OC podmiotów leczniczych

Dodatkowe ubezpieczenie dla podmiotów leczniczych, które prowadzą działalność leczniczą.
Wypłacimy odszkodowanie osobom, którym pracownicy podmiotu leczniczego wyrządzą szkodę w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych.

Dla kogo

Nasze ubezpieczenie przeznaczone jest dla podmiotów leczniczych, które wykonują:

  • stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne lub inne niż szpitalne,
  • ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

Co można zyskać

Wypłacimy odszkodowanie osobom, którym podmiot leczniczy wyrządzi szkodę. Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną podmiotów, które wykonują działalność leczniczą, za szkody wyrządzone w wyniku:

  • udzielania świadczeń zdrowotnych,
  • niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych,
  • promocji zdrowia,
  • realizacji zadań dydaktycznych i badawczych powiązanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Dodatkowo można rozszerzyć ubezpieczenie o odpowiedzialność za szkody, które są następstwem zabiegów kosmetycznych lub chirurgii plastycznej – jeśli wykonywane były w celach estetycznych.

Dlaczego warto

  • Zwiększenie wiarygodności podmiotu leczniczego wobec klientów, partnerów i pacjentów.
  • Zmniejszenie ryzyka prowadzonej działalności leczniczej.
  • Ubezpieczenie dostosowane do potrzeb Twojej firmy. 

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych innych niż prowadzące szpital oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych prowadzących szpital.

Jak kupić ubezpieczenie

Wybierz wygodny dla Ciebie sposób

Dokumenty do pobrania

Archiwalne

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczonych w sekcji Dokumenty do pobrania.

Zamknij