Ubezpieczenie utraty zysku w następstwie uszkodzeń maszyn

Ubezpieczenie dla firm produkcyjnych dysponujących rozwiniętym parkiem maszynowym, których działalność opiera się przede wszystkim na wykorzystaniu maszyn. Zapewnia odszkodowanie w razie spadku obrotu w wyniku uszkodzenia maszyn.

Co ubezpieczamy

Ubezpieczamy:

  • Twój przewidywany zysk brutto, czyli zysk ze sprzedaży, oraz koszty stałe przedsiębiorstwa,
  • koszty, jakie musisz ponieść, aby nie wystąpił spadek obrotu lub był jak najmniejszy – z powodu uszkodzenia maszyn w Twoje firmie. Obrót nie obejmuje przychodów z operacji giełdowych i z inwestycji o charakterze pieniężnym lub kapitałowym.

Co można zyskać

Z naszym ubezpieczeniem:

  • wypłacimy odszkodowanie, jeśli nastąpiły przerwy w działalności z powodu niesprawnych maszyn,
  • zwrócimy koszty, jakie poniosłeś, by uniknąć lub zminimalizować spadek obrotu,
  • obejmiemy ochroną wszystkie wskazane miejsca, w których znajdują się maszyny i gdzie prowadzisz działalność gospodarczą.

Dlaczego warto

  • Zakres ubezpieczenia dostosujemy do potrzeb Twojej firmy.
  • Ubezpieczenie chroni Twoją firmę przed stratami finansowymi.
  • Odszkodowanie w razie spadku obrotu w wyniku uszkodzenia maszyn.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Jak kupić ubezpieczenie

Wybierz wygodny dla Ciebie sposób

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczonych w sekcji Dokumenty do pobrania.

Zamknij