PZU PZU

Wykaz funduszy kapitałowych

Komunikat o podpisaniu Porozumienia między PZU Życie SA i Prezesem UOKiK dot. Klientów w podeszłym wieku

Coraz bogatsza oferta produktów inwestycyjnych PZU Życie daje możliwość skorzystania m.in. z ubezpieczeń z funduszami kapitałowymi.

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK) mogą alokować środki w różnorodne typy aktywów, takie jak bezpieczne papiery wartościowe, akcje, a także jednostki funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI).

Wykaz dostępnych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, a także dostęp do szczegółowych informacji na temat strategii funduszy inwestycyjnych, w których alokowane są aktywa UFK w ramach poszczególnych ubezpieczeń z funduszami kapitałowymi znajdują się poniżej: