Gwarancja ubezpieczeniowa: zapłaty wierzytelności handlowych/ zapłaty wierzytelności kontraktowych/ zapłaty za roboty budowlane i gwarancja ubezpieczeniowa e-myto

Gwarancje płatnicze

Zabezpieczenie płatności, które wynikają z umów zawartych przez Twoją firmę.

Dla kogo

Gwarancje dla osób prawnych i fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą.

Gwarancja chroni interes Twojego kontrahenta. Jeśli nie wywiążesz się ze zobowiązania wobec niego, wypłacimy mu pieniądze. W takim przypadku będziesz miał obowiązek nam je zwrócić.

Jakie gwarancje ubezpieczeniowe oferujemy

Prowadzisz firmę i chcesz być wiarygodnym partnerem w interesach? Zależy Ci, aby instytucja lub przedsiębiorstwo, z którymi współpracujesz, były pewne, że masz stabilną sytuację finansową? Wybierz naszą gwarancję ubezpieczeniową. Masz do wyboru:

Gwarancja ubezpieczeniowa e-myto

Prowadzisz firmę i w ramach swojej działalności korzystasz z płatnych dróg krajowych? Zgodnie z ustawą o drogach publicznych musisz płacić za przejazdy. Nie chcesz angażować własnych środków? Wybierz naszą gwarancję – wspiera ona rozwój Twojej firmy i jednocześnie zabezpiecza interesy kontrahenta.

Gwarancja stanowi zabezpieczenie zapłaty wierzytelności przysługujących beneficjentowi wobec zobowiązanego w związku z korzystaniem z dróg krajowych lub ich odcinków, zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych.

Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wierzytelności handlowych

Prowadzisz firmę i jesteś odbiorcą towarów lub usług? Nie chcesz płacić dostawcy od razu, tylko w późniejszym terminie? Wybierz naszą gwarancję – wspiera ona rozwój Twojej firmy, bo daje Ci możliwość odroczenia płatności i jednocześnie zabezpiecza interesy kontrahenta.

Gwarancja udzielana jest za podmiot zobowiązany do zapłaty za dostarczony towar lub usługę z odroczonym terminem płatności.

Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wierzytelności kontraktowych

Prowadzisz firmę i jesteś odbiorcą usług? Nie chcesz płacić kontrahentowi od razu, tylko w późniejszym terminie? Wybierz naszą gwarancję – wspiera ona rozwój Twojej firmy, bo daje Ci możliwość odroczenia płatności i jednocześnie zabezpiecza interesy kontrahenta. 

Gwarancja udzielana jest za podmiot zobowiązany do zapłaty za wykonany przedmiot umowy.

Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty za roboty budowlane

Prowadzisz firmę i zlecasz roboty budowlane? Nie chcesz płacić kontrahentowi od razu, tylko w późniejszym terminie? Wybierz naszą gwarancję – wspiera ona rozwój Twojej firmy, bo daje Ci możliwość odroczenia płatności i jednocześnie zabezpiecza interesy kontrahenta. 

Gwarancja udzielana jest za podmiot zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace budowlane.

Co możesz zyskać

Nasze gwarancje pozwolą pozyskać Twojej firmie wymagane przez kontrahentów zabezpieczenie zapłaty, które wynika z zawartych umów. 

Dlaczego warto

Dzięki naszej gwarancji:

  • spełniasz wymóg złożenia zabezpieczenia – dostajesz je od PZU – firmy o silnej pozycji kapitałowej,
  • potwierdzasz swoją wiarygodność jako solidnego partnera w interesach,
  • możesz skorzystać z odroczonego terminu płatności.

Jak uzyskać gwarancję ubezpieczeniową

  1. Złóż wniosek wraz z kompletem dokumentów.
  2. Poczekaj na pozytywną ocenę ryzyka.
  3. Podpisz umowę zlecenia udzielenia gwarancji.
  4. Ustanów zabezpieczenie i opłać składkę.

Inne produkty finansowe

Informacja prawna

Gwarancja ubezpieczeniowa reguluje całość stosunku gwarancyjnego.
Powyższa propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ma charakter wyłącznie informacyjny.

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij