OC przewoźnika drogowego oraz spedytora

Potrzebujesz ubezpieczenia, które zapewni Ci kompleksową ochronę podczas przewożenia towarów? Chcesz chronić swoją firmę przed finansowymi skutkami szkód, które powstały w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu towarów w drogowym transporcie krajowym lub międzynarodowym? Sprawdź jak szeroki zakres ubezpieczenia przygotowaliśmy, aby Cię chronić. 

Dla kogo

Ubezpieczenie dla  przedsiębiorców, którzy zawodowo przewożą ładunki w Polsce i w Europie (z możliwością rozszerzenia na terytorium Rosji, Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, Mołdawii, Turcji, a także na pozostałe państwa  poza terytorium państw europejskich) i są:

 • osobami prawnymi,
 • osobami fizycznymi, które prowadzą działalność gospodarczą,
 • jednostkami organizacyjnymi, które nie są osobami prawnymi i prowadzą działalność gospodarczą.

Ubezpieczenie dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w zakresie spedycji.

Co możesz zyskać

 • Możemy wypłacić odszkodowanie, jeśli ponosisz odpowiedzialność za to, że przewożony przez Ciebie ładunek zostanie uszkodzony, zniszczony lub zaginie – chronimy Cię od chwili, kiedy przyjmujesz ładunek do przewozu, aż do momentu, kiedy wydajesz go odbiorcy.
 • Jeśli jesteś spedytorem, możesz zyskać ochronę w razie szkód wyrządzonych osobie trzeciej w związku z wykonywaniem działalności zawodowej. Pamiętaj, że wykonując zlecenie, odpowiadasz nie tylko za siebie, ale też za przewoźników i dalszych spedytorów, którymi się posługujesz. A my chronimy Twoją odpowiedzialność!

Kiedy działa ubezpieczenie

Zobacz, w jakich przykładowych sytuacjach możesz otrzymać od nas odszkodowanie.

OC przewoźnika

Szkoda w środowisku

Pokryjemy koszty, jeśli w wyniku Twojego wykonywania usługi transportu dojdzie do zanieczyszczenia powietrza, wody lub gruntu.

Opóźnienie

Wypłacimy właścicielowi towaru odszkodowanie, jeśli np. z powodu złych warunków na drodze lub wypadku nie dostarczysz towaru na czas.

Przechowywanie ładunku

Pokryjemy koszty przechowania ładunku – np. w czasie naprawy uszkodzonych pojazdów.

Zapobieganie szkodom

Zwrócimy niezbędne koszty, które poniesie Twoja firma, aby zapobiec szkodzie lub zmniejszyć jej rozmiary (nawet jeśli się to nie uda) – np. przeładunku, podstawienia dodatkowego pojazdu do dalszego transportu.

Praca ekspertów

Pokryjemy koszty pracy ekspertów, którzy ustalą okoliczności, przyczyny i rozmiary szkody.

Postępowania sądowe

Zrefundujemy koszty sądowej obrony i koszty postępowań sądowych – w tym mediacji i postępowań pojednawczych.

OC spedytora

Szkoda wobec osób trzecich

Pokryjemy koszty, jeśli wyrządzisz szkodę osobie trzeciej, m.in. poprzez niewykonanie zobowiązań umowy.

Szkody współpracowników

Wypłacimy świadczenie, jeśli Twój pracownik lub podwykonawca wyrządzi szkodę.

Nieprawidłowe wykonanie czynności spedycyjnych

Pokryjemy koszty, jeśli w związku z wykonywaniem swoich obowiązków błędnie opracujesz instrukcję wysyłkową, oznakujesz przesyłkę i wiele innych.

Błąd w transporcie

Zapewnimy wsparcie finansowe również w sytuacji jeśli błędnie zorganizujesz transport dla swojego kontrahenta.

Kompletowanie dokumentów

Wypłacimy świadczenie, jeśli w trakcie pracy nieprawidłowo skompletujesz dokumenty potrzebne do przewozu towarów.

I to wszystko w jednym ubezpieczeniu.

Dodatkowa ochrona

Zapewnij sobie i swojej firmie jeszcze lepszą ochronę.

Klauzule dodatkowe

Możesz rozszerzyć swoje ubezpieczenie o dodatkowe opcje. Wystarczy, że wykupisz tzw. klauzule dodatkowe, które obejmują:

 • przewóz niebezpiecznych towarów (ADR),
 • przewóz żywych zwierząt,
 • przewóz leków,
 • szkody, które powstały w czasie postoju poza strzeżonym parkingiem (za skutki niektórych szkód podczas postoju wypłacimy odszkodowanie z zakresu podstawowego ubezpieczenia),
 • skutki rozboju,
 • uszkodzenie palet i kontenerów, które są opakowaniem lub zabezpieczeniem towaru,
 • usunięcie pozostałości po szkodzie – w tym utylizację uszkodzonego towaru,
 • podniesienie lub wyciągnięcie pojazdu, który miał wypadek i znalazł się np. w rowie.

Szczegółowe informacje o klauzulach znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Przewozy kabotażowe

Wybierz nasze klauzule, jeśli wykonujesz przewozy kabotażowe i realizujesz umowy przewozu ładunków na terenie Niemiec lub w pozostałych krajach Unii Europejskiej.

Dzięki klauzulom spełnisz wymogi dotyczące umów kabotażowych.

Przygotowaliśmy klauzule dotyczące:

 • przewozów kabotażowych w Unii Europejskiej (z wyłączeniem Niemiec). Klauzula spełnia wymogi, które są określone w rozporządzeniu parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady wykonywania zawodu przewoźnika drogowego,
 • przewozów kabotażowych w Niemczech. Klauzula spełnia wymogi, które są określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady wykonywania zawodu przewoźnika drogowego oraz w postanowieniu § 7a niemieckiej Ustawy o transporcie drogowym (Güterkraftverkehrsgesetz).

Dlaczego warto

 • Pokrywamy koszty opłat parkingowych po wypadku – również za granicą, gdzie ceny parkingów są często dużo wyższe niż w Polsce.
 • Zapłacimy za towar uszkodzony w wyniku awarii lub dewastacji urządzeń chłodniczych – czyli również wtedy, gdy szkoda nie powstała z winy przewoźnika.
 • Oferujemy OC przewoźnika i OC spedytora w ramach jednej polisy wraz z klauzulami dodatkowymi, które możesz dopasować do swoich potrzeb. To ogranicza formalności i liczbę dokumentów, jeśli potrzebujesz obu ubezpieczeń.
 • Pokrywamy koszty związane z wyrządzeniem szkody w środowisku.
 • Nasze ubezpieczenie opiera się na postanowieniach ustawy Prawo przewozowe.
 • Ubezpieczenie potwierdza Twoją wiarygodność jako solidnego partnera w interesach.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach ochrona ubezpieczeniowa nie będzie działała lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Jak kupić ubezpieczenie

Wybierz wygodny dla Ciebie sposób

Zadzwoń do nas 600 600 601

(opłata zgodna z taryfą operatora)

Zostaw numer

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczonych w sekcji Dokumenty do pobrania.

Zamknij