Kompleksowe ubezpieczenie jachtów śródlądowych

Odszkodowanie za szkody powstałe podczas użytkowania jachtów śródlądowych.

Dla kogo

Ubezpieczenie dla właścicieli, armatorów i użytkowników:

  • jachtów motorowych i żaglowych, które zarejestrowano i dopuszczono do pływania po polskich i europejskich wodach śródlądowych,
  • sprzętu wodnego, np. desek windsurfingowych, kajaków, rowerów wodnych.

Jak działa ubezpieczenie

Ubezpieczenie działa:

  • na wodach śródlądowych w Polsce i Europie,
  • w czasie rejsów turystycznych, sportowych i szkoleniowych (w tzw. okresie eksploatacji),
  • w czasie remontu lub zimowania (w tzw. okresie wyłączenia z eksploatacji),
  • w razie transportu lądowego jachtu w Polsce i Europie. 

Co możesz zyskać

Zobacz, co możesz zyskać w każdym z ubezpieczeń wchodzących w skład ubezpieczenia jachtów śródlądowych. Wybierz opcję najlepszą dla siebie.

Ubezpieczenie jacht-casco

Wypłacimy odszkodowanie, jeśli dojdzie do uszkodzenia jachtu w wyniku np. wywrócenia, zatonięcia czy kolizji z inną jednostką pływającą.

Dowiedz się więcej

OC użytkowników

Wypłacimy odszkodowanie, jeśli jacht lub jego załoga wyrządzą szkody osobie trzeciej (innej niż kapitan czy członek załogi).

Dowiedz się więcej

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Wypłacimy pieniądze, jeśli np. w wyniku nieszczęśliwego wypadku zdrowie członka załogi lub kapitana poważnie ucierpi, czyli dojdzie do tzw. trwałego uszczerbku na zdrowiu (m.in. złamania nogi, utraty palca, utraty wzroku lub słuchu).

Ubezpieczenie rzeczy osobistych

Wypłacimy odszkodowanie, jeśli przedmioty codziennego użytku członków załogi (np. telefony, odzież), które są przydatne na jachcie, zostaną zniszczone, uszkodzone lub utracone.

Dlaczego warto

Nasze ubezpieczenie:

  • działa w Polsce i za granicą,
  • możesz rozszerzyć o ochronę na czas udziału w regatach i innych zawodach sportowych,
  • jest elastyczne – umowę możesz zawrzeć na rok lub na krócej (wówczas będzie to ubezpieczenie krótkoterminowe),
  • gwarantuje szybką i profesjonalną likwidację szkód.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Jak kupić ubezpieczenie

Wybierz wygodny dla Ciebie sposób

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczonych w sekcji Dokumenty do pobrania.

Zamknij