Obowiązkowe OC doradców restrukturyzacyjnych

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Odszkodowanie dla osób, którym doradca restrukturyzacyjny wyrządzi szkodę w następstwie wykonywania czynności zawodowych.

Dla kogo

Ubezpieczenie dla osób, które mają licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz spółek handlowych, które pełnią funkcję w postępowaniu restrukturyzacyjnym, upadłościowym lub egzekucyjnym.

Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym podjęcie pierwszej czynności przed sądem lub sędzią komisarzem w pierwszym postępowaniu.

Co można zyskać

Wypłacimy odszkodowanie osobom, którym doradca restrukturyzacyjny wyrządzi szkodę w następstwie działania lub zaniechania podczas wykonywania swojego zawodu.

Minimalna suma gwarancyjna zależy od wartości masy upadłości, masy układowej, masy sanacyjnej oraz wartości majątki dłużnika. Sumę tę ustalamy dla wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia, nie dłuższym jednak niż 12 miesięcy.

Dlaczego warto

  • Spełnienie ustawowego obowiązku.
  • Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności zawodowej.
  • Większa wiarygodność wobec klientów i partnerów.
  • Składka płatna jednorazowo lub ratalnie.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Znajdziesz je w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC osoby posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz spółki handlowej, pełniących funkcję w postępowaniu restrukturyzacyjnym, upadłościowym lub egzekucyjnym (23.12.2019) oraz w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.).

Jak kupić ubezpieczenie

Wybierz wygodny dla Ciebie sposób

Dodatkowa ochrona

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC osoby posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz spółki handlowej, pełniących funkcję w postępowaniu restrukturyzacyjnym, upadłościowym lub egzekucyjnym (23.12.2019) oraz w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.).

Zamknij