Ubezpieczenie straty finansowej GAP

Kiedy bierzesz auto w leasing lub zaciągasz na nie pożyczkę, musisz wykupić polisę AC i OC. Warto też wybrać nasze ubezpieczenie straty finansowej GAP. Ubezpieczenie to zabezpiecza przed stratą finansową w wyniku szkody całkowitej albo kradzieży auta.

Dla kogo

Ubezpieczenie dla leasingobiorców i osób, które biorą pożyczkę na zakup pojazdu.

Nasze ubezpieczenie możesz kupić za pośrednictwem firmy (obecnie Alior Leasing), która udziela Ci leasingu lub pożyczki i oferuje ubezpieczenie GAP w PZU.

Co możesz zyskać

W zależności od wybranego przez Ciebie wariantu ubezpieczenia dla firm GAP w razie kradzieży lub szkody całkowitej otrzymasz odszkodowanie, które:

  • odpowiada różnicy między wartością początkową pojazdu a jego wartością rynkową w dniu zdarzenia lub
  • odpowiada 20% wartości rynkowej pojazdu, którą określił ubezpieczyciel AC/OC na dzień wystąpienia szkody całkowitej, lub
  • wyrównuje różnicę pomiędzy kwotą, jaka została do spłacenia z umowy pożyczki lub leasingu, a kwotą odszkodowania z tytułu AC/OC za wystąpienie szkody całkowitej.

Dlaczego warto

Nasze ubezpieczenie to:

  • bezpieczeństwo finansowe na okres trwania umowy leasingu lub umowy pożyczki,
  • ułatwienie zakupu nowego samochodu albo spłata leasingu lub pożyczki w przypadku utraty auta,
  • gwarantowana kwota odszkodowania w pierwszym roku ubezpieczenia również wtedy, gdy nie zaistnieje strata finansowa,
  • zmniejszenie straty finansowej, która wynika z różnicy pomiędzy ceną nowego pojazdu, a jego wartością rynkową w chwili powstania szkody.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Dokumenty do pobrania

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczonych w sekcji Dokumenty do pobrania.

Zamknij