Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie

Wsparcie po śmierci wskutek wypadku komunikacyjnego

Wypłata z ubezpieczenia dla Twoich bliskich, jeśli Ciebie zabraknie wskutek wypadku komunikacyjnego.

Dla kogo

Możesz rozszerzyć ochronę o ubezpieczenie dodatkowe jeśli zawierasz lub posiadasz jedno z poniższych ubezpieczeń:

Ubezpieczenie możesz zawrzeć również dla małżonka lub partnera, wtedy z ubezpieczeniem dodatkowym należy zawrzeć dodatkowe indywidualne ubezpieczenie terminowe na życie.

Co można zyskać

Zabezpieczysz finansowo swoją rodzinę. Twoi bliscy otrzymają pieniądze, jeśli umrzesz wskutek wypadku komunikacyjnego, bez względu na to czy uczestniczyłeś w nim jako kierowca, pasażer czy pieszy. Wypłatę z ubezpieczenia mogą przeznaczyć na dowolny cel, np. na:

Pokrycie kosztów pogrzebu.

Zabezpieczenie bieżących wydatków, np. utrzymanie rodziny.

Spłatę zobowiązań finansowych, np. opłacenie rat kredytu czy pożyczki.

W razie Twojej śmierci wskutek wypadku komunikacyjnego wypłacimy podwójne świadczenie:

Kiedy działa ubezpieczenie

Ubezpieczenie obejmuje śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego bez względu na to, czy uczestniczył w nim jako kierowca, pasażer czy pieszy. Za wypadek komunikacyjny uznajemy wypadek z udziałem samochodu, samolotu, pociągu, statku, tramwaju lub roweru.

Szczegółową definicję znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Dlaczego warto

  • Nie musisz robić badań, aby zawrzeć umowę ubezpieczenia.
  • Ubezpieczenie działa przez całą dobę na całym świecie.
  • Pieniądze z ubezpieczenia wypłacimy Twoim bliskim (wskazanym w polisie) bez postępowania spadkowego.
  • Wypłata z ubezpieczenia jest zwolniona z podatku od spadków i darowizn.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Jak kupić ubezpieczenie

Wybierz wygodny dla Ciebie sposób

zamów rozmowę

Zostaw numer

Dokumenty do pobrania

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU Życie SA, znajdziesz  w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczonych w sekcji Dokumenty do pobrania.

Zamknij