Obowiązkowe OC pośredników w obrocie nieruchomościami

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Odszkodowanie dla osób, którym przedsiębiorca świadczący usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wyrządzi szkodę w następstwie wykonywania czynności zawodowych.

Dla kogo

Ubezpieczenie dla przedsiębiorców świadczących usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, którzy wykonują czynności na podstawie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

  • Jeśli jako pośrednik w obrocie nieruchomości zatrudniasz pracowników, którzy działają pod Twoim nadzorem, ubezpieczeniem OC objęta jest również Twoja odpowiedzialność cywilna za szkody, które mogą oni wyrządzić.
  • Obowiązek ubezpieczenia powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie wykonywania czynności pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Co można zyskać

Wypłacimy odszkodowanie osobom, którym pośrednik w obrocie nieruchomościami wyrządzi szkodę w następstwie działania lub zaniechania podczas wykonywania swojego zawodu.

Minimalna suma gwarancyjna wynosi równowartość w złotych 25 tys. euro dla jednego zdarzenia oraz dla wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy.

Dlaczego warto

  • Spełnienie ustawowego obowiązku.
  • Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności zawodowej.
  • Większa wiarygodność wobec klientów i partnerów.
  • Składka płatna jednorazowo lub ratalnie.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Znajdziesz je w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r.
o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.).

Jak kupić ubezpieczenie

Wybierz wygodny dla Ciebie sposób

Dodatkowa ochrona

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.).

Zamknij