Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla posiadaczy pojazdów zarejestrowanych za granicą

PZU Auto OC Graniczne

Masz samochód zarejestrowany poza Unią Europejską, np. w Rosji, na Ukrainie, w Stanach Zjednoczonych? Jeśli wjeżdżasz nim do Polski, musisz wykupić OC graniczne.

Ubezpieczenie możesz zawrzeć na cały czas swojego pobytu w Polsce, jednak nie krócej niż na 30 dni.

Dla kogo

Ubezpieczenie dla osób, które wjeżdżają do Polski pojazdem zarejestrowanym poza Unią Europejską i chcą spełnić obowiązek ustawowy.

Kiedy i jak możemy pomóc

Wypłacimy odszkodowanie osobie, której wyrządzisz szkodę w wypadku samochodowym lub kolizji w Polsce. 

Suma gwarancyjna

Odszkodowanie wypłacamy w kwocie, która odpowiada wysokości szkody – maksymalnie do wysokości sumy gwarancyjnej obowiązującej w kraju, w którym wydarzył się wypadek. W Polsce obowiązują następujące sumy gwarancyjne:

 • w razie uszkodzenia pojazdu lub innej rzeczy (tzw. szkoda na mieniu) – 1 000 000 euro za jedno zdarzenie,
 • w przypadku śmierci lub uszkodzenia ciała (tzw. szkoda na osobie) – 5 000 000 euro za jedno zdarzenie – bez względu na liczbę poszkodowanych.

Dlaczego warto

 • Nie płacisz sam osobom, którym wyrządzisz szkodę w wypadku lub kolizji. Odszkodowanie wypłaci PZU.
 • Ubezpieczenia nie musisz zawierać na rok – możesz wykupić je na czas swojego pobytu w Polsce, jednak nie mniej niż na 30 dni.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

Ubezpieczenie nie obejmuje:

 • awarii pojazdu,
 • uszkodzenia pojazdu wskazanego w umowie PZU Auto OC,
 • uszkodzenia, zniszczenia lub utraty mienia, które kierujący wyrządził posiadaczowi pojazdu mechanicznego. Dotyczy to także sytuacji, w której posiadacz pojazdu mechanicznego, który wyrządził szkodę, jest również posiadaczem lub współposiadaczem drugiego – uszkodzonego pojazdu. Jeśli mamy do czynienia z pojazdami, które są przedmiotem umowy leasingu zawartej z tym samym leasingodawcą, powyższe ograniczenie nie obowiązuje. Nie obowiązuje również w sytuacji, w której pojazdy zostały przewłaszczone na tego samego wierzyciela lub są tzw. przedmiotem zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej na rzecz tego samego wierzyciela,
 • szkód w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu – chyba że odpowiedzialność za szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu mechanicznego,
 • utraty gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych,
 • zanieczyszczenia lub skażenia środowiska,
 • szkód, które powstały przed zawarciem umowy.

Jak kupić ubezpieczenie

Wybierz wygodny dla Ciebie sposób

Zadzwoń do nas 600 600 601

(opłata zgodna z taryfą operatora)

lub zamów rozmowę

Zostaw numer

Dodatkowa ochrona

Możemy Ci pomóc w wielu nieoczekiwanych sytuacjach na drodze. Jeśli chcesz czuć się bezpieczniej, sprawdź nasze inne ubezpieczenia.

Pytania i odpowiedzi

Pokaż więcejZwiń

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Zamknij