OFE PZU

Otwarty fundusz emerytalny

Warto wcześniej pomyśleć o swoim standardzie życia na emeryturze. Nie trzeba na nią odkładać tylko w ZUS. Możesz wybrać OFE PZU – wtedy część składki emerytalnej będzie inwestowana na rynku kapitałowym. Wiąże się to z ryzykiem, ale może być źródłem dodatkowych pieniędzy na Twoją emeryturę.

OFE czy ZUS? Okno transferowe 2024

Okno transferowe jest okresem, w którym możesz zdecydować o przekazywaniu części swojej składki emerytalnej do OFE albo pozostawieniu całości składki w ZUS.
Pełna treść komunikatu.

Dla kogo

Do OFE mogą przystąpić osoby, które:

 • urodziły się po 31 grudnia 1968r.,
 • rozpoczęły swoją pierwszą pracę lub inną działalność zarobkową, z tytułu której odprowadzana jest do ZUS składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 • mają więcej niż 10 lat do uzyskania wieku emerytalnego,
 • już oszczędzają w OFE w innej instytucji i chciałyby zmienić fundusz lub ich składki przekazywane są tylko do ZUS, a osoby te chciałyby oszczędzać również w OFE.

Co możesz zyskać w OFE

Zyskujesz szansę na wyższą emeryturę

Możesz zyskać dodatkowe pieniądze na emeryturę i tym samym zadbać o lepszy standard życia.

Zmniejszasz ryzyko

Dzięki przystąpieniu do OFE dywersyfikujesz swój „portfel emerytalny”. Na Twoją emeryturę będą pracować dwie różne instytucje – ZUS i OFE.

Oszczędności z OFE są również dziedziczne

Twoje środki w OFE podlegają dziedziczeniu na zasadach prawa. U mowie możesz też wskazać dowolne osoby uposażone.

Zobacz, jak i komu wypłacane są pieniądze z OFE

Dlaczego OFE w PZU

Zobacz, dlaczego warto wybrać OFE w PZU.

 • Jeden z największych funduszy

OFE PZU to jeden z największych funduszy na rynku pod względem liczby członków i wartości aktywów.

 • Odpowiedzialne zarządzanie

Od kilkunastu lat w OFE PZU odpowiedzialnie zarządzamy powierzonymi środkami członków funduszu.

 • Wygodny dostęp on-line

Zapewniamy całodobowy i bezpieczny dostęp do rachunku przez konto on-line.

Pamiętaj, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem.

Zobacz pełną informację prawną i o ryzyku inwestycyjnym​

Wyniki inwestycyjne OFE PZU

Stopa zwrotu obrazuje opłacalność inwestycji OFE PZU w danym okresie. Prezentowane wyniki uwzględniają pobraną opłatę za zarządzanie. 

Wyniki, które uzyskaliśmy w ostatnich latach.

Okres

Stopa zwrotu OFE PZU

1 rok (30.12.2022 r. – 29.12.2023 r.)

34,48%

3 lata (31.12.2020 r. – 29.12.2023 r.)

 49,70%

5 lat (29.12.2018 r. – 29.12.2023 r.)

 47,99%

10 lat (31.12.2013 r. – 29.12.2023 r.)

 70,66%

20 lat (31.12.2003 r. – 29.12.2023 r.)

 253,84%

 

Należy pamiętać, że historyczne wyniki inwestycyjne funduszu nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Stopy zwrotu uwzględniają pobraną opłatę za zarządzanie i inne koszty obciążające zarządzane aktywa funduszu, nie uwzględniają pobieranej z góry opłaty od składki.

Jak działa OFE

 • OFE to dobrowolny element II filara systemu emerytalnego. 
 • OFE inwestuje przekazane składki. 
 • Środki z OFE – na 10 lat przed osiągnięciem przez Ciebie wieku emerytalnego – będą stopniowo przenoszone do ZUS, który wypłaci emeryturę.

Ile pieniędzy trafia do ZUS i OFE

Jeśli jesteś zatrudniony, pracodawca przekazuje do ZUS Twoją składkę emerytalną. Jest to 19,52% Twojej pensji brutto. W zależności od Twojej decyzji:

 • składka zostaje w całości w ZUS lub 
 • jest dzielona między ZUS a OFE:
  • 16,6% - pensji brutto pozostaje w ZUS,
  • 2,92% - pensji brutto (czyli ok. 15% składki emerytalnej) trafia do OFE.

 

Co różni OFE i ZUS

 • ZUS zapisuje wartość wpływających składek na Twoim subkoncie, a otrzymane środki przeznacza na bieżące wypłaty emerytur. 
 • ZUS nie inwestuje składek, tylko je waloryzuje.
 • OFE inwestuje przekazane mu składki na rynku kapitałowym (m. in. w akcje polskich spółek).

Należy pamiętać, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Zobacz pełną informację prawną i o ryzyku inwestycyjnym.

Kto może przystąpić do OFE

 • Osoby rozpoczynające pracę. 

Jeśli podejmujesz pierwszą pracę, masz 4 miesiące na przystąpienie do OFE. Po tym terminie możesz przystąpić dopiero w czasie tzw. okienka transferowego. 

 • Osoby pracujące, których składka emerytalna trafia tylko do ZUS. 

Jeśli chcesz, aby Twoja składka trafiała też do OFE, złóż oświadczenie w czasie okienka transferowego.

Jakie pobieramy opłaty

Wysokość naszych opłat jest zgodna z Ustawą z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

 

Opłata od składki

 • 1,75% każdej wpłaconej składki,
 • dla wszystkich członków funduszu stosujemy tę samą metodę obliczenia i pobierania opłaty,
 • pobieramy ją przed przeliczeniem składki na jednostki rozrachunkowe.

Opłata za zarządzanie

Wysokość miesięcznej opłaty za zarządzanie zależy od wysokości aktywów netto.

Wysokość aktywów netto (w mln złotych):

 • do 8.000 – opłata 0,045% wartości aktywów netto, w skali miesiąca,
 • od ponad 8.000 do 20.000 – opłata 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8.000 mln zł wartości aktywów netto,    w skali miesiąca,
 • od 20.000 do 35.000 – opłata 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20.000 mln zł wartości aktywów netto,  w skali miesiąca,
 • 35.000 do 45.000 – opłata 13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35.000 mln zł wartości aktywów netto,  w skali miesiąca,
 • ponad 45.000 – opłata 15,5 mln zł.

Polityka inwestycyjna OFE PZU

 • Fundusz lokuje swoje aktywa zgodnie z Ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
 • Naszym celem jest osiągnięcie maksymalnego zysku z inwestycji środków finansowych klientów przy zachowaniu możliwie największego bezpieczeństwa inwestycji. Zobacz pełną informację prawną i o ryzyku inwestycyjnym.
 • Zasady lokowania aktywów i ryzyko z tym związane zawiera Prospekt informacyjny OFE PZU.

Dlaczego warto

 • Zyskujesz szansę na wyższą emeryturę.
 • Na Twoją emeryturę będą pracować dwie różne instytucje – ZUS i OFE.
 • Oszczędzanie w OFE jest wygodne, ponieważ składkę potrąca pracodawca. 
 • Twoja pensja się nie zmniejsza. Musisz jedynie podpisać umowę z OFE.
 • Twoje środki w OFE podlegają dziedziczeniu na zasadach prawa – jeśli w umowie nie wskażesz kto powinien je otrzymać.

Należy pamiętać, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem.

Zobacz pełną informację prawną i o ryzyku inwestycyjnym

Notowania OFE PZU

Sprawdź bieżące notowania.

Przejdź do notowań

Zasady ładu korporacyjnego

Zasady ładu korporacyjnego

Sprawozdania z WZA

Jak przystąpić

przez internet

przystąp

Pytania i odpowiedzi

 • Dlaczego Pekao OFE zostało zlikwidowane?

  Dlaczego Pekao OFE zostało zlikwidowane?

  W dniu 7 czerwca 2017 r. PZU nabyło akcje Banku Pekao S.A.  W wyniku zakupu Banku Pekao S.A., w Grupie kapitałowej PZU znalazło się drugie Powszechne Towarzystwo Emerytalne tj. Pekao Powszechne Towarzystwo Emerytalne (obok będącego już PTE PZU).  Z uwagi na przepisy prawa, jedno z Towarzystw musiało zakończyć działalność.  

  W dniu 24 kwietnia 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła PTE PZU SA zezwolenia na przejęcie zarządzania Pekao Otwartym Funduszem Emerytalnym (Pekao OFE), zarządzanym wcześniej przez Pekao Powszechne Towarzystwo Emerytalne. 
  W wyniku tej decyzji od dnia 19 maja 2018 r. PTE PZU przejęło zarządzanie Pekao OFE i  z dniem 12  października 2018 r. zakończyło likwidację Pekao OFE. 

   

 • Byłem członkiem Pekao OFE, który został zlikwidowany, co to dla mnie oznacza?

  Z dniem likwidacji Pekao OFE został Pan członkiem OFE PZU. Środki, które zgromadził Pan na rachunku w Pekao OFE w całości przenieśliśmy na Pana nowy rachunek w OFE PZU. Zmienił się numer Pana rachunku. Informację o numerze rachunku w OFE PZU otrzyma Pan listownie.

  OFE PZU będzie wysyłał Panu, raz w roku, informację o środkach znajdujących się na Pana rachunku oraz inne informacje wynikające z przepisów prawa. Informacje te Fundusz będzie przesyłał elektronicznie na Pana indywidualne konto online. Zmianę formy otrzymywania tych informacji na formę mailową bądź listowną może Pan zgłosić pisemnie na adres korespondencyjny OFE PZU lub elektronicznie po zalogowaniu na konto online. Numer PIN, wymagany przy pierwszym logowaniu, otrzyma Pan listownie.

   

 • Jak zostać członkiem OFE PZU gdy rozpoczynasz pierwszą pracę?

  Pierwsza praca:

  Jeśli zaczynasz pierwszą pracę zarobkową, 19,52% Twojego wynagrodzenia brutto zaczyna trafiać do ZUS-u jako składka emerytalna. Możesz wybrać OFE, a wtedy część tej składki (2,92% wynagrodzenia brutto) ZUS będzie przekazywał do OFE. 

  Pamiętaj! Na podpisanie umowy z OFE masz tylko 4 miesiące od rozpoczęcia pierwszej pracy. Możesz być członkiem tylko jednego OFE.

  Przed przystąpieniem do OFE PZU zapoznaj się z:

  Pobierz formularz umowy do samodzielnego wypełnienia:  dla osób, które nie były dotąd członkami OFE. Wypełnij, podpisz i wyślij na adres: Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA, skrytka pocztowa 16, 02-696 Warszawa 113.

   

  Możesz przystąpić do OFE PZU w wybrany przez Ciebie sposób:

  • wydrukuj formularz umowy
  • zamów formularz, w wybrany przez Ciebie sposób:
   • zadzwoń 801 102 102,
   • napisz na czacie, 
   • napisz e-mail na kontakt@pzu.pl albo list na adres: Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA, skrytka pocztowa 16, 02-696 Warszawa 113. Dopisz, który  formularz zamawiasz  - czy dla przystępujących do OFE PZU czy dla osób zmieniających dotychczasowe OFE na OFE PZU.

  Zamówiony formularz prześlemy pocztą. Wypełnij, podpisz i odeślij umowę na adres: Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA,  skrytka pocztowa 16, 02-696 Warszawa 113.

  Ważne: umowę zawsze podpisujesz jako pierwszy, później podpisze ją przedstawiciel OFE PZU. Kopię zawartej umowy prześlemy Ci pocztą w ciągu 7 dni roboczych. Twoje członkostwo w OFE PZU musi jeszcze potwierdzić ZUS. Poinformujemy Cię o jego decyzji.

 • Jak zmienić OFE na OFE PZU

  Przed zmianą OFE na OFE PZU zapoznaj się z:

  Zwróć uwagę, że są dwa różne formularze umowy:

  Wybierz formularz umowy:

  Uwaga: możesz być członkiem tylko jednego OFE.

