Obowiązkowe OC rzeczników patentowych

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Odszkodowanie dla osób, którym rzecznik patentowy wyrządzi szkodę w następstwie wykonywania czynności zawodowych.

Dla kogo

Ubezpieczenie dla:

  • rzeczników patentowych, którzy wykonują zawód na podstawie Ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych,

  • osób wykonujących usługi transgraniczne w Polsce, które polegają na pomocy w sprawach własności przemysłowej (zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych).

Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu:

  • poprzedzającym rozpoczęcie wykonywania zawodu przez rzecznika patentowego w kancelarii patentowej lub na podstawie umowy cywilnoprawnej,

  • złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 19 a ust. 1 Ustawy o rzecznikach patentowych przez osoby wykonujące usługi transgraniczne w Polsce.

Co można zyskać

Wypłacimy odszkodowanie osobom, którym rzecznik patentowy wyrządzi szkodę działaniem lub zaniechaniem w następstwie wykonywania swojego zawodu.

Minimalna suma gwarancyjna wynosi równowartość w złotych 50 tys. euro dla jednego zdarzenia oraz wszystkich zdarzeń.

Dlaczego warto

  • Spełnienie ustawowego obowiązku.
  • Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności zawodowej.
  • Większa wiarygodność wobec klientów i partnerów.
  • Składka płatna jednorazowo lub ratalnie.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Znajdziesz je w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC rzeczników patentowych oraz osób świadczących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgraniczne (20.07.2011) oraz w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.).

Jak kupić ubezpieczenie

Wybierz wygodny dla Ciebie sposób

Dodatkowa ochrona

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC rzeczników patentowych oraz osób świadczących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgraniczne (20.07.2011) oraz w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.).

Zamknij