Majątek

Zależy nam na tym, aby każdy biznes – ten duży i ten mały – rozwijał się bez przeszkód. Dlatego przygotowaliśmy kompleksowe ubezpieczenia firmowego majątku.

Filtry

Filtry:

Wyczyść filtryOK
Brak produktów spełniających kryteria filtrowania
BESTSELLER

PZU Doradca

 • Ochrona majątku firmy od różnych ryzyk i odpowiedzialności cywilnej.
 • W pakiecie dostępne są również ubezpieczenie cargo i usługi assistance.
 • Zapewniamy szybką i profesjonalną likwidację szkód.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

 • Odszkodowanie dla przedsiębiorcy na pokrycie kosztów nieprzewidzianych szkód w majątku firmy, np. w wyniku działania żywiołów (np. ognia, powodzi), kradzieży lub zniszczenia. 
 • Zapewniamy szybką i profesjonalną likwidację szkód.

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów

 • Odszkodowanie dla przedsiębiorcy, jeśli ogień, powódź, huragan lub inne żywioły zniszczą majątek firmowy. 
 • Zapewniamy szybką i profesjonalną likwidację szkód.

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

 • Odszkodowanie dla przedsiębiorcy za szkody w wyniku kradzieży mienia firmy czy rabunku gotówki podczas transportu.
 • Zapewniamy szybką i profesjonalną likwidację szkód.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

 • Ubezpieczenie firmowego sprzętu elektronicznego od awarii, zniszczenia lub utraty, np. w wyniku kradzieży z włamaniem.
 • Ubezpieczenie chroni sprzęt przenośny także poza Polską.
 

PZU Cyber

Ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych i związanych z RODO

 • Ubezpieczenie chroni przed skutkami wycieku danych lub unieruchomienia firmy wskutek ataku cybernetycznego. 
 • Większe bezpieczeństwo prowadzenia firmy.

Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń

 • Odszkodowanie dla firm w razie uszkodzeń lub zniszczeń maszyn. 
 • Ubezpieczenie możesz dostosować do potrzeb swojej firmy. 
 • Zapewniamy szybką i profesjonalną likwidację szkód.

Ubezpieczenie maszyn, urządzeń i aparatów technicznych od awarii i szkód elektrycznych

 • Odszkodowanie dla firm w razie awarii urządzeń i aparatów technicznych lub szkód elektrycznych w maszynach. 
 • Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności.
 • Zapewniamy szybką i profesjonalną likwidację szkód.

Ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego od uszkodzeń

 • Odszkodowanie dla firm w razie uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży maszyn i sprzętu budowlanego. 
 • Ubezpieczenie może działać w Polsce i za granicą – jeśli wybierzesz odpowiednią opcję.
 • Zapewniamy szybką i profesjonalną likwidację szkód.

Ubezpieczenie eksponatów wystawowych i targowych

 • Odszkodowanie za