Ubezpieczenie odpowiedzialności za szkody w środowisku

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności za szkody w środowisku jest  przeznaczone dla podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Zakres ubezpieczenia obejmuje m.in.: 

 • odpowiedzialność za szkody w środowisku w tym w gruntach, bez względu na to czyją są własnością
 • odpowiedzialność za szkody w chronionych gatunkach i chronionych siedliskach przyrodniczych, 
 • koszty działań naprawczych podejmowanych  w celu naprawy lub zastąpienia w równoważny sposób elementów przyrodniczych lub ich funkcji,
 • koszty działań zapobiegawczych podejmowanych w celu zapobieżenia szkodzie w środowisku lub zmniejszenia szkody w środowisku, 
 • odpowiedzialność cywilną za zgłoszone, tytułem regresu, koszty działań zapobiegawczych i naprawczych, poniesione i zgłoszone ubezpieczonemu przez osoby trzecie.

Ubezpieczenie oferowane dla:

 • osób prawnych,
 • osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą,
 • jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi (np. urzędy gminy).

Dla kogo

Przykładowe branże, dla których może być zaoferowane ubezpieczenie:

 • producenci – przemysł ciężki, chemiczny, petrochemiczny,
 • dostawcy energii i gazu,
 • firmy z branży wodno-kanalizacyjnej, oczyszczalnie ścieków,
 • firmy transportowe i logistyczne,
 • branża budowlana.

Co można zyskać

Wypłacimy świadczenie za szkody, które będą objęte zakresem ubezpieczenia:

koszty działań zapobiegawczych,

koszty działań naprawczych,

szkody rzeczowe i szkody na osobie będące następstwem emisji,

koszty obrony,

szkody w środowisku.

Poniżej kilka wybranych przykładów sytuacji, w których działa nasze ubezpieczenie:

wyciek z rurociągu należącego do ubezpieczonego w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki, spowodował zanieczyszczenie gruntu własnego i rzeki (zwrócimy koszty oczyszczenia gruntu i rzeki);

zbiornik z substancją chemiczną uległ rozszczelnieniu i zanieczyścił pobliską rzekę (zwrócimy koszty oczyszczenia rzeki);

cysterna z olejem rzepakowym uległa wypadkowi na drodze, w konsekwencji ciecz rozlała się na drogę i pobliskie pola, co spowodowało zanieczyszczenie gruntu (zwrócimy koszty oczyszczenia gruntu).

Więcej informacji znajdziesz w załączniku do ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Dlaczego warto

 • ubezpieczenie obejmuje ochroną odpowiedzialność administracyjną, cywilną i koszty obrony;
 • pokrycie kosztów działań mających na celu przywrócenie środowiska do stanu sprzed szkody;
 • ochrona objęte są szkody powstałe na gruntach własnych i najmowanych;
 • mniejsze ryzyko prowadzenia działalności przez ubezpieczonego;
 • większa wiarygodność wobec klientów i partnerów.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Jak kupić?

W oddziale sprzedaży korporacyjnej

Mapa oddziałów

Dokumenty do pobrania

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczonych w sekcji Dokumenty do pobrania.

Zamknij