  Możesz zmienić OFE w wybrany przez Ciebie sposób:

  • wydrukuj formularz, wypełnij, podpisz i wyślij na adres: Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA, skrytka pocztowa 16, 02-696 Warszawa 113.
  • zamów formularz, w wybrany przez Ciebie sposób:
   • zadzwoń 801 102 102,
   • napisz na czacie, 
   • napisz e-mail na kontakt@pzu.pl albo list na adres: Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA, skrytka pocztowa 16, 02-696 Warszawa 113. Dopisz, że chcesz zamówić formularz dla osób zmieniających dotychczasowe OFE na OFE PZU.

  Zamówiony formularz prześlemy pocztą. Wypełnij, podpisz i odeślij umowę na adres: Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA, skrytka pocztowa 16, 02-696 Warszawa 113.

  Gdy zmieniasz fundusz przygotuj nazwę swojego obecnego OFE i numer rachunku. Będziesz musiał wpisać te dane w umowie.
  Nazwę OFE i numer rachunku znajdziesz w korespondencji z tego funduszu. Jeśli nie dociera do Ciebie korespondencja z żadnego OFE zwróć się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). ZUS prowadzi Centralny Rejestr Członków OFE, powinien potwierdzić, którego OFE jesteś członkiem. Następnie wystarczy poprosić ten fundusz o podanie numeru rachunku.

 • Jak zmienić dane osobowe

  Warto aktualizować dane osobowe, ponieważ:

  • na bieżąco będziesz otrzymywać informacje o swojej umowie,
  • ułatwi Ci to kontakt z nami.

  Aby zmienić dane osobowe wystarczy, że: 

  • poinformujesz nas o tym listownie (Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA, skrytka pocztowa 16, 02-696 Warszawa 113),
  • lub zalogujesz się na swoim rachunku i podasz te informacje, które ulegają zmianie. Będziesz zobowiązany wydrukować formularz, podpisać go i odesłać do nas,
  • Adres do korespondencji, numer telefonu i mail możesz zmienić online. Będziesz musiał dokonać autoryzacji zmian Kodem jednorazowym. Wyślemy go w formie wiadomości SMS, na polski numer telefonu zapisany na Twoim rachunku w OFE PZU. Jeśli na Twoim rachunku nie ma numeru telefonu, kod wyślemy na Twój adres e-mail zapisany na rachunku. Jeśli zmiana lub uzupełnienie dotyczy numeru telefonu, Kod jednorazowy wysyłamy e-mailem, zaś w przypadku zmiany bądź uzupełnienia adresu e-mail, Kod jednorazowy wysyłamy SMS-em.  Telefon i mail zawsze możesz uzupełnić pisemnie. 

  Jeśli na Twoim rachunku w OFE PZU nie ma zapisanego numeru telefonu i adresu e-mail, zmian możesz dokonać tylko w formie listownej.

  Zmiany możesz nam również zgłosić korzystając z gotowego formularza. Wydrukuj go, wypełnij i prześlij do nas pocztą. Jeśli wyślesz list napisz, że korespondencję kierujesz do OFE PZU.

 • Jak zmienić uposażonych lub ich dane

  Warto aktualizować dane uposażonych, ponieważ:

  • Twoje pieniądze zawsze otrzyma ta osoba, która jest Ci najbliższa, 
  • jeśli dane osoby uposażonej będą aktualne, szybciej wypłacimy jej pieniądze,
  • wyznaczona przez Ciebie osoba uniknie długiego procesu postępowania spadkowego.

  Aby zmienić dane uposażonych wyślij do nas  list lub wypełnij formularz. Wydrukuj go, podpisz i odeślij na 
  adres: Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA, skrytka pocztowa 16, 02-696 Warszawa 113. Jeśli wyślesz list napisz, że korespondencję kierujesz do OFE PZU.

 • Informacje o rodzaju stosunków majątkowych po zmianie stanu cywilnego

  Zgodnie z prawem masz obowiązek poinformować nas o rodzaju małżeńskich stosunków majątkowych (czyli wspólnocie albo rozdzielności majątkowej) w OFE PZU. Jeśli podpisaliście u notariusza majątkową umowę małżeńską (czyli nie macie wspólnoty majątkowej) poinformuj fundusz o rozdzielności majątkowej. 

  Poinformuj nas także o zmianach w małżeńskich stosunkach majątkowych – rozwodzie, separacji, śmierci małżonka, ustanowieniu rozdzielności majątkowej, ubezwłasnowolnieniu, upadłości małżonka. 

  Możesz nam zgłosić zmiany w wybrany przez Ciebie sposób:

 • Jak zamówić Kod jednorazowy w celu ustawienia hasła do konta on-line.

  Możesz wystąpić o nadanie Kodu jednorazowego:


  1)  wypełniając formularz internetowy w zakładce „Nie znam hasła” na tej stronie. Zamówienie zrealizujemy, o ile podasz: numer umowy, PESEL  a w przypadku jego braku datę urodzenia, zgodne z danymi zapisanymi na Twoim rachunku w OFE PZU. Kod jednorazowy wyślemy w formie wiadomości SMS na polski numer telefonu zapisany na Twoim rachunku. Jeśli nie posiadasz numeru telefonu kod wyślemy na Twój adres e-mail zapisany na rachunku;


  2) kontaktując się z OFE PZU w innej formie. W takim przypadku Kod jednorazowy wyślemy na adres korespondencyjny zapisany na Twoim rachunku w OFE PZU. 

  Po otrzymaniu Kodu jednorazowego, na tej stronie ustaw hasło przy pierwszym logowaniu oraz zatwierdź je otrzymanym Kodem jednorazowym.

  Prawidłowe Hasło powinno składać się z co najmniej 8 znaków, zawierać wielką i małą literę, cyfrę i znak specjalny (?~!#$%^&*_- +|\;:’”<>,.?/). Zalogowanie następuje poprzez button „Zaloguj”.  

  Trzykrotne błędne podanie PIN, Hasła lub Kodu jednorazowego powoduje automatyczną blokadę dostępu do konta online. Aby odblokować konto należy zamówić nowy Kod jednorazowy. 

   

  Po zalogowaniu na koncie on-line:

  • sprawdzisz stan swojego rachunku w OFE PZU,
  • wypełnisz formularze zmian (np. danych osobowych i adresowych),
  • zaktualizujesz swój adres e-mail i numer telefonu jeśli potwierdzisz zmianę kodem jednorazowym, który wyślemy SMS-em lub e-mailem. 
  • zmienisz sposób otrzymywania informacji o stanie rachunku w OFE PZU.
  • uzyskasz jednoczesny dostęp do IKZE, jeśli otworzyłeś je w naszym DFE PZU.
  • połączysz konto OFE PZU z kontem moje.pzu.pl.
 • W jakich sytuacjach środki zgromadzone na rachunku OFE są wypłacane?

  Wypłata z Twojego rachunku w otwartym funduszu emerytalnym

  Środki, które zgromadziłaś w OFE PZU, zaczynamy przekazywać (co miesiąc) do ZUS na 10 lat przed osiągnięciem przez Ciebie wieku emerytalnego. Będziesz je otrzymywać w formie emerytury, którą wypłaca ZUS.

  Wypłata z rachunku, który posiadała osoba zmarła

  Chcesz wypłacić z OFE pieniądze po zmarłym? 

  • Jeśli jesteś małżonkiem i mieliście wspólność majątkową, połowę pieniędzy z rachunku zmarłego z okresu wspólności majątkowej małżeńskiej otrzymasz na swój rachunek w OFE PZU. Jeśli jednocześnie jesteś uposażonym lub spadkobiercą, pieniądze z tego tytułu dostaniesz w gotówce lub także na rachunek w swoim OFE PZU. To Ty o tym decydujesz. 

  Pieniądze na rachunek w OFE PZU przekażemy najwcześniej miesiąc po złożeniu wymaganych dokumentów wskazanych poniżej w tabeli. Zgodnie z prawem taki przelew może odbyć się w jednym z czterech miesięcy w roku (w lutym, maju, sierpniu albo listopadzie).

  • Jeśli jesteś osobą uposażoną albo spadkobiercą (inną niż małżonek), otrzymasz pieniądze przelewem lub przekazem pocztowym – najwcześniej miesiąc, a najpóźniej trzy miesiące po złożeniu dokumentów.

