Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty długu celnego

Gwarancja celna

Zabezpieczenie płatności wobec Skarbu Państwa reprezentowanego przez właściwy organ, który jest wierzycielem należności celnych objętych gwarancją.

Dla kogo

Gwarancja dla osób prawnych i fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą.

Gwarancja chroni interes Twojego kontrahenta (Skarbu Państwa). Jeśli nie wywiążesz się ze zobowiązania wobec niego, wypłacimy pieniądze w Twoim imieniu. W takim przypadku będziesz miał obowiązek nam je zwrócić.

Co możesz zyskać

Nasza gwarancja pozwala pozyskać Twojej firmie wymagane zabezpieczenie zapłaty należności celnych, podatków i innych opłat.

Dlaczego warto

Dzięki naszej gwarancji:

  • spełniasz wymóg złożenia zabezpieczenia – dostajesz je od PZU – firmy o silnej pozycji kapitałowej,
  • potwierdzasz swoją wiarygodność jako solidnego partnera w interesach – dostajesz od nas niezależną ocenę swojej sytuacji finansowej,
  • nie angażujesz własnych środków finansowych.

Jak uzyskać gwarancję ubezpieczeniową

  1. Złóż wniosek wraz z kompletem dokumentów.
  2. Poczekaj na pozytywną ocenę ryzyka.
  3. Podpisz umowę zlecenia udzielenia gwarancji.
  4. Ustanów zabezpieczenie i opłać składkę.

Inne produkty finansowe

Informacja prawna

Gwarancja ubezpieczeniowa reguluje całość stosunku gwarancyjnego.
Powyższa propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ma charakter wyłącznie informacyjny.

Zamknij