śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, śmierci spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym oraz ubezpieczenia na życie z miesięczną wypłatą świadczenia.

Proste zawarcie umowy

Zawarcie umowy jest bardzo proste. Wystarczy umówić się na spotkanie z naszym agentem  lub przyjść do naszego oddziału. Razem z nami wypełnisz odpowiednie dokumenty.

Problemy finansowe? To nie problem

W razie kłopotów finansowych możesz:

 • zawiesić opłacanie składek,
 • zmienić częstotliwość opłacania składek, np. z rocznej na miesięczną,
 • zrezygnować z kolejnych wpłat i zachować polisę (czyli zamienić ubezpieczenie na tzw. bezskładkowe). W takim przypadku my obniżymy sumę ubezpieczenia, a Ty nie musisz płacić składek.

Dlaczego warto

 • Gwarantujemy wypłatę ustalonej w polisie sumy ubezpieczenia. Suma ta może wzrastać w związku z naliczeniem udziału w zysku oraz waloryzacją składki.
 • W razie Twojej śmierci pieniądze z ubezpieczenia wypłacimy Twoim bliskim (wskazanym w polisie), bez postępowania spadkowego.
 • Wypłata jest zwolniona z podatku od spadków i darowizn oraz podatku od zysków kapitałowych.
 • Ubezpieczenie działa przez całą dobę na całym świecie.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia 

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to wyłączenia odpowiedzialności. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Jak kupić ubezpieczenie

Wybierz wygodny dla Ciebie sposób

przez telefon

Zostaw numer

Dodatkowa ochrona

Dokumenty do pobrania

KIDy

KID (z ang. „Key Information Document") – Dokument zawierający kluczowe informacje, który wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. (z późn. zm) oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. wraz z załącznikami (z późn. zm.).

KIDy - PZU Więcej niż Ochrona


            Archiwalne


 

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU Życie SA, znajdziesz  w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczonych w sekcji Dokumenty do pobrania.

Zamknij