Obowiązkowe OC przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie łowiectwa

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Odszkodowanie dla osób, którym przedsiębiorca wyrządzi szkodę w związku ze swoją działalnością gospodarczą w zakresie łowiectwa.

Dla kogo

Ubezpieczenie dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie łowiectwa zgodnie z Ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie.

  • Łowiectwo rozumiemy jako usługi turystyczne, które obejmują polowania dla cudzoziemców w Polsce oraz polowania za granicą.
  • Obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru polowań.

Co można zyskać

Wypłacimy odszkodowanie osobom, którym przedsiębiorca wyrządzi szkodę w następstwie działania lub zaniechania w związku ze swoją działalnością w zakresie łowiectwa.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w odniesieniu do jednego zdarzenia wynosi równowartość w złotych:

  • 20 tys. euro – dla przedsiębiorcy, który organizuje polowania dla cudzoziemców w Polsce oraz polowania za granicą,
  • 15 tys. euro – dla przedsiębiorcy, który organizuje polowania tylko za granicą,
  • 10 tys. euro – dla przedsiębiorcy, który organizuje polowania dla cudzoziemców tylko w Polsce.

Dlaczego warto

  • Spełnienie ustawowego obowiązku.
  • Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności zawodowej.
  • Większa wiarygodność wobec klientów i partnerów.
  • Składka płatna jednorazowo lub ratalnie.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Znajdziesz je w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie łowiectwa (19.02.2005) oraz w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.).

Jak kupić ubezpieczenie

Wybierz wygodny dla Ciebie sposób

Dodatkowa ochrona

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie łowiectwa (19.02.2005) oraz w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.).

Zamknij