Obowiązkowe OC rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Odszkodowanie dla osób, którym rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych wyrządzi szkodę w następstwie wykonywania czynności zawodowych.

Dla kogo

Ubezpieczenie dla osób, które są rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej i:

  • uzgadniają projekty budowlane oraz projekty urządzeń przeciwpożarowych,
  • wykonują ekspertyzy techniczne lub inne opracowania techniczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Obowiązek ubezpieczenia powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie wykonywania czynności rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Co można zyskać

Wypłacimy odszkodowanie osobom, którym rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych wyrządzi szkodę w następstwie działania lub zaniechania podczas wykonywania swojego zawodu.

Minimalna suma gwarancyjna wynosi równowartość w złotych 50 tys. euro dla jednego zdarzenia w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy.

Dlaczego warto

  • Spełnienie ustawowego obowiązku.
  • Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności zawodowej.
  • Większa wiarygodność wobec klientów i partnerów.
  • Składka płatna jednorazowo lub ratalnie.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Znajdziesz je w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (04.01.2016) oraz w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.).

Jak kupić ubezpieczenie

Wybierz wygodny dla Ciebie sposób

Dodatkowa ochrona

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (04.01.2016) oraz w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.).

Zamknij