Uwaga: W związku z wycofaniem ubezpieczenia Multi Kapitał z oferty od dnia 24 grudnia 2021 r., nie ma możliwości zawierania nowych umów ubezpieczenia.

Indywidualne ubezpieczenie dla klientów Alior Banku

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi – Multi Kapitał

Ubezpieczenie dla klientów Alior Banku, którzy są zainteresowani inwestowaniem pieniędzy i ochroną życia.

Dla kogo

Ubezpieczenie dla osób od 18. do 79. roku życia, które są klientami Alior Banku.

Umowę zawieramy na  czas określony – do rocznicy polisy, w której wiek ubezpieczającego osiąga 100 lat.

Podpisujesz jedną umowę

Łączysz inwestycję z ubezpieczeniem na życie w jednej umowie.

Korzystasz z wyselekcjonowanej oferty inwestycyjnej

Polskie i zagraniczne fundusze denominowane w złotówkach, dolarach, euro oraz trzy fundusze modelowe, do których możesz dokonywać wpłat w złotówkach.

Masz możliwość wpłat w walutach

Możesz opłacać składki w różnych walutach – w złotówkach, dolarach, euro.

Wypłata zwolniona z podatku

W razie Twojej śmierci pieniądze dla bliskich wypłacimy bez podatku od spadków i darowizn. Do czasu wypłaty środków nie zapłacisz podatku od dochodów kapitałowych przy przenoszeniu środków między funduszami.

Masz stały dostęp do zgromadzonych pieniędzy

Od początku umowy możesz wypłacić część lub całość środków. Pamiętaj jednak, że przez pierwsze 5 lat przy wypłacie pobierzemy opłatę.

Sprawdź informacje dotyczące opłat

Jak działa ubezpieczenie

Sprawdź zasady działania naszego ubezpieczenia.

Jak można wpłacać pieniądze

Składkę opłacasz:

 • jednorazowo – z góry za cały okres umowy, min. 30 tys. zł,
 • w jednej lub w kilku walutach – w złotówkach, dolarach, euro.

W trakcie umowy możesz wpłacać składki dodatkowe.

Jak inwestujemy pieniądze

Składki inwestujemy w fundusze, które wskażesz.

Masz dostęp do:

 • funduszy polskich,
 • funduszy zagranicznych w złotówkach, dolarach i euro,
 • trzech funduszy modelowych, do których możesz dokonywać wpłat w złotówkach.

Kiedy wypłacimy pieniądze

Pieniądze wypłacimy:

 • na zakończenie umowy,    
 • jeśli umrzesz – dowolnie wskazanym przez Ciebie osobom,
 • jeśli umrzesz w wyniku nieszczęśliwego wypadku – do świadczenia z tytułu śmierci wypłacimy dodatkowo od 30 do 100 tys. złotych – w zależności od wieku,
 • w razie wypowiedzenia umowy, wykupu całkowitego lub częściowego,
 • jeśli odstąpisz od umowy.

Obowiązki podatnika

Jakie opłaty pobieramy

Pobieramy opłaty:

 • administracyjno-dystrybucyjną – ustalamy ją w skali roku dla każdego funduszu,
 • dystrybucyjną – w wysokości 2,0% podstawy określonej w tabeli opłat i limitów w ogólnych warunkach ubezpieczenia – przy częściowym lub całkowitym wykupie ubezpieczenia (w pierwszych pięciu latach umowy),
 • za ochronę ubezpieczeniową w razie Twojej śmierci – opłata zgodnie z tabelą rocznych opłat z tytułu naszej odpowiedzialności na wypadek śmierci,
 • za ochronę ubezpieczeniową w razie Twojej śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku – 5 zł miesięcznie – jeśli w rocznicę polisy masz mniej niż 85 lat.

Pieniądze inwestujemy w fundusze inwestycyjne, którymi zarządzają towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Opłaty za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi znajdziesz w ich prospektach informacyjnych.

Wysokość opłat możemy podwyższyć w wyniku indeksacji. Szczegółowy sposób wyliczania opłat znajdziesz w tabeli opłat i limitów w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa – wsparcie dla bliskich

Ubezpieczenie Multi Kapitał jest ubezpieczeniem na życie. W przypadku Twojej śmierci pieniądze z ubezpieczenia wypłacimy osobom, które wskazałeś w umowie (szczegóły znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia).

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

 

Dlaczego warto

 • Połączenie inwestowania z ubezpieczeniem na życie w jednej umowie.
 • Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.
 • Możliwość wpłaty składek w różnych walutach – w złotówkach, dolarach, euro.

Dokumenty do pobrania

            Archiwalne


 

KIDy

KID (z ang. „Key Information Document") – Dokument zawierający kluczowe informacje, który wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. (z późn. zm) oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. wraz z załącznikami (z późn. zm.).

Dla umów zawartych na podstawie wniosku podpisanego od 30.05.2019 r.

Aktualne od 01.12.2023 r.

Dla umów zawartych na podstawie wniosku podpisanego do 29.05.2019 r.

Aktualne od 01.12.2023 r.


            Archiwalne


Informacje prawne i o ryzyku inwestycyjnym

PZU Multi Kapitał jest ubezpieczeniem na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK). Inwestycje w UFK są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części lub całości kapitału. Wartość udziałów jednostkowych funduszy może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych, a PZU Życie nie zapewnia osiągnięcia określonych wyników.

Więcej

Zamknij