PZU Wojażer

Ubezpieczenie wyjazdu do pracy lub na studia

Otrzymasz od nas pomoc podczas wyjazdu turystycznego w Polsce i za granicą. Zapewnimy wsparcie, jeśli zachorujesz lub przydarzy Ci się nieszczęśliwy wypadek, a także gdy ktoś Cię okradnie lub gdy uszkodzisz bagaż. Pomożemy również, jeśli da o sobie znać choroba przewlekła lub gdy trafisz na kwarantannę z powodu COVID-19.

Ważne: Obecnie nie możemy ubezpieczyć osób wyjeżdzających do Ukrainy.
W związku z działaniami wojennymi występują trudności w organizacji usług medycznych.

 

Poznaj cenę i kup w kilka minut – online

Oblicz składkę i kup

 1. Podaj dane
  Wypełnij krótki formularz
 2. Dopasuj ubezpieczenie
  Sam ustal zakres i poznaj składkę
 3. Zaakceptuj ofertę
  Opłać składkę online przelewem lub kartą
 4. Bądź spokojny
  Polisę otrzymasz na adres e-mail

Kiedy możemy pomóc 

Z naszym ubezpieczeniem PZU Wojażer nie musisz się obawiać komplikacji i nieplanowanych wydatków podczas podróży. Sprawdź, w jakich sytuacjach możesz na nas liczyć.

Ubezpieczenie podstawowe

To ubezpieczenie kosztów leczenia w razie nagłego zachorowania lub wypadku.

Zorganizujemy i opłacimy m.in.:

 • leczenie ambulatoryjne i szpitalne, transport medyczny z miejsca wypadku,
 • leczenie stomatologiczne ostrych stanów zapalnych i bólowych poza granicami Polski,
 • leczenie związane z ciążą i porodem do 32. tygodnia ciąży,
 • naprawę albo zakup protez, okularów korekcyjnych oraz środków pomocniczych,
 • komorę dekompresyjną stosowaną w leczeniu nurków (jeśli klient wykupi dodatkową ochronę).

Assistance – Pakiet Podstawowy

Organizujemy i opłacamy m.in.:

 • transport medyczny do domu albo transport zwłok do miejsca pochówku,
 • poszukiwanie i ratownictwo z powodu warunków pogodowych lub awarii sprzętu.

Zwracamy również koszty noclegu i wyżywienia w razie kwarantanny lub izolacji spowodowanej COVID-19. Organizujemy i opłacamy późniejszy powrót do domu, jeśli w wyniku kwarantanny lub izolacji klient nie może skorzystać z wcześniej zaplanowanego transportu.

Zapewniamy wsparcie infolinii, za której pośrednictwem nasi klienci mogą m.in. umówić się na telekonsultację medyczną, otrzymać informacje przydatne przed podróżą i w jej trakcie.

Ubezpieczenia dodatkowe

Gdy oczekujesz szerokiego zakresu pomocy w razie wypadku w podróży.

Assistance – Pakiet Rozszerzony

Zorganizujemy i opłacimy następujące usługi:

 • w czasie podróży w Polsce lub za granicą: zmiennika kierowcy, pomoc w razie kradzieży dokumentów, wysyłkę niezbędnych przedmiotów osobistych, zakwaterowanie na czas rekonwalescencji, wcześniejszy powrót do domu, wizytę bliskiej osoby,
 • dodatkowo w czasie podróży zagranicznej: transport do wcześniej zaplanowanego celu podróży (po udzieleniu pomocy medycznej), pomoc w przekazaniu kaucji, wsparcie tłumacza, pomoc prawną. Pokryjemy również koszty związane z opóźnieniem podróży.

Assistance – Pakiet Rodzina

 • Zorganizujemy i opłacimy transport do domu dla osoby towarzyszącej.
 • Opłacimy pobyt w hotelu dla osoby towarzyszącej, jeśli ubezpieczony po zakończeniu okresu ubezpieczenia będzie nadal przebywał w szpitalu.

Assistance – Pakiet Dziecko/Osoba niesamodzielna

Zapewnimy opiekę nad dzieckiem lub osobą niesamodzielną, jeśli rodzic lub opiekun podczas podróży trafi do szpitala.

 • Pokryjemy koszty wizyty lub noclegu dla rodzica lub opiekuna, jeśli dziecko lub osoba niesamodzielna trafi do szpitala.
 • Zapewnimy korepetycje dla dziecka, jeśli po powrocie do domu nie będzie mogło uczęszczać do szkoły w wyniku zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas podróży.

Assistance – Pakiet Biznes

Zorganizujemy i opłacimy następujące usługi:

 • dojazd pracownika oddelegowanego na zastępstwo osoby ubezpieczonej,
 • w czasie podróży w Polsce lub za granicą: zmiennika kierowcy, pomoc w razie kradzieży dokumentów, wysyłkę niezbędnych przedmiotów osobistych, zakwaterowanie na czas rekonwalescencji, wcześniejszy powrót do domu, wizytę bliskiej osoby,
 • dodatkowo w czasie podróży zagranicznej: transport do wcześniej zaplanowanego celu podróży (po udzieleniu pomocy medycznej), pomoc w przekazaniu kaucji, wsparcie tłumacza, pomoc prawną. Pokryjemy również koszty związane z opóźnieniem podróży.

Assistance – Pakiet Sport

 • Zorganizujemy i opłacimy badania funkcjonalne, motoryczne i wydolnościowe dla osób, które uprawiają sporty wyczynowo.
 • Pokryjemy koszty: naprawy zniszczonego sprzętu sportowego (lub wynajmu zastępczego), niewykorzystanego skipassu, a także zakwaterowania w razie zejścia lawiny. Zwrócimy pieniądze w razie zamknięcia tras zjazdowych.
 • Udzielimy informacji turystyczno-sportowo-rekreacyjnych.

Assistance – Pakiet Rowerzysta

 • Pokryjemy koszty transportu osoby ubezpieczonej i zniszczonego roweru do następnego etapu podróży albo do domu.
 • Pokryjemy koszty naprawy roweru lub wypożyczenia innego.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Wypłacimy świadczenie:

 • za trwały uszczerbek na zdrowiu (procent sumy ubezpieczenia równy procentowi poniesionego uszczerbku),
 • w razie śmierci ubezpieczonego (100% sumy ubezpieczenia).

Ubezpieczenie OC osób fizycznych w życiu prywatnym

 • Wypłacimy odszkodowanie innej osobie, jeśli ubezpieczony, jego podopieczny lub zwierzę, podczas podróży nieumyślnie doprowadzi do utraty zdrowia lub życia innej osoby lub zniszczy jej własność.
 • Poniesiemy odpowiedzialność za szkody spowodowane posiadaniem, kierowaniem, używaniem lub uruchamianiem urządzeń transportu osobistego (np. deskorolki).

Ubezpieczenie bagażu podróżnego

Wypłacimy odszkodowanie za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie bagażu w wyniku:

 • zdarzenia losowego, np.:  pożaru w hotelu, akcji ratunkowej,
 • wypadku, np. komunikacyjnego, wodnego czy powietrznego,
 • kradzieży z włamaniem, np. z przechowalni, pokoju hotelowego, pomieszczenia bagażowego.

Ważne! Ochroną obejmujemy sprzęt elektroniczny.

Kontynuacja leczenia w Polsce

Po powrocie do Polski zorganizujemy i opłacimy leczenie w prywatnych placówkach medycznych – w razie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania za granicą. Możemy zapewnić konsultacje lekarskie i badania diagnostyczne, pokrycie kosztów planowanej operacji chirurgicznej oraz zabiegów rehabilitacyjnych (w razie nieszczęśliwego wypadku) czy transport medyczny związany z operacją.

Ubezpieczenie rezygnacji z uczestnictwa albo skrócenia uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku

Jeżeli klient wykupił wyjazd w biurze podróży albo jeśli sam zorganizował podróż i zakwaterowanie, a z powodu choroby lub innego zdarzenia losowego (wymienionego w OWU) musi:

 • zrezygnować z wyjazdu – pokryjemy koszty tej rezygnacji i anulowania biletu
 • przerwać wyjazd i wcześniej wrócić do kraju – zwrócimy koszty powrotu i niewykorzystanych świadczeń zgodnie z umową z biurem podróży.

Ochrona obejmuje również nagłe zachorowanie oraz skierowanie decyzją administracyjną na kwarantannę lub izolację z powodu COVID-19.

Ważne! Klient może kupić to ubezpieczenie w ciągu 3 dni roboczych od daty zakupu wyjazdu.

Może je kupić osobno – niezależnie od ubezpieczeń podstawowych.

Jeśli chcesz poznać szczegóły organizacji usług i limity, zajrzyj do tabeli.

Kogo i gdzie ubezpieczamy

Mogą korzystać z niego Polacy i obcokrajowcy, podróżujący m.in. w celach turystycznych, naukowych, związanych z pracą lub uprawianiem sportów.

Zobacz więcej

Dlaczego warto

Doskonale znamy i rozumiemy obawy związane z podróżami, dlatego dzięki kompleksowym rozwiązaniom możemy zapewnić Ci ochronę w podróży na wakacje, wyjazd służbowy czy w góry.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach ochrona ubezpieczeniowa nie będzie działała lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczeniowej.

Nie ubezpieczymy Cię, jeśli np.:

 • jedziesz za granicę zdiagnozować chorobę lub się leczyć (czyli na planowe leczenie),
 • wyjeżdżasz pomimo tego, że ze względów zdrowotnych nie powinieneś.

Pełną listę ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczeniowej znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Jak kupić ubezpieczenie

Wybierz wygodny dla Ciebie sposób

przez internet

oblicz składkę

Zadzwoń do nas 600 600 601

(opłata zgodna z taryfą operatora)

lub zamów rozmowę

zostaw numer

Pytania i odpowiedzi

FAQ COVID

Jakie świadczenia w związku z COVID-19 będą mi przysługiwać, jeśli zawrę umowę ubezpieczenia PZU Wojażer?

W razie nagłego zachorowania na COVID-19 przysługują:

 • organizacja i pokrycie kosztów pomocy medycznej,
 • zwrot kosztów noclegu i wyżywienia w razie kwarantanny lub izolacji spowodowanej COVID-19,
 • organizacja i pokrycie kosztów powrotu do kraju stałego zamieszkania, gdy w związku z kwarantanną lub izolacją spowodowaną COVID-19 nie możesz wykorzystać zaplanowanego wcześniej środka transportu.

Czy muszę dokupić dodatkową ochronę, jeśli chcę ochrony w razie nagłego zachorowania na COVID-19?

Nie musisz kupować żadnych dodatkowych opcji. Taka ochrona jest już w zakresie podstawowym. 

Czy pomożecie mi, kiedy trafię na kwarantannę w czasie pobytu za granicą?

Tak. Zwrócimy koszty noclegu i wyżywienia – do 7 tys. zł. Zorganizujemy i pokryjemy koszty powrotu do domu, jeśli przepadły ci zarezerwowane wcześniej bilety.

Czy pokryjecie koszty mojego pobytu za granicą po terminie powrotu, jeśli w czasie wyjazdu moje dziecko lub współtowarzysz podróży zachoruje na COVID-19 i będzie musiał zostać?

Wykup Assistance Rodzina lub Assistance Dziecko/Osoba niesamodzielna. Dzięki Assistance Rodzina pokryjemy koszty hotelu do 10 dób. Limity kwotowe sprawdź w obowiązujących Cię ogólnych warunkach ubezpieczenia.

