Obowiązkowe OC komorników sądowych

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Odszkodowanie dla osób, którym komornik sądowy wyrządzi szkodę w następstwie wykonywania czynności zawodowych.

Dla kogo

Ubezpieczenie dla komorników, którzy wykonują zawód na podstawie Ustawy z dnia 22 marca 2018 r.
o komornikach sądowych.

  • Jeśli jako komornik zatrudniasz pracowników, ubezpieczenie OC obejmuje również Twoją odpowiedzialność cywilną za szkody, które mogą oni wyrządzić podczas postępowania egzekucyjnego.
  • Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje najpóźniej w dniu, w którym uzyskasz prawo wykonywania czynności komornika.
  • Obowiązek ubezpieczenia OC dla zastępcy komornika powstaje najpóźniej w dniu, w którym prezes sądu apelacyjnego zawiadomi o wyznaczeniu zastępcy komornika.

Co można zyskać

Wypłacimy odszkodowanie osobom, którym komornik sądowy wyrządzi szkodę w następstwie swojego działania lub zaniechania podczas postępowania egzekucyjnego.

Minimalna suma gwarancyjna wynosi równowartość w złotych 100 tys. euro dla jednego zdarzenia.

Dlaczego warto

  • Spełnienie ustawowego obowiązku.
  • Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności zawodowej.
  • Większa wiarygodność wobec klientów i partnerów.
  • Składka płatna jednorazowo lub ratalnie.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Znajdziesz je w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC komorników sądowych (25.06.2019) oraz w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.).

Jak kupić ubezpieczenie

Wybierz wygodny dla Ciebie sposób

Dodatkowa ochrona

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC komorników sądowych (25.06.2019) oraz w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.).

Zamknij