OC podmiotów leczniczych

Dodatkowe ubezpieczenie dla podmiotów leczniczych, które prowadzą działalność leczniczą.
Wypłacimy odszkodowanie osobom, którym pracownicy podmiotu leczniczego wyrządzą szkodę w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych.

Dla kogo

Nasze ubezpieczenie przeznaczone jest dla podmiotów leczniczych, które wykonują:

  • stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne lub inne niż szpitalne,
  • ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

Co można zyskać

Wypłacimy odszkodowanie osobom, którym podmiot leczniczy wyrządzi szkodę. Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną podmiotów, które wykonują działalność leczniczą, za szkody wyrządzone w wyniku:

  • udzielania świadczeń zdrowotnych,
  • niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

Dodatkowo można rozszerzyć ubezpieczenie o odpowiedzialność za szkody, które są następstwem zabiegów kosmetycznych lub chirurgii plastycznej – jeśli wykonywane były w celach estetycznych.

Dlaczego warto

  • Zwiększenie wiarygodności podmiotu leczniczego wobec klientów, partnerów i pacjentów.
  • Zmniejszenie ryzyka prowadzonej działalności leczniczej.
  • Ubezpieczenie dostosowane do potrzeb Twojej firmy. 

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych innych niż prowadzące szpital ustalone uchwałą nr UZ/452/2016 z dnia 7 listopada 2016 r. Zarządu PZU SA oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych prowadzących szpital ustalone uchwałą nr UZ/452/2016 z dnia 7 listopada 2016 r. Zarządu PZU SA.

Jak kupić ubezpieczenie

Wybierz wygodny dla Ciebie sposób

Dokumenty do pobrania

Informacja prawna

Ten tekst nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych innych niż prowadzące szpital ustalone uchwałą nr UZ/452/2016 z dnia 7 listopada 2016 r. Zarządu PZU SA oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych prowadzących szpital ustalone uchwałą nr UZ/452/2016 z dnia 7 listopada 2016 r. Zarządu PZU SA.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij