Uwaga: W związku z wycofaniem ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów dla kredytobiorców Alior Banku SA – Klientów Biznesowych z oferty od dnia 1 sierpnia 2022 r., nie ma możliwości zawierania nowych umów ubezpieczenia.

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów

Ubezpieczenia dla klientów firmowych Alior Banku

Ubezpieczamy majątek firmy przed szkodami powstałymi w wyniku pożaru, huraganu czy innych żywiołów . Ochroną obejmujemy m.in. budynki, budynki w trakcie budowy lub remontu, maszyny, urządzenia, wyposażenie.

Dla kogo

Ubezpieczenie dla klientów firmowych, którzy mają kredyt w Alior Banku, a ubezpieczone mienie jest zabezpieczeniem spłaty tego kredytu.

Kiedy możemy Ci pomóc

Zobacz, w jakich przykładowych sytuacjach możemy Ci pomóc.

Pożar, powódź lub inne zdarzenie losowe

Jeśli do szkody dojdzie w wyniku np. pożaru, huraganu czy innego zdarzenia losowego.

Szkody wodociągowe

Jeśli do szkody dojdzie np. w wyniku awarii instalacji wodnej.

Akt terroryzmu lub akcja ratownicza

Jeśli szkodę spowoduje akt terroryzmu lub akcja ratownicza. 

Zniszczenie lub skażenie

Jeśli do zniszczenia lub skażenia  mienia dojdzie w wyniku zdarzenia, które obejmuje ubezpieczenie.

Za dodatkową opłatą możesz ubezpieczyć majątek firmy także od zniszczeń w wyniku dewastacji.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczonych w sekcji Dokumenty do pobrania.

Zamknij