Dodatkowe grupowe ubezpieczenie

Wsparcie po śmierci dziecka

Wsparcie finansowe, jeśli zabraknie Twojego dziecka, np. na pokrycie kosztów pogrzebu lub pomoc psychologiczną.

Dla kogo

Możesz przystąpić do ubezpieczenia, które obejmie Twoje dziecko, jeśli:

Kiedy i jak możemy pomóc

Zapewniamy wsparcie finansowe na wypadek śmierci dziecka (jeśli ma ono mniej niż 25 lat). Wypłacimy kwotę, na którą zawarte jest ubezpieczenie (tzw. sumę ubezpieczenia). Kwotę tę znajdziesz w polisie. Wypłatę z ubezpieczenia możesz przeznaczyć np. na:

pokrycie kosztów pogrzebu

zorganizowanie pomocy psychologa

Dlaczego warto

  • Ubezpieczenie działa przez całą dobę na całym świecie.
  • Obejmujemy ochronę zarówno Twoje własne dzieci, jak i dzieci przysposobione oraz pasierbów – jeżeli jesteś jedynym żyjącym opiekunem.
  • Obejmujemy ochroną dzieci do 25 roku życia.
  • Płacisz jedną składkę niezależnie od tego ile masz dzieci.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Jak kupić ubezpieczenie

Wybierz wygodny dla Ciebie sposób

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU Życie SA, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczonych w sekcji Dokumenty do pobrania.

Zamknij