OFE PZU

Otwarty fundusz emerytalny

Warto wcześniej pomyśleć o swoim standardzie życia na emeryturze. Nie trzeba na nią odkładać tylko w ZUS. Możesz wybrać OFE PZU – wtedy część składki emerytalnej będzie inwestowana na rynku kapitałowym. Wiąże się to z ryzykiem, ale może być źródłem dodatkowych pieniędzy na Twoją emeryturę.

Dla kogo

Do OFE mogą przystąpić osoby, które:

 • urodziły się po 31 grudnia 1968r.,
 • rozpoczęły swoją pierwszą pracę lub inną działalność zarobkową, z tytułu której odprowadzana jest do ZUS składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 • mają więcej niż 10 lat do uzyskania wieku emerytalnego,
 • już oszczędzają w OFE w innej instytucji i chciałyby zmienić fundusz lub ich składki przekazywane są tylko do ZUS, a osoby te chciałyby oszczędzać również w OFE.

Co możesz zyskać w OFE

Zyskujesz szansę na wyższą emeryturę

Możesz zyskać dodatkowe pieniądze na emeryturę i tym samym zadbać o lepszy standard życia.

Zmniejszasz ryzyko

Dzięki przystąpieniu do OFE dywersyfikujesz swój „portfel emerytalny”. Na Twoją emeryturę będą pracować dwie różne instytucje – ZUS i OFE.

Oszczędności z OFE są również dziedziczne

Twoje środki w OFE podlegają dziedziczeniu na zasadach prawa. U mowie możesz też wskazać dowolne osoby uposażone.

Zobacz, jak i komu wypłacane są pieniądze z OFE

Dlaczego OFE w PZU

Zobacz, dlaczego warto wybrać OFE w PZU.

 • Jeden z największych funduszy

OFE PZU to jeden z największych funduszy na rynku pod względem liczby członków i wartości aktywów.

 • Odpowiedzialne zarządzanie

Od kilkunastu lat w OFE PZU odpowiedzialnie zarządzamy powierzonymi środkami członków funduszu.

 • Wygodny dostęp on-line

Zapewniamy całodobowy i bezpieczny dostęp do rachunku przez konto on-line.

Pamiętaj, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem.

Zobacz pełną informację prawną i o ryzyku inwestycyjnym​

Wyniki inwestycyjne OFE PZU

W OFE PZU osiągamy bardzo dobre wyniki inwestycyjne, które najlepiej obrazuje uzyskiwana – w danym okresie – stopa zwrotu (zmiana wartości jednostki rozrachunkowej OFE PZU).

W 2017 roku w OFE PZU osiągnęliśmy najlepszy wynik inwestycyjny wśród wszystkich OFE na polskim rynku – stopa zwrotu wyniosła 20,94%.

Wyniki, które uzyskaliśmy w ostatnich latach.

Okres

Stopa zwrotu OFE PZU

1 rok (30.12.2016r. – 29.12.2017r.)

20,94%

3 lata (31.12.2014r. – 29.12.2017r.)

29,42%

5 lat (31.12.2012r. – 29.12.2017r.)

38,482%

10 lat (31.12.2007r. – 29.12.2017r.)

64,408%

 

Należy pamiętać, że historyczne wyniki inwestycyjne funduszu nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Stopy zwrotu uwzględniają pobraną opłatę za zarządzanie i inne koszty obciążające zarządzane aktywa funduszu, nie uwzględniają pobieranej z góry opłaty od składki.

Jak działa OFE

 • OFE to dobrowolny element II filara systemu emerytalnego. 
 • OFE inwestuje przekazane składki. 
 • Środki z OFE – na 10 lat przed osiągnięciem przez Ciebie wieku emerytalnego – będą stopniowo przenoszone do ZUS, który wypłaci emeryturę.

Ile pieniędzy trafia do ZUS i OFE

Jeśli jesteś zatrudniony, pracodawca przekazuje do ZUS Twoją składkę emerytalną. Jest to 19,52% Twojej pensji brutto. W zależności od Twojej decyzji:

 • składka zostaje w całości w ZUS lub 
 • jest dzielona między ZUS a OFE:
  • 16,6% - pensji brutto pozostaje w ZUS,
  • 2,92% - pensji brutto (czyli ok. 15% składki emerytalnej) trafia do OFE.

 

Co różni OFE i ZUS

 • ZUS zapisuje wartość wpływających składek na Twoim subkoncie, a otrzymane środki przeznacza na bieżące wypłaty emerytur. 
 • ZUS nie inwestuje składek, tylko je waloryzuje.
 • OFE inwestuje przekazane mu składki na rynku kapitałowym (m. in. w akcje polskich spółek).

Należy pamiętać, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Zobacz pełną informację prawną i o ryzyku inwestycyjnym.

Kto może przystąpić do OFE

 • Osoby rozpoczynające pracę. 

Jeśli podejmujesz pierwszą pracę, masz 4 miesiące na przystąpienie do OFE. Po tym terminie możesz przystąpić dopiero w czasie tzw. okienka transferowego. 

 • Osoby pracujące, których składka emerytalna trafia tylko do ZUS. 

Jeśli chcesz, aby Twoja składka trafiała też do OFE, złóż oświadczenie w czasie okienka transferowego.

Okienko transferowe otwiera się co 4 lata. Najbliższe będzie między 1 kwietnia a 31 lipca 2020 r.

Jakie pobieramy opłaty

Wysokość naszych opłat jest zgodna z Ustawą z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

 

Opłata od składki

 • 1,75% każdej wpłaconej składki,
 • dla wszystkich członków funduszu stosujemy tę samą metodę obliczenia i pobierania opłaty,
 • pobieramy ją przed przeliczeniem składki na jednostki rozrachunkowe.

Opłata za zarządzanie

Wysokość miesięcznej opłaty za zarządzanie zależy od wysokości aktywów netto.

Wysokość aktywów netto (w mln złotych):

 • do 8.000 – opłata 0,045% wartości aktywów netto, w skali miesiąca,
 • od ponad 8.000 do 20.000 – opłata 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8.000 mln zł wartości aktywów netto,    w skali miesiąca,
 • od 20.000 do 35.000 – opłata 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20.000 mln zł wartości aktywów netto,  w skali miesiąca,
 • 35.000 do 45.000 – opłata 13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35.000 mln zł wartości aktywów netto,  w skali miesiąca,
 • ponad 45.000 – opłata 15,5 mln zł.

Polityka inwestycyjna OFE PZU

 • Fundusz lokuje swoje aktywa zgodnie z Ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
 • Naszym celem jest osiągnięcie maksymalnego zysku z inwestycji środków finansowych klientów przy zachowaniu możliwie największego bezpieczeństwa inwestycji. Zobacz pełną informację prawną i o ryzyku inwestycyjnym.
 • Zasady lokowania aktywów i ryzyko z tym związane zawiera Prospekt informacyjny OFE PZU.

Dlaczego warto

 • Zyskujesz szansę na wyższą emeryturę.
 • Na Twoją emeryturę będą pracować dwie różne instytucje – ZUS i OFE.
 • Oszczędzanie w OFE jest wygodne, ponieważ składkę potrąca pracodawca. 
 • Twoja pensja się nie zmniejsza. Musisz jedynie podpisać umowę z OFE.
 • Twoje środki w OFE podlegają dziedziczeniu na zasadach prawa – jeśli w umowie nie wskażesz kto powinien je otrzymać.

Należy pamiętać, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem.

Zobacz pełną informację prawną i o ryzyku inwestycyjnym

Notowania OFE PZU

Sprawdź bieżące notowania.

Przejdź do notowań

Zasady ładu korporacyjnego

Zasady ładu korporacyjnego

Sprawozdania z WZA

Jak przystąpić

przez internet

przystąp

Pytania i odpowiedzi

 • Jak zostać członkiem OFE PZU gdy rozpoczynasz pierwszą pracę?

  Pierwsza praca:

  Jeśli zaczynasz pierwszą pracę zarobkową , 19,52% Twojego wynagrodzenia brutto zaczyna trafiać do ZUS-u jako składka emerytalna. Możesz wybrać OFE, a wtedy część tej składki (2,92% wynagrodzenia brutto) ZUS będzie przekazywał do OFE. 

  Pamiętaj! Na podpisanie umowy z OFE masz tylko 4 miesiące od rozpoczęcia pierwszej pracy. Możesz być członkiem tylko jednego OFE.

  Przed przystąpieniem do OFE PZU zapoznaj się z:

  Wypełnij formularz umowy: Przystępuje do OFE PZU – dla osób, które nie były dotąd członkami OFE,

   

  Możesz przystąpić do OFE PZU w wybrany przez Ciebie sposób:

  • wypełnij formularz internetowy
  • wydrukuj formularz umowy
  • zamów formularz, w wybrany przez Ciebie sposób:
   • zadzwoń 801 102 102,
   • napisz na czacie, 
   • wypełnił formularz zamówienia umowy do samodzielnego wypełnienia,
   • napisz e-mail na kontakt@pzu.pl albo list na adres: Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA, Przegródka pocztowa 161, 02-696 Warszawa 113. Dopisz, który  formularz zamawiasz  - czy dla przystępujących do OFE PZU czy dla osób zmieniających dotychczasowe OFE na OFE PZU.

  Zamówiony formularz prześlemy pocztą. Wypełnij, podpisz i odeślij umowę na adres: Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA, Przegródka pocztowa 161, 02-696 Warszawa 113.

  Ważne: umowę zawsze podpisujesz jako pierwszy, później podpisze ją przedstawiciel OFE PZU. Kopię zawartej umowy prześlemy Ci pocztą w ciągu 7 dni roboczych. Twoje członkostwo w OFE PZU musi jeszcze potwierdzić ZUS. Poinformujemy Cię o jego decyzji.

 • Jak zmienić OFE na OFE PZU

  Przed zmianą OFE na OFE PZU zapoznaj się z:

  Zwróć uwagę, że są dwa różne formularze umowy:

  Wypełnij formularz umowy:

  Uwaga: Możesz być członkiem tylko jednego OFE.

  Możesz zmienić OFE w wybrany przez Ciebie sposób:

  Zamówiony formularz prześlemy pocztą. Wypełnij, podpisz i odeślij umowę na adres: Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA, Przegródka pocztowa 161, 02-696 Warszawa 113.

  Gdy zmieniasz fundusz przygotuj nazwę swojego obecnego OFE i numer rachunku. Będziesz musiał wpisać te dane w umowie.
  Nazwę OFE i numer rachunku znajdziesz w korespondencji z tego funduszu. Jeśli nie dociera do Ciebie korespondencja z żadnego OFE zwróć się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). ZUS prowadzi Centralny Rejestr Członków OFE, powinien potwierdzić, którego OFE jesteś członkiem. Następnie wystarczy poprosić ten fundusz o podanie numeru rachunku.

 • Jak zmienić dane osobowe

  Warto aktualizować dane osobowe, ponieważ:

  • na bieżąco będziesz otrzymywać informacje o swojej umowie,
  • ułatwi Ci to kontakt z nami.

  Aby zmienić dane osobowe wystarczy, że: 

  • poinformujesz nas o tym listownie,
  • lub zalogujesz się na swoim rachunku i podasz te informacje, które ulegają zmianie. Będziesz zobowiązany wydrukować formularz, podpisać go i odesłać do nas,
  • Adres do korespondencji, numer telefonu i mail możesz zmienić online. Jeżeli chcesz zmienić jedynie te dane to nie musisz nic wysyłać pocztą.

  Zmiany możesz nam również zgłosić korzystając z gotowego formularza. Wydrukuj go, wypełnij i prześlij do nas pocztą. Jeśli wyślesz list napisz, że korespondencję kierujesz do OFE PZU.

 • Jak zmienić uposażonych lub ich dane

  Warto aktualizować dane uposażonych, ponieważ:

  • Twoje pieniądze zawsze otrzyma ta osoba, która jest Ci najbliższa, 
  • jeśli dane osoby uposażonej będą aktualne, szybciej wypłacimy jej pieniądze,
  • wyznaczona przez Ciebie osoba uniknie długiego procesu postępowania spadkowego.

  Aby zmienić dane uposażonych wyślij do nas  list lub wypełnij formularz internetowy. Wydrukuj go, podpisz i odeślij na 
  adres: Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA, Przegródka pocztowa 161, 02-696 Warszawa 113. Jeśli wyślesz list napisz, że korespondencję kierujesz do OFE PZU.

 • Informacje o rodzaju stosunków majątkowych po zmianie stanu cywilnego

  Zgodnie z prawem masz obowiązek poinformować nas o rodzaju małżeńskich stosunków majątkowych (czyli wspólnocie albo rozdzielności majątkowej) w OFE PZU. Jeśli podpisaliście u notariusza majątkowa umowę małżeńską (czyli nie macie wspólnoty majątkowej) poinformuj fundusz o rozdzielności majątkowej. 

  Poinformuj nas także o zmianach w małżeńskich stosunkach majątkowych – rozwodzie, separacji, śmierci małżonka, ustanowieniu rozdzielności majątkowej, ubezwłasnowolnieniu, upadłości małżonka. 