  Sprawdź, jakie dokumenty będą Ci potrzebne:

  1. Jesteś małżonkiem i w chwili śmierci współmałżonka mieliście wspólność majątkową małżeńską

  2. Jesteś uposażonym

  3. Jesteś spadkobiercą

  • odpis skrócony aktu zgonu członka OFE PZU,
  • Twój dokument tożsamości,
  • wniosek o wypłatę,
  • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym lub akt poświadczenia dziedziczenia.

  4. Jesteś rodzicem uposażonego dziecka

  • odpis skrócony aktu zgonu członka OFE PZU,
  • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,
  • wniosek o wypłatę,
  • Twój dokument tożsamości, 
  • prawomocne orzeczenie sądu zezwalające na czynność przekraczającą zwykły zarząd majątkiem dziecka – o ten dokument poprosimy Cię tylko wtedy, gdy kwota należna dziecku będzie równa lub wyższa od 5-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

  5. Jesteś prawnym opiekunem/kuratorem/ rodzicem zastępczym uposażonego dziecka

  • odpis skrócony aktu zgonu członka OFE PZU,
  • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,
  • wniosek o wypłatę,
  • Twój dokument tożsamości,
  • prawomocne orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki prawnej/ kurateli/ rodziny zastępczej, 
  • prawomocne orzeczenie sądu uprawniające Cię do wypłacenia w imieniu dziecka należnych mu środków z OFE PZU.

  6. Jesteś rodzicem dziecka, które jest spadkobiercą

  • odpis skrócony aktu zgonu członka OFE PZU,
  • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,
  • wniosek o wypłatę,
  • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia,
  • Twój dokument tożsamości,
  • prawomocne orzeczenie sądu zezwalające rodzicowi na czynność przekraczającą zwykły zarząd majątkiem dziecka – o ten dokument poprosimy Cię tylko wtedy, gdy kwota należna dziecku będzie równa lub wyższa od 5-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

  7. Jesteś prawnym opiekunem/kuratorem/ rodzicem zastępczym dziecka, które jest spadkobiercą

  • odpis skrócony aktu zgonu członka OFE PZU,
  • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,
  • wniosek o wypłatę,
  • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia,
  • Twój dokument tożsamości,
  • prawomocne orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki prawnej/kurateli/rodziny zastępczej,
  • prawomocne orzeczenie sądu uprawniające Cię do wypłacenia w imieniu dziecka należnych mu środków z OFE PZU.

  Dokumenty wyślij na adres: Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA, skrytka pocztowa 16, 02-696 Warszawa 113. Napisz, że dokumenty dotyczą wypłaty z rachunku w OFE PZU.

 • Skargi i reklamacje
 • Dlaczego warto korzystać z konta on-line?

  W 2016 roku konto on-line stało się podstawowym narzędziem do wysyłki informacji o stanie rachunku w OFE PZU i innych informacji wynikających z przepisów prawa.  Jeżeli zatem ostatnią informację roczną otrzymałeś listem albo e-mailem np.: w maju 2016 roku, kolejna wpłynęła za rok na Twoje konto on line. Zamiast konta on line możesz również wybrać inną dogodną formę wysyłki informacji, tj. list  zwykły albo e-mail.

  • Złóż pisemny wniosek w tej sprawie lub zadzwoń na infolinię (przygotuj nr rachunku w OFE PZU i kod PIN/Tele PIN - konieczne do autoryzacji) albo zaloguj się na konto on line i zaznacz wybraną formę wysyłki informacji.
  • Jeżeli wybierzesz list albo e-mail pamiętaj by zawsze zawiadamiać OFE PZU o zmianach adresów. Ważne by Twoje dane nie trafiły do niewłaściwych osób.     
  • Zasady wysyłania informacji z OFE PZU określa § 19 Statutu OFE PZU.

  Logowanie

  Przygotuj numer rachunku w OFE PZU i HASŁO albo kod jednorazowy (bądź PIN jeśli otrzymałeś go wcześniej) jeżeli logujesz się po raz pierwszy, następnie wejdź w zakładkę ”Zaloguj” na pzu.pl. 

  Nie pamiętasz hasła lub PIN-u albo kodu jednorazowego?

  Skontaktuj się z OFE PZU i zamów nowy kod jednorazowy. Najlepiej jeśli, w zakładce LOGOWANIE, klikniesz link ”Nie znam hasła”. Kod jednorazowy wyślemy Ci sms-em lub e-mailem.  Przy pierwszym logowaniu ustaw HASŁO i potwierdź je kodem jednorazowym. Kod jednorazowy możesz otrzymać również listownie. 

  Hasło, PIN, kod jednorazowy, tele-PIN są poufne.

  Pamiętaj, że należą do Ciebie i nie powinieneś ich  udostępniać osobom trzecim. OFE PZU nie odpowiada za szkody wynikające z udostępnienia haseł, numerów PIN , kodów jednorazowych osobom trzecim. Trzykrotne błędne podanie spowoduje ich blokadę.

 • Obowiązki członków OFE w zakresie zmian: danych osobowych lub stosunkach majątkowych małżeńskich

  Informuj na piśmie o każdej zmianie: imienia, nazwiska, adresu, nr PESEL, a jeśli nie nadano numeru PESEL o zmianie dowodu osobistego lub paszportu. Możesz wypełnić formularz albo przesłać pismo informujące o zmianach.

  Informuj na piśmie o  zawarciu małżeństwa i rodzaju małżeńskich stosunków majątkowych (na formularzu albo w formie pisma). Jeśli podpisaliście u notariusza intercyzę (czyli nie macie wspólnoty majątkowej) jej poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dołącz do pisma. Kopię poświadcz u notariusza albo w PTE PZU SA.

  Informuj o zmianach w małżeńskich stosunkach majątkowych – poinformuj o rozwodzie, separacji, śmierci małżonka, ustanowieniu rozdzielności majątkowej, ubezwłasnowolnieniu, upadłości małżonka. Zmianę zgłoś pocztą elektroniczną lub pisemnie (na formularzu albo w formie pisma).

 • Bezpośrednia obsługa klientów

  Bezpośrednia obsługa klientów Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU (OFE PZU) i Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU (DFE PZU) odbywa się w siedzibie Pekao Financial Sevices Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Postępu 21A, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00.  wyłącznie po uprzednim umówieniu telefonicznym i kontakcie z infolinią 801 102 102.

  Zachęcamy do korzystania ze zdalnych kanałów dostępu. Informacje o obu naszych funduszach mogą Państwo znaleźć bez wychodzenia z domu na:

   

  koncie online  

  W każdej chwili mają Państwo dostęp do swojego prywatnego konta online.  Za jego pośrednictwem, po zalogowaniu na stronie pzu.pl  mogą Państwo sprawdzać stan środków zgromadzonych w OFE PZU oraz DFE PZU, a także zaktualizować swoje dane, takie jak: adres e-mail, numer telefonu.

   

  stronie internetowej

  Zapraszamy na nasza stronę internetowa pzu.pl, gdzie w specjalnej zakładce znajdą Państwo więcej informacji na temat OFE PZU oraz IKZE w DFE PZU. 

  Infolinia: 

  Jesteśmy również do Państwa dyspozycji pod numerami naszej infolinii: 801 102 102 oraz 22 566 55 55 (opłata zgodna z taryfa operatora).

   

  Poświadczanie dokumentów: 

  Kopie dokumentów wymagające poświadczenia za zgodność z oryginałem można poświadczyć:

  • u notariusza,
  • w urzędzie, który wydał dokument,
  • w siedzibie Pekao Financial Sevices Sp.z o.o. w Warszawie, ul. Postepu 21A

  Kontakt korespondencyjny:

  Korespondencję prosimy kierować na nasz adres korespondencyjny: 

  Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA,

  skrytka pocztowa 16, 

  02-696 Warszawa 113.

Pokaż więcejZwiń

Informacje prawne i o ryzyku inwestycyjnym

Szczegółowe informacje na temat OFE PZU – w tym opis ryzyka związanego z członkostwem w funduszu – znajdują się w aktualnym Prospekcie informacyjnym OFE PZU „Złota Jesień”.

Zobacz pełną informację prawną i o ryzyku inwestycyjnym

Zamknij