Ubezpieczenie PZU OC SPORT

Dla kogo?

Ubezpieczenie  przeznaczone jest dla osób fizycznych,  które są:

1) osobami związanymi ze sportem, rekreacją lub turystyką :

a) trenerami, instruktorami, sędziami sportowymi, innymi osobami posiadającymi uprawnienia do prowadzenia zorganizowanych zajęć w zakresie sportu lub rekreacji, 

b) przewodnikami turystycznymi,

2) sportowcami - osobami uprawiającymi sport (współzawodnictwo sportowe) profesjonalnie (zawodnik) lub amatorsko;

jeżeli wykonywanych czynności nie prowadzą w ramach działalności gospodarczej.

Najważniejsze korzyści ubezpieczenia

 • obejmuje odpowiedzialność cywilną, za szkody wyrządzone innej osobie j w związku z aktywnością sportową albo wykonywaniem czynności związanych ze sportem, rekreacją lub turystyką, oraz z posiadanym w związku z aktywnością sportową albo wykonywanymi czynnościami mieniem;

 • jeśli jesteś trenerem lub instruktorem, przewodnikiem  turystycznych – zwiększa Twoją wiarygodność;

 • zapewnia odszkodowanie osobom trzecim, które zostały poszkodowane;

 • dzięki dodatkowym klauzulom ubezpieczenie jest dostosowane do Twoich potrzeb; 

 • możliwe jest zawarcie umowy ubezpieczenia zbiorowego, jeżeli umowa obejmuje łącznie co najmniej 5 osób,

 • dla osób, które zawierają ubezpieczenie zbiorowe, przygotowaliśmy korzystne zniżki,

 • składkę możesz zapłacić jednorazowo lub w uzgodnionych ratach.

Co obejmuje ubezpieczenie?

Wypłacimy osobom poszkodowanym odszkodowanie, jeśli z Twojej winy wydarzy się szkoda, np.: 

 • w czasie treningu na skutek zaniedbań trenera jeden ze sportowców złamie rękę,
 • w czasie zawodów kolarskich sportowiec uszkodzi zaparkowany przy trasie samochód. 
Proponujemy także dodatkowe klauzule, które obejmują inne szkody, np.:
 • powstałe w mieniu, z którego korzystasz na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania.

Przykład:

-  jesteś instruktorem lub zawodnikiem pływania i wynajmujesz basen na godziny, 

- z grupą przyjaciół uprawiasz amatorsko siatkówkę i wynajmujesz co tydzień salę gimnastyczną w miejscowej szkole, gdzie rozgrywacie mecze, 

- uprawiasz snowboard i wynajmujesz sprzęt na wyjazd w góry. 

Możesz wykupić także klauzulę, która obejmuje szkody powstałe poza Polską gdy, np.:

 • jesteś trenerem i wyjechałeś ze sportowcami  na zawody do Grecji, 
 • sędziujesz mecze tenisa we Włoszech,
 • jesteś zawodnikiem, który startuje w zagranicznych imprezach sportowych. 
 
Szczegóły oferty znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
 
 
 
 

Słowa kluczowe: