OC członków władz spółki

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej np. członka zarządu za działanie lub zaniechanie działania, które jest sprzeczne z prawem lub statutem spółki.

Dla kogo

Ubezpieczenie dla:

 • rady nadzorczej spółki,
 • członków zarządu, członków rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, innego porównywalnego organu wykonawczego lub nadzorczego spółki,
 • prokurentów, założycieli, dyrektorów zarządzających spółką lub osób zajmujących porównywalne stanowisko w spółce,
 • likwidatorów spółki (powołanych w związku z likwidacją spółki przeprowadzaną z przyczyn innych niż upadłość spółki) lub osób zajmujących porównywalne stanowisko w spółce. 

Ubezpieczenie zawiera spółka (jako ubezpieczający) dla członków jej władz (którzy są ubezpieczonymi).

Jak działa ubezpieczenie

Nasze ubezpieczenie możemy dostosować do potrzeb Twojej spółki.

Kiedy obowiązuje ochrona

Ubezpieczenie działa w sytuacjach, które spowodował członek władz spółki podczas swojej pracy. Te sytuacje to np.:

 • niewłaściwe prowadzenie spraw bieżących spółki,
 • brak lub uchybienie kontroli nad działaniem spółki,
 • niezłożenie w terminie wniosku o upadłość spółki,
 • błędy przy fuzjach i przejęciach przedsiębiorstw,
 • mobbing lub bezpodstawne, lub niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę.

Kiedy wypłacimy odszkodowanie

Wypłacimy odszkodowanie poszkodowanej spółce lub osobie trzeciej, jeśli członek władz:

 • nie wykona lub
 • nienależycie wykona swoje obowiązki i
 • dojdzie do czystych strat finansowych (czyli szkód innych niż uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, śmierć, uszkodzenie, zniszczenie lub utrata rzeczy).

Jakie koszty zwrócimy

Zrefundujemy poniesione przez członka władz udokumentowane koszty, m.in.:

 • obrony,
 • konsultanta ds. public relations,
 • wsparcia psychologicznego,
 • ograniczenia straty,
 • awaryjne.

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia

Aby członkom władz spółki zapewnić jeszcze większą ochronę, możesz wybrać klauzule dodatkowe lub ubezpieczenie nadwyżkowe.

Klauzule dodatkowe

Zapewniają większą ochronę ubezpieczeniową, np. w sytuacji zaległości podatkowych czy chronią byłych członków władz spółki.

Zobacz więcej

Ubezpieczenie nadwyżkowe

Więcej informacji możesz znaleźć w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Dlaczego warto

 • Ochroną mogą być objęci byli, obecni i przyszli członkowie władz spółki.
 • Ochrona prywatnego majątku członka zarządu firmy.
 • Zabezpieczenie majątku spółki.
 • Pozytywny wizerunek członków władz spółki i samej spółki.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Jak kupić ubezpieczenie

Wybierz wygodny dla Ciebie sposób

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczonych w sekcji Dokumenty do pobrania.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij