Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń

Odszkodowanie dla firm w razie uszkodzeń maszyn. Wypłacimy pieniądze, jeśli np. maszyny zepsują się z powodu błędów projektowych czy jeśli niedoświadczony pracownik popełni błąd podczas montażu lub w ich obsłudze. Odszkodowanie wypłacimy także w razie zniszczenia maszyn z powodu np. niedoboru wody w kotłach.

Dla kogo

Ubezpieczenie dla osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, które nie są osobami prawnymi, prowadzącymi działalność gospodarczą.

Jak działa ubezpieczenie

Co ubezpieczamy

Ubezpieczamy maszyny w trakcie:

 • pracy,
 • postoju,
 • demontażu i ponownego montażu,
 • napraw,
 • remontów i konserwacji,
 • przemieszczania się w obrębie miejsca ubezpieczenia. 

Co można zyskać

Wypłacimy odszkodowanie, jeśli dojdzie do uszkodzeń lub zniszczeń maszyn podczas ich eksploatacji wskutek np.:

 • błędów projektowych, konstrukcyjnych lub wadliwego wykonania maszyny przez producenta,
 • błędów montażowych lub w obsłudze,
 • celowego zniszczenia,
 • nadmiernego ciśnienia lub temperatury wewnątrz maszyny, implozji
 • dostania się ciała obcego,
 • niezadziałania lub wadliwego zadziałania urządzeń zabezpieczających, sygnalizacyjnych lub kontrolno-pomiarowych,
 • zwarcia, spięcia, przepięcia, uszkodzenia izolacji.

Dlaczego warto

 • Nasze ubezpieczenie możesz dostosować do potrzeb swojej firmy.
 • Możesz ubezpieczyć maszyny, których jesteś właścicielem, a także te, które np. wynajmujesz w celu prowadzenia działalności.
 • Mniejsze ryzyko prowadzenia firmy.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Jak kupić ubezpieczenie

Wybierz wygodny dla Ciebie sposób

Zadzwoń do nas 600 600 601

(opłata zgodna z taryfą operatora)

Zostaw numer

Dodatkowa ochrona

Dodatkowo możesz wykupić ubezpieczenie:

 • fundamentów,
 • kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie,
 • dodatkowych kosztów frachtu lotniczego,
 • mienia otaczającego,
 • casco maszyn,
 • casco maszyn (z włączeniem transportu),
 • ryzyka ognia wewnętrznego i bezpośredniego uderzenia pioruna,
 • ryzyka utraty oleju smarowego, czynników chłodniczych i płynów chłodzących,
 • obmurza kotłów, wymurówek pieców przemysłowych i materiałów ognioodpornych,
 • taśm i łańcuchów przenośników taśmowych,
 • lin i pasów,
 • maszyn pracujących na sprzęcie pływającym,
 • maszyn pracujących pod ziemią,
 • dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych, w dni wolne od pracy oraz frachtu ekspresowego,
 • ryzyka utraty substancji wskutek wycieku ze zbiornika.

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczonych w sekcji Dokumenty do pobrania.

Zamknij