RODO

Загальний регламент про захист персональних даних

Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована на підставі одного або декількох особливих факторів, що визначають фізичну, фізіологічну, генетичну, психічну, економічну, культурну або соціальну ідентичність, включаючи зображення, запис голосу, контактні дані, відомості про місцезнаходження, інформацію, що міститься у кореспонденції, інформація, зібрана за допомогою записуючого обладнання або іншої подібної технології.

Адміністратором персональних даних (АПД) є кожна з компаній групи PZU. Зв'язатися з адміністратором можна наступним чином: написати на електронну пошту kontakt@pzu.pl або письмово за адресою місця адміністратора (Компанії Групи). 

У зв’язку з веденням господарської діяльності Адміністратор збирає та обробляє персональні дані відповідно до відповідних положень, зокрема відповідно вимог Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/ 46 / EC (Загальне положення про захист даних). 

Адміністратор гарантує прозорість обробки даних, зокрема інформує про обробку даних в момент їх збору, в тому числі, вказує мету та правову підставу обробки. Адміністратор стежить за тим, щоб дані збиралися лише в обсязі, необхідному для вказаної мети, і обробляються лише протягом періоду, протягом якого це необхідно. 

Обробляючи дані, Адміністратор гарантує їх безпеку та конфіденційність, а також доступ до інформації щодо обробки осіб, яких ці дані стосуються. Якщо, незважаючи на застосовані заходи безпеки, має місце порушення захисту персональних даних (наприклад, «витік» або втрата даних), Адміністратор повідомить осіб, яких ці дані стосуються, передбаченим законом способом.

Персональні дані можуть передаватися зовнішнім суб’єктам, які співпрацюють з Адміністратором, зокрема, постачальникам, відповідальним за роботу ІТ-систем, та іншим суб'єктам, які надають послуги Адміністратору. 

Адміністратор залишає за собою право розголошувати вибрану інформацію про особу, якої стосуються ці дані, компетентним органам або третім особам, які подають запит на надання такої інформації, керуючись чинним законодавством та на відповідних правових підставах.

Термін обробки даних Адміністратором залежить від виду наданої послуги та мети обробки. Термін обробки даних також може випливати з нормативних актів, коли вони є підставою для обробки. У разі обробки даних на підставі законного інтересу Адміністратора, дані обробляються протягом періоду, який дозволяє реалізувати ці інтереси, або до моменту, коли буде висунуто обґрунтоване заперечення проти обробки даних. Якщо обробка здійснюється на основі згоди, дані обробляються до тих пір, поки вони не будуть відкликані. Якщо підстава для обробки необхідна для укладення та виконання договору, дані обробляються до моменту його припинення. 

Період обробки даних може бути продовжений, якщо обробка необхідна для встановлення або розгляду претензій чи захисту від претензій. Після закінчення періоду обробки дані безповоротно видаляються або стають анонімними.

Електронна пошта та традиційне листування

У разі надсилання Адміністратору електронної або традиційної кореспонденції, не пов’язаної з послугами, які надаються на користь відправника, або з іншим укладеним з ним договором, персональні дані, що містяться у цій кореспонденції, обробляються лише з метою комунікації та вирішення питання, якого стосується кореспонденція.

Правовою підставою для обробки є передбачений законом обов’язок Адміністратора (ст. 6 абз. 1 літ. f Загального регламенту про захист даних), що полягає у роботі з кореспонденцією, яку до нього надсилають у зв’язку з його господарською діяльністю.

Адміністратор обробляє лише персональні дані, істотні для справи, якої стосується кореспонденція. Вся кореспонденція зберігається таким чином, щоб забезпечувалась безпека персональних даних, які в ній містяться (та іншої інформації), і розголошується лише уповноваженим особам.

Інформація Адміністратора персональних даних – користувачі адреси kontakt@pzu.pl

Зв'язок по телефону

У разі звернення до Адміністратора по телефону у справах, не пов’язаних з укладеним договором або наданими послугами, Адміністратор може вимагати персональні дані лише у тому випадку, якщо це необхідно для обслуговування справи, якої стосується звернення. У цьому випадку юридичною підставою є передбачений законом обов’язок Адміністратора (ст. 6 абз. 1 літ. f Загального регламенту про захист даних), що полягає в необхідності вирішення  справи, якої стосувався запит і пов’язаної зі здійсненням ним господарської діяльності.

Телефонні розмови також можуть бути записані – у цьому випадку відповідна інформація надається на початку розмови. Розмови записуються для цілей, пов’язаних з обслуговуванням клієнтів та зацікавлених осіб через інформаційну лінію та для моніторингу якості наданої послуги і перевірки роботи консультантів, а також для статистичних цілей. Записи доступні лише працівникам Адміністратора та особам, які працюють на інформаційній лінії Адміністратора.

Персональні дані у вигляді запису розмови обробляються:

  • для цілей, пов'язаних з обслуговуванням клієнтів та зацікавлених сторін через інформаційну лінію, якщо Адміністратор надає таку послугу - правовою підставою для обробки є необхідність обробки для надання послуги (ст. 6  абз. 1 літ. b Загального регламенту про захист даних);
  • для моніторингу якості обслуговування та перевірки роботи консультантів, які обслуговують інформаційну лінію, а також для аналітичних та статистичних цілей - правовою підставою для обробки є передбачений законом обов’язок Адміністратора (ст. 6 абз. 1 літ. f Загального регламенту про захист даних), що полягає у забезпеченні найвищої якості обслуговування клієнтів і відвідувачів, а також у роботі консультантів і проведенні статистичних аналізів стосовно телефонної розмови.

Інформація Адміністратора персональних даних – інформаційна лінія PZU

Збір даних у зв'язку з наданням послуг або виконанням інших договорів

Якщо мета збору даних пов’язана з виконанням конкретного договору, Адміністратор надає особі, якої стосуються дані, детальну інформацію про обробку її персональних даних в момент укладення договору.

Інформація Адміністратора персональних даних - пропозиція

Інформація Адміністратора персональних даних - договір страхування

 
Zamknij