Holowanie

 • W przypadku zdarzenia w Polsce objętego ochroną ubezpieczeniową z tytułu ubezpieczenia Assistance Polska lub PZU Auto Pomoc, prosimy o pilny kontakt z Centrum Alarmowym PZU SA.

  tel. (22) 2 102 102
  tel. 801 102 102

 • W przypadku powstania szkody za granicą, objętej ubezpieczeniem Autocasco, należy dzwonić pod numer:

  tel. (+4822) 566 55 55

 • Zobacz też:
  Zgłoś szkodę lub roszczenie