Dodatkowe grupowe ubezpieczenie

Wsparcie dla bliskich po śmierci wskutek wypadku komunikacyjnego

Wypłata z ubezpieczenia dla Twoich bliskich, jesli Cię zabraknie wskutek wypadku komunikacyjnego.

Dla kogo

Możesz przystąpić do ubezpieczenia, jeśli:

  • masz ubezpieczenie P PlusPZU Ochrona Plus lub PZU Ochrona Max,
  • umowa ubezpieczenia między Twoim pracodawcą a PZU pozwala przystąpić do tego ubezpieczenia,
  • masz mniej niż 69 lat.

Jak możemy pomóc

Twoi bliscy otrzymają pieniądze w przypadku Twojej śmierci wskutek wypadku komunikacyjnego. Będzie to kwota, na którą jest zawarte ubezpieczenie (tzw. suma ubezpieczenia). Kwotę tę znajdziesz w polisie. Twoi bliscy mogą przeznaczyć pieniądze np. na:

  • pokrycie kosztów pogrzebu,
  • zabezpieczenie bieżących wydatków.

Kiedy działa ubezpieczenie

Wypłacimy pieniądze z ubezpieczenia w przypadku Twojej śmierci w wypadku komunikacyjnym. To nieszczęśliwy wypadek, w którym brał udział lub który został spowodowany przez m.in.:

Pojazd

Np. rower, samochód, tramwaj itp. na drodze – jeśli bierzesz w udział w wypadku jako uczestnik ruchu (np. jako pieszy, pasażer) lub kierowca (zgodnie z obowiązującym prawem o ruchu drogowym).

Samolot

Samoloty pasażerskie koncesjonowanych linii lotniczych – jeśli bierzesz udział w wypadku jako pasażer lub członek załogi (jeśli posiadasz grupowe ubezpieczenie typ P Plus).

Pojazd szynowy

Np. pociąg, metro lub inny pojazd, który porusza się po torach (oprócz kolejek wewnątrzzakładowych, kolejek linowych, linowo-terenowych oraz pojazdów bez własnego napędu) – jeśli bierzesz udział w wypadku jako pasażer lub członek załogi.

Statek

Jeśli bierzesz udział w wypadku jako pasażer lub członek załogi.

Pojęcia „pojazd”, „droga”, „uczestnik ruchu” i „kierowca” są takie same jak w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Pojęcie „statek” znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Dlaczego warto

  • Ubezpieczenie działa przez całą dobę na całym świecie.
  • Pieniądze z ubezpieczenia wypłacimy Twoim bliskim (wskazanym w deklaracji), bez postępowania spadkowego.
  • Wypłata jest zwolniona z podatku od spadków i darowizn.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Jak kupić ubezpieczenie

Wybierz wygodny dla Ciebie sposób

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU Życie SA, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczonych w sekcji Dokumenty do pobrania.

Zamknij