Dodatkowe ubezpieczenie do ubezpieczeń indywidualnie kontynuowanych

Wsparcie w razie zachorowania na nowotwór złośliwy

Nowotwór to jedna z najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych. Dlatego warto zapewnić sobie dodatkowe wsparcie finansowe w razie zachorowania, które można przeznaczyć np. na walkę z chorobą czy inny dowolny cel.

Dla kogo

Ubezpieczenie możesz zawrzeć, jeśli posiadasz nasze indywidualnie kontynuowane ubezpieczenie
na życie i masz nie więcej niż 80 lat.

Możesz to zrobić:

 • jednocześnie z zawarciem umowy ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego lub
 • w dowolnym momencie trwania ubezpieczenia indywidulanie kontynuowanego. 

Co możesz zyskać

W przypadku diagnozy nowotworu złośliwego zapewnimy wsparcie finansowe, które pozwoli częściowo sfinansować leczenie lub uzupełni budżet domowy, tak byś mógł się skupić na tym co najważniejsze – powrocie do zdrowia.

Składka nie zmieni się wraz z Twoim wiekiem.

Wypłacimy Ci pieniądze niezwłocznie po otrzymaniu kompletnej dokumentacji i wydaniu pozytywnej decyzji.

Jak działa ubezpieczenie

Ubezpieczamy Twoje zdrowie. Wypłacimy Ci pieniądze, jeśli w trakcie ochrony ubezpieczeniowej zachorujesz na nowotwór złośliwy.

 • Wypłata może wynosić od 2000 zł do 20 000 zł w zależności od kwoty, na którą się ubezpieczysz, czyli od sumy ubezpieczenia (od 2000 zł do 5000 zł). 
 • Wysokość świadczenia zależy również od Twojego wieku w dniu diagnozy:
  • jeśli nie ukończyłeś 50 lat – wypłacimy 400% sumy ubezpieczenia,
  • jeśli ukończyłeś 50 lat, ale nie ukończyłeś 60 lat – wypłacimy 200% sumy ubezpieczenia,
  • jeśli ukończyłeś 60 lat – wypłacimy 100% sumy ubezpieczenia.

Dlaczego warto

 • Otrzymasz wsparcie finansowe, jeśli zachorujesz na nowotwór złośliwy.
 • Składka nie zmieni się wraz z Twoim wiekiem.
 • Ubezpieczenie jest dostępne już od 9 zł miesięcznie.

Jak zgłosić zachorowanie
 

dzwoniąc pod numer 801 102 102 lub 22 566 55 55 (opłata zgodna z taryfą operatora),

wysyłając SMS-a o treści SZKODA pod numer 4102,

osobiście w oddziale,

wysyłając e-mail na: kontakt@pzu.pl.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Dokumenty do pobrania

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU Życie SA, znajdziesz  w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczonych w sekcji Dokumenty do pobrania.

Zamknij