Obowiązkowe OC architektów oraz inżynierów budownictwa

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Odszkodowanie dla osób, którym architekt czy inżynier budownictwa wyrządzą szkodę w następstwie wykonywania czynności zawodowych.

Dla kogo

Ubezpieczenie dla architektów i inżynierów budownictwa, którzy wykonują samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (są wpisani na listę członków izby samorządu zawodowego) na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje:

  • w terminie 30 dni od wpisania na listę członków izb architektów lub inżynierów budownictwa i
  • nie później niż w dniu, który poprzedza rozpoczęcie wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Co można zyskać

Wypłacimy odszkodowanie osobom, którym architekt czy inżynier budownictwa wyrządzą szkody w następstwie działania lub zaniechania podczas wykonywania swoich zawodów.

  • Szkody te muszą wynikać z wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych.
  • Minimalna suma gwarancyjna wynosi równowartość w złotych 50 tys. euro dla jednego zdarzenia.

Dlaczego warto

  • Spełnienie ustawowego obowiązku.
  • Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności zawodowej.
  • Większa wiarygodność wobec klientów i partnerów.
  • Składka płatna jednorazowo lub ratalnie.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Znajdziesz je w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC architektów oraz inżynierów budownictwa (11.12.2003) oraz w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.).

Jak kupić ubezpieczenie

Wybierz wygodny dla Ciebie sposób

Dodatkowa ochrona

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC architektów oraz inżynierów budownictwa (11.12.2003) oraz w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.).

Zamknij