Obowiązkowe OC detektywów

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Odszkodowanie dla osób, którym detektyw wyrządzi szkodę w następstwie wykonywania czynności zawodowych.

Dla kogo

Ubezpieczenie dla przedsiębiorców, którzy wykonują działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych na podstawie Ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych.

Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje:

  • w czasie 6 miesięcy od daty wydania przez właściwy organ zezwolenia, o którym mowa w art. 15 Ustawy o usługach detektywistycznych i
  • nie później niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie wykonywania tej działalności.

Co można zyskać

Wypłacimy odszkodowanie osobom, którym detektyw wyrządzi szkodę w następstwie działania lub zaniechania podczas wykonywania swojego zawodu.

Minimalna suma gwarancyjna wynosi równowartość w złotych 15 tys. euro dla jednego zdarzenia.

Dlaczego warto

  • Spełnienie ustawowego obowiązku.
  • Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności zawodowej.
  • Większa wiarygodność wobec klientów i partnerów.
  • Składka płatna jednorazowo lub ratalnie.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Znajdziesz je w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa (19.12.2003) oraz w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.).

Jak kupić ubezpieczenie

Wybierz wygodny dla Ciebie sposób

Dodatkowa ochrona

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa (19.12.2003) oraz w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.).

Zamknij