W ramach Assistance Dziecko / Osoba niesamodzielna pokryjemy koszty hotelu dla rodzica albo opiekuna w przypadku hospitalizacji dziecka lub osoby niesamodzielnej – do 10 dób. Zrobimy to, jeśli w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania objętego odpowiedzialnością PZU SA hospitalizowane jest dziecko lub osoba niesamodzielna, a lekarz leczący ubezpieczonego w porozumieniu z lekarzem Centrum Pomocy uzna za konieczną stałą obecność rodzica albo opiekuna w szpitalu.

Czy można zawrzeć umowę ubezpieczenia PZU Wojażer będąc już za granicą?

Tak, można to zrobić z odpowiedzialnością od dnia następnego – nie ma karencji. Przyjmujemy wtedy odpowiedzialność za nagle zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek po rozpoczęciu okresu odpowiedzialności wskazanego na polisie. 

Czy pokryjecie koszty testu na COVID-19?

Odpowiadamy za testy, które związane są z nagłym zachorowaniem. Nie odpowiadamy za profilaktyczne testy na COVID-19.

Jeśli wyjadę do pracy za granicę np. na pół roku, to czy będę miał ochronę w razie zachorowania na COVID-19?

Tak. Zapewnimy Ci pomoc medyczną do wysokości sumy ubezpieczenia, a także zwrot kosztów kwarantanny lub izolacji, jeśli zostaniesz na nią skierowany.

Wykupiłam ubezpieczenie rezygnacji (kl. nr 12 OWU). Przed wyjazdem zostałam skierowana na kwarantannę i nie pojechałam na wykupioną wycieczkę. Czy zwrócicie mi jej koszty?

Tak. Jeśli kwarantanna została Pani narzucona decyzją administracyjną, to pokryjemy koszty straconej wycieczki.

Czy dodatni wynik testu na COVID-19 uprawnia mnie do otrzymania pomocy?

Tak, ale pod warunkiem, że występują też objawy zachorowania. Zgłoś się do naszego Centrum Pomocy. Zorganizujemy i pokryjemy koszty potrzebnej pomocy medycznej. Jeśli jesteś już po wizycie u lekarza, zwrócimy Ci za nią pieniądze i pokryjemy koszty przepisanych leków.

Czy mogę otrzymać pomoc po powrocie z podróży, jeśli zachoruję na COVID-19 za granicą?

Tak, ale pod warunkiem, że przed wyjazdem rozszerzyłeś swoją polisę PZU Wojażer o Ubezpieczenie kontynuacji leczenia po podróży, a my organizowaliśmy dla Ciebie pomoc medyczną w trakcie podróży za granicą. Wtedy również po powrocie pokryjemy i zorganizujemy m.in.: wizyty lekarskie, zabiegi ambulatoryjne, badania i rehabilitację. Limity ilościowe i kwotowe naszej pomocy znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia PZU Wojażer.

Jakich kosztów związanych z epidemią COVID-19 nie pokryje ubezpieczenie?

Nie pokrywamy m.in. następujących kosztów związanych z epidemią COVID-19:

 • kosztów profilaktycznych testów na COVID-19.
 • kosztów kwarantanny, izolacji czy transportu, jeśli u ubezpieczonego nie stwierdzono COVID-19,
 • kosztów kwarantanny ani izolacji, o ile nie zostały wskazane i zorganizowane przez służby medyczne lub sanitarne danego kraju,
 • kosztów kwarantanny, jeśli jej odbycie jest obowiązkowe po przyjeździe do danego kraju,
 • kosztów transportu do kraju w sytuacji, gdy pierwotnie planowany powrót jest niemożliwy z powodu zamknięcia granic lub zakazu lotów wydanych przez władze administracyjne lub państwowe.

 

Pokaż więcejZwiń

Dokumenty do pobrania

Archiwalne

Polski

In English – Archival documents

In Deutsch – Archivdokumente

Русский – Архивные документы

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczonych w sekcji Dokumenty do pobrania.

Zamknij