Dodatkowe grupowe ubezpieczenie

Wsparcie w razie utraty sprawności w życiu codziennym

Wypłata z ubezpieczenia w razie trwałej utraty sprawności lub zdolności, np. po stracie wzroku czy nogi. 

Dla kogo

Możesz przystąpić do ubezpieczenia, jeśli:

  • masz ubezpieczenie P Plus
  • umowa między Twoim pracodawcą a PZU pozwala przystąpić do tego ubezpieczenia,
  • masz mniej niż 69 lat.

Po 60 r.ż. odpowiadamy tylko za utratę sprawności, która jest następstwem nieszczęśliwego wypadku.

Co można zyskać

Możemy Ci wypłacić pieniądze z ubezpieczenia, jeśli trwale utracisz jedną ze zdolności: całkowicie stracisz wzrok, całkowicie stracisz słuch, utracisz zdolność mówienia. 

Nasze ubezpieczenie działa również w przypadku trwałej utraty co najmniej 2 spośród 8 sprawności: samodzielnego chodzenia, samodzielnego wchodzenia po schodach, samodzielnego stania, samodzielnego schylania się lub klękania, samodzielnego podnoszenia i przenoszenia przedmiotów, samodzielnego siedzenia, wykonywania precyzyjnych ruchów rąk, samodzielnego unoszenia ramienia.

Wypłacamy 100% sumy ubezpieczenia, bez względu na to, którą zdolność czy sprawność utracisz.

Dlaczego warto

  • Pieniądze z ubezpieczenia możesz przeznaczyć na dowolny cel, np. na dostosowanie mieszkania i samochodu do nowych wymagań związanych z niepełnosprawnością, na zatrudnienie rehabilitanta lub pomocy domowej, czy spłacenie bieżących zobowiązań.
  • Świadczenie wypłacane z ubezpieczenia nie zależy od orzeczeń wydawanych przez ZUS.
  • Wypłacimy pieniądze za każde kolejne zdarzenie, które w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku spowoduje trwałą utratę innych sprawności czy zdolności.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU Życie SA, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczonych w sekcji Dokumenty do pobrania.

Zamknij