Gwarancja ubezpieczeniowa dotycząca zabezpieczenia roszczeń Skarbu Państwa wynikających z art. 48a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Gwarancja środowiskowa – art. 48a ustawy o odpadach

Zabezpieczenie dla firm, które potrzebują zezwolenia na przetwarzanie odpadów czy zezwolenia na zbieranie odpadów.

Dla kogo

Gwarancja środowiskowa zabezpieczająca roszczenia Skarbu Państwa wynikające z art. 48a. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach skierowana jest do:

 • osób prawnych,
 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej prowadzących działalność gospodarczą, które potrzebują zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub zezwolenia na ich zbieranie.

Gwarancja chroni Twoje zobowiązania. Jeśli się z nich nie wywiążesz, wypłacimy pieniądze z gwarancji beneficjentowi. W takim przypadku będziesz miał obowiązek nam je zwrócić.

Co możesz zyskać

 • Możliwość prowadzenia działalności wymagającej zezwolenia/pozwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.
 • Możliwość zamiany na gwarancje  PZU wcześniej wniesionych kaucji, co skutkuje odblokowaniem środków, poprawiając płynność firmy.
 • Możliwość potwierdzenia swojej wiarygodności jako przedsiębiorcy wobec organów administracji publicznej zajmujących się ochroną środowiska.

Dlaczego warto

Dzięki naszej gwarancji:

 • spełniasz wymóg złożenia zabezpieczenia – dostajesz je od PZU – firmy o silnej pozycji kapitałowej,
 • brak konieczności zamrażania własnych środków finansowych,
 • masz możliwość uwolnienia wielocelowych linii kredytowych w bankach.

Jak uzyskać gwarancję ubezpieczeniową

 1. Złóż wniosek wraz z kompletem dokumentów.
 2. Poczekaj na pozytywną ocenę ryzyka.
 3. Podpisz umowę zlecenia udzielenia gwarancji.
 4. Ustanów zabezpieczenie i opłać składkę.

Inne produkty finansowe

Informacja prawna

Gwarancja ubezpieczeniowa reguluje całość stosunku gwarancyjnego.  
Powyższa propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ma charakter wyłącznie informacyjny.

Zamknij