Uwaga: W związku z wycofaniem ubezpieczenia Program Inwestycyjny World z oferty od dnia 24 grudnia 2021 r., nie ma możliwości zawierania nowych umów ubezpieczenia.

Indywidualne ubezpieczenie dla klientów Banku Millennium

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi – Program Inwestycyjny World

Ubezpieczenie dla klientów Banku Millennium, którzy są zainteresowani inwestowaniem pieniędzy i ochroną życia.

Dla kogo

Ubezpieczenie dla osób od 18. do 79. roku życia, które są klientami Banku Millennium.

Umowę zawieramy na 4 lata – jest to tzw. pierwszy okres ubezpieczenia. Umowę można przedłużyć do rocznicy polisy, w której wiek ubezpieczającego wynosi 100 lat –  jest to tzw.  drugi okres ubezpieczenia.

Co możesz zyskać

Nasze ubezpieczenie to połączenie inwestycji i ochrony życia.

Podpisujesz jedną umowę

Łączysz inwestycję z ubezpieczeniem na życie w jednej umowie.

Korzystasz z wyselekcjonowanej oferty inwestycyjnej

Masz dostęp do polskich i zagranicznych funduszy denominowanych w złotówkach, dolarach, euro.

Masz możliwość wpłat w walutach

Możesz opłacać składki w różnych walutach – w złotówkach, dolarach, euro. 

Wypłata zwolniona z podatku

W razie Twojej śmierci pieniądze dla bliskich wypłacimy bez podatku od spadków i darowizn. Do czasu wypłaty środków nie zapłacisz podatku od dochodów kapitałowych przy przenoszeniu środków między funduszami.

Masz stały dostęp do środków

Od początku umowy możesz wypłacić część lub całość środków. Pamiętaj jednak, że przez pierwsze 4 lata przy wypłacie pobierzemy opłatę.

Sprawdź informacje dotyczące opłat

Jak działa ubezpieczenie

Sprawdź zasady działania naszego ubezpieczenia.

Jak można wpłacać pieniądze

Składkę opłacasz:

 • jednorazowo – z góry za cały okres umowy, min. 25 tys. zł,
 • w jednej lub w kilku dostępnych walutach – w złotówkach, dolarach, euro.

W dwóch pierwszych latach umowy możesz wpłacać składki dodatkowe.

Jak inwestujemy pieniądze

Składki inwestujemy w fundusze które wskażesz.

Masz dostęp do:

 • funduszy polskich,
 • funduszy zagranicznych w złotówkach, dolarach i euro.

Kiedy wypłacimy pieniądze

Pieniądze wypłacimy:

 • na zakończenie umowy,
 • jeśli umrzesz – dowolnie wskazanym przez Ciebie osobom,
 • jeśli umrzesz w wyniku nieszczęśliwego wypadku – do świadczenia z tytułu śmierci wypłacimy dodatkowo 100 tys. zł,
 • w razie wypowiedzenia umowy, wykupu całkowitego lub częściowego,
 • jeśli odstąpisz od umowy.

Obowiązki podatnika

Jakie opłaty pobieramy

Pobieramy opłaty:

 • administracyjno-dystrybucyjną – ustalamy ją w skali roku dla każdego funduszu, jej wysokość maleje po czterech pierwszych latach od zawarcia polisy,
 • dystrybucyjną – w wysokości 2,5 % podstawy określonej w tabeli opłat i limitów w ogólnych warunkach ubezpieczenia  – przy częściowym lub całkowitym wykupie ubezpieczenia (w pierwszych czterech latach umowy),
 • transakcyjną – pierwszych 15 przeniesień środków oraz zmian podziału składki dodatkowej jest bezpłatne, za każde kolejne przeniesienie środków lub dyspozycję  zmiany podziału składki dodatkowej płacisz 15 zł,
 • za ochronę ubezpieczeniową w razie śmierci – opłata zgodnie z tabelą rocznych opłat z tytułu naszej odpowiedzialności na wypadek Twojej śmierci,
 • za ochronę ubezpieczeniową w razie Twojej śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku – 5 zł miesięcznie (jeśli masz mniej niż 75 lat) lub 15 zł miesięcznie (jeśli masz więcej niż 74 a mniej niż 85 lat).

Pieniądze inwestujemy w fundusze inwestycyjne, którymi zarządzają towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Opłaty za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi znajdziesz w ich prospektach informacyjnych.

Wysokość opłat możemy podwyższyć w wyniku indeksacji. Szczegółowy sposób wyliczania opłat znajdziesz w tabeli opłat i limitów w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa – wsparcie dla bliskich

Program Inwestycyjny World jest ubezpieczeniem na życie. W przypadku Twojej śmierci pieniądze z ubezpieczenia wypłacimy osobom, które wskazałeś w umowie. Sam decydujesz o poziomie ochrony ubezpieczeniowej poprzez wybór jednej z dwóch opcji świadczenia. Szczegóły znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Dlaczego warto

 • Zyskujesz dodatkowe zabezpieczenie finansowe i ochronę życia.
 • Masz bogaty wybór funduszy inwestycyjnych.
 • Dokonujesz jednorazowej wpłaty – możesz też wpłacać składki dodatkowe.

Archiwalne obowiązujące od 24.04.2023 do 31.03.2024 r.

Archiwalne obowiązujące od 14.02.2023 do 23.04.2023 r.

Archiwalne obowiązujące od 09.01.2023 do 13.02.2023 r.

Archiwalne obowiązujące od 01.01.2023 do 08.01.2023 r.

Archiwalne

Pokaż więcej

KIDy

KID (z ang. „Key Information Document") – Dokument zawierający kluczowe informacje, który wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. (z późn. zm) oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. wraz z załącznikami (z późn. zm.).

Dla umów zawartych na podstawie wniosku podpisanego od 01.07.2019 r.

Aktualne od 01.12.2023 r.

Dla umów zawartych na podstawie wniosku podpisanego do 30.06.2019 r.

Aktualne od 01.12.2023 r.


            Archiwalne


Informacje prawne i o ryzyku inwestycyjnym

Program Inwestycyjny World jest ubezpieczeniem na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK). Inwestycje w UFK są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części lub całości kapitału. Wartość udziałów jednostkowych funduszy może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych, a PZU Życie nie zapewnia osiągnięcia określonych wyników. 

Etykieta

Zamknij