Umowa grupowego ubezpieczenia straty finansowej uczestnika funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez TFI PZU SA

Grupowe ubezpieczenie straty finansowej uczestnika funduszu inwestycyjnego

Zabezpieczenie przed stratą finansową kapitału zainwestowanego w jednostki uczestnictwa PZU SEJF+. Minimalna kwota wpłaty to 5000 zł.

Dla kogo

Ubezpieczenie dla uczestników funduszu, którzy przystąpili do programu PZU Sejf+ z ochroną kapitału. 

  • Program trwa maksymalnie 39 miesięcy i obejmuje trzy 13-miesięczne okresy ubezpieczenia.  
  • Pierwszy okres ubezpieczenia rozpoczyna się w dniu, w którym nabędziesz jednostki uczestnictwa funduszu.
  • Suma ubezpieczenia dla pierwszego 13-miesięcznego okresu ubezpieczenia stanowi iloczyn liczby Twoich nabytych jednostek uczestnictwa funduszu oraz ceny ich zakupu.

Co można zyskać

Program PZU Sejf+ z ochroną kapitału to połączenie inwestycji w fundusz inwestycyjny i ubezpieczenia straty finansowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu zapewniasz sobie:

  • wypłatę odszkodowania, które pokryje Twoją stratę w razie słabszych wyników inwestycyjnych. Jeśli inwestycja przyniesie stratę, to w trzynastym miesiącu każdego z trzech okresów inwestycyjnych możesz wystąpić z programu. Wówczas oprócz zwrotu bieżącej wartości inwestycji, otrzymasz odszkodowanie, które wyrówna Twoją stratę.
  • bezpieczeństwo zainwestowanego kapitału w jednostki uczestnictwa PZU SEJF+.

Zobacz więcej

Dlaczego warto

  • Zabezpieczenie przed stratą zainwestowanych pieniędzy.
  • Możliwość zysku, którą dają fundusze inwestycyjne.
  • Brak opłat manipulacyjnych.

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczonych w sekcji Dokumenty do pobrania.

Zamknij