Produkt wycofany ze sprzedaży.

 

Ochrona życia i zdrowia dla firm (od 9 osób)

PZU Ochrona Max

Ochrona życia i zdrowia pracowników małych i średnich firm, które zatrudniają od 9 osób. 

To ubezpieczenie jest oparte na ogólnych warunkach ubezpieczenia na życie typ P Plus, dzięki któremu zapewnimy wsparcie finansowe bliskim ubezpieczonego, jeśli go zabraknie. PZU Ochrona Max daje możliwość znacznego rozszerzenia ochrony – proponujemy liczne ubezpieczenia dodatkowe w formie gotowych pakietów. Zapewniają one wsparcie np. w razie wypadku, choroby, pobytu w szpitalu, śmierci osób bliskich.

Korzyści pracodawcy

Zobacz, co możesz zyskać z naszym ubezpieczeniem.

 • Przewaga konkurencyjna na rynku pracy
  Pracodawca dbający o pracowników łatwiej pozyska i zatrzyma wartościowy personel.

 • Mniejsza rotacja pracowników i ograniczenie kosztów zatrudnienia
  Pracownicy chętniej pracują w firmie, która oferuje im dodatkowe korzyści.

 • Większa efektywność i motywacja
  Pracownicy, którzy otrzymują od firmy dodatkowe benefity, pracują wydajniej i identyfikują się z firmą.

Dla kogo

Pracownik może przystąpić do ubezpieczenia, jeśli ma od 16 do 69 lat i:

 • nie przebywa na zwolnieniu lekarskim, w szpitalu, hospicjum lub placówce dla przewlekle chorych,
 • jest zdolny do pracy lub służby i nie otrzymuje świadczenia rehabilitacyjnego.

Ubezpieczenie może objąć również małżonka oraz pełnoletnie dzieci pracownika

 

Szerokie wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych

Dzięki PZU Ochrona Max wypłacimy pieniądze bliskim pracownika po jego śmierci. Ubezpieczenie daje także możliwość znacznego rozszerzenia ochrony. Zobacz, kiedy jeszcze możemy zapewnić wsparcie.

Wsparcie w chorobie

W zależności od wybranych ubezpieczeń dodatkowych, możemy wypłacić pieniądze, jeśli pracownik, jego małżonek lub dziecko zachoruje na ciężką chorobę objętą zakresem ubezpieczenia, a także jeśli wskutek choroby, np.:

 • trafi do szpitala na dłużej niż 3 dni,
 • przejdzie specjalistyczne leczenie, np. chemioterapię, radioterapię, wszczepienie rozrusznika serca,
 • dojdzie do trwałego uszczerbku na zdrowiu (po udarze lub zawale),
 • podda się operacji chirurgicznej.

Zobacz inne formy pomocy w razie choroby

Wsparcie po nieszczęśliwym wypadku

W zależności od wybranych ubezpieczeń dodatkowych, wesprzemy pracownika, jeśli wskutek nieszczęśliwego wypadku:

 • będzie leczyć się w szpitalu,
 • podda się operacji,
 • dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • nie będzie mógł pracować i samodzielnie funkcjonować.

Wsparcie finansowe po śmierci bliskich

W zależności od wybranych ubezpieczeń dodatkowych, możemy wypłacić pracownikowi pieniądze z ubezpieczenia, jeżeli umrze bliska mu osoba, np.: 

 • małżonek lub partner życiowy,
 • dziecko,
 • rodzic lub teść.

Wsparcie finansowe w razie śmierci pracownika

W zależności od wybranych ubezpieczeń dodatkowych, wypłacimy dodatkową kwotę bliskim pracownika, jeżeli umrze on wskutek np.:

 • wypadku komunikacyjnego, 
 • wypadku przy pracy,
 • zawału serca.

Jak kupić ubezpieczenie

Wybierz wygodny dla Ciebie sposób

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

PZU Ochrona Max oparta jest na ogólnych warunkach ubezpieczenia na życie typ P Plus.

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia na życie typ P Plus

Listy ograniczeń i wyłączeń ochrony w ubezpieczeniach dodatkowych znajdziesz w ogólnych warunkach tych ubezpieczeń.

Dokumenty do pobrania

Informacja prawna

PZU Ochrona Max oparta jest na ogólnych warunkach ubezpieczenia na życie typ P Plus.

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU Życie SA, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczonych w sekcji Dokumenty do pobrania.

Listy ograniczeń i włączeń ochrony w ubezpieczeniach dodatkowych znajdziesz w ogólnych warunkach tych ubezpieczeń.

Zamknij