  Możesz nam zgłosić zmiany w wybrany przez Ciebie sposób:

  • wypełnij formularz internetowy,
  • wyślij oświadczenie na adres: Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA, Przegródka pocztowa 161, 02-696 Warszawa 113 – możesz skorzystać z gotowego formularza, jeśli wyślesz list napisz, że korespondencję kierujesz do OFE PZU.
  • wyślij e-mail na kontakt@pzu.pl (dotyczy tylko zgłoszenia rozdzielności majątkowej), wskaż, że informacja dotyczy rachunku w OFE PZU i podaj jego numer lub inne dane umożliwiające identyfikację jako członka OFE PZU.
 • Jak zamówić kod PIN

  Kod PIN pozwoli Ci m.in.:

  • sprawdzić stan swojego rachunku w OFE PZU,
  • wypełnić formularze zmian (np. danych osobowych i adresowych),
  • zaktualizować swój adres e-mail i numer telefonu,
  • zmienić sposób otrzymywania informacji o stanie rachunku w OFE PZU.

  Aby zamówić kod PIN wypełnij formularz internetowy.

 • W jakich sytuacjach środki zgromadzone na rachunku OFE są wypłacane?

  Wypłata z Twojego rachunku w otwartym funduszu emerytalnym

  Środki, które zgromadziłaś w OFE PZU, zaczynamy przekazywać (co miesiąc) do ZUS na 10 lat przed osiągnięciem przez Ciebie wieku emerytalnego. Będziesz je otrzymywać w formie emerytury, którą wypłaca ZUS.

  Wypłata z rachunku, który posiadała osoba zmarła

  Chcesz wypłacić z OFE pieniądze po zmarłym? 

  • Jeśli jesteś małżonkiem i mieliście wspólność majątkową, połowę pieniędzy z rachunku zmarłego z okresu wspólności majątkowej małżeńskiej otrzymasz na swój rachunek w OFE PZU. Jeśli jednocześnie jesteś uposażonym lub spadkobiercą, pieniądze z tego tytułu dostaniesz w gotówce lub także na rachunek w swoim OFE PZU. To Ty o tym decydujesz. 

  Pieniądze na rachunek w OFE PZU przekażemy najwcześniej miesiąc po złożeniu wymaganych dokumentów wskazanych poniżej w tabeli. Zgodnie z prawem taki przelew może odbyć się w jednym z czterech miesięcy w roku (w lutym, maju, sierpniu albo listopadzie).

  • Jeśli jesteś osobą uposażoną albo spadkobiercą (inną niż małżonek), otrzymasz pieniądze przelewem lub przekazem pocztowym – najwcześniej miesiąc, a najpóźniej trzy miesiące po złożeniu dokumentów.

  Sprawdź, jakie dokumenty będą Ci potrzebne:

  1. Jesteś małżonkiem i w chwili śmierci współmałżonka mieliście wspólność majątkową małżeńską

  2. Jesteś uposażonym

  3. Jesteś spadkobiercą

  • odpis skrócony aktu zgonu członka OFE PZU,
  • Twój dokument tożsamości,
  • wniosek o wypłatę,
  • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym lub akt poświadczenia dziedziczenia.

  4. Jesteś rodzicem uposażonego dziecka

  • odpis skrócony aktu zgonu członka OFE PZU,
  • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,
  • wniosek o wypłatę,
  • Twój dokument tożsamości, 
  • prawomocne orzeczenie sądu zezwalające na czynność przekraczającą zwykły zarząd majątkiem dziecka – o ten dokument poprosimy Cię tylko wtedy, gdy kwota należna dziecku będzie równa lub wyższa od 5-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

  5. Jesteś prawnym opiekunem/kuratorem/ rodzicem zastępczym uposażonego dziecka

  • odpis skrócony aktu zgonu członka OFE PZU,
  • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,
  • wniosek o wypłatę,
  • Twój dokument tożsamości,
  • prawomocne orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki prawnej/ kurateli/ rodziny zastępczej, 
  • prawomocne orzeczenie sądu uprawniające Cię do wypłacenia w imieniu dziecka należnych mu środków z OFE PZU.

  6. Jesteś rodzicem dziecka, które jest spadkobiercą

  • odpis skrócony aktu zgonu członka OFE PZU,
  • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,
  • wniosek o wypłatę,
  • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia,
  • Twój dokument tożsamości,
  • prawomocne orzeczenie sądu zezwalające rodzicowi na czynność przekraczającą zwykły zarząd majątkiem dziecka – o ten dokument poprosimy Cię tylko wtedy, gdy kwota należna dziecku będzie równa lub wyższa od 5-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

  7. Jesteś prawnym opiekunem/kuratorem/ rodzicem zastępczym dziecka, które jest spadkobiercą

  • odpis skrócony aktu zgonu członka OFE PZU,
  • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,
  • wniosek o wypłatę,
  • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia,
  • Twój dokument tożsamości,
  • prawomocne orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki prawnej/kurateli/rodziny zastępczej,
  • prawomocne orzeczenie sądu uprawniające Cię do wypłacenia w imieniu dziecka należnych mu środków z OFE PZU.

  Dokumenty wyślij na adres: Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA, Przegródka pocztowa 161, 02-696 Warszawa 113. Napisz, że dokumenty dotyczą wypłaty z rachunku w OFE PZU.

 • Skargi i reklamacje
 • Dlaczego warto korzystać z konta on-line?

  Konto on line jest Twoim prywatnym źródłem informacji o rachunku w OFE PZU, na którym możesz:

  • sprawdzić stan oszczędności w OFE PZU,
  • sprawdzić czy Twoje dane i dane uposażonych są aktualne,
  • wypełnić on line formularze zmian,
  • zmienić  adres e-mail i numer telefonu,
  • zmienić formę wysyłki informacji rocznej 
  • uzyskać jednoczesny dostęp do IKZE, jeśli otworzyłeś je w naszym DFE PZU

  Ważne:

  W 2016 roku konto on-line stało się podstawowym narzędziem do wysyłki informacji o stanie rachunku w OFE PZU i innych informacji wynikających z przepisów prawa.  Jeżeli zatem ostatnią informację roczną otrzymałeś listem albo e-mailem np.: w maju 2016 roku, kolejna wpłynęła za rok na Twoje konto on line. Zamiast konta on line możesz również wybrać inną dogodną formę wysyłki informacji, tj. list  zwykły albo e-mail.

  • Złóż pisemny wniosek w tej sprawie lub zadzwoń na infolinię (przygotuj nr rachunku w OFE PZU i kod PIN - konieczne do autoryzacji) albo zaloguj się na konto on line i zaznacz wybraną formę wysyłki informacji.
  • Jeżeli wybierzesz list albo e-mail pamiętaj by zawsze zawiadamiać OFE PZU o zmianach adresów. Ważne by Twoje dane nie trafiły do niewłaściwych osób.     
  • Zasady wysyłania informacji z OFE PZU określa § 19 Statutu OFE PZU.

  Logowanie

  Przygotuj numer rachunku w OFE PZU i HASŁO albo PIN jeżeli logujesz się po raz pierwszy, następnie wejdź w zakładkę LOGOWANIE

  Nie pamiętasz hasła lub PIN-u?

  Skontaktuj się z OFE PZU i zamów nowy PIN. Najlepiej jeśli, w zakładce LOGOWANIE, klikniesz link Zapomniałeś HASŁA – poproś o wygenerowanie PIN-u. PIN wyślemy Ci sms-em.  Przy pierwszym logowaniu zmień PIN na HASŁO.

  PIN jest poufny

  Pamiętaj, że PIN należy do Ciebie i nie powinieneś go udostępniać osobom trzecim. OFE PZU nie odpowiada za szkody wynikające z udostępnienia PIN-u osobom trzecim. Trzykrotne błędne podanie PIN-u spowoduje jego blokadę.

 • Obowiązki członków OFE w zakresie zmian: danych osobowych lub stosunkach majątkowych małżeńskich

  Informuj na piśmie o każdej zmianie: imienia, nazwiska, adresu, nr PESEL, a jeśli nie nadano numeru PESEL o zmianie dowodu osobistego lub paszportu. Możesz wypełnić formularz albo przesłać pismo informujące o zmianach.

  Informuj na piśmie o  zawarciu małżeństwa i rodzaju małżeńskich stosunków majątkowych (na formularzu albo w formie pisma). Jeśli podpisaliście u notariusza intercyzę (czyli nie macie wspólnoty majątkowej) jej poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dołącz do pisma. Kopię poświadcz u notariusza albo w PTE PZU SA.

  Informuj o zmianach w małżeńskich stosunkach majątkowych – poinformuj o rozwodzie, separacji, śmierci małżonka, ustanowieniu rozdzielności majątkowej, ubezwłasnowolnieniu, upadłości małżonka. Zmianę zgłoś pocztą elektroniczną lub pisemnie (na formularzu albo w formie pisma).

Pokaż więcejZwiń

Informacje prawne i o ryzyku inwestycyjnym

Szczegółowe informacje na temat OFE PZU – w tym opis ryzyka związanego z członkostwem w funduszu – znajdują się w aktualnym Prospekcie informacyjnym OFE PZU „Złota Jesień”.

Zobacz pełną informację prawną i o ryzyku inwestycyjnym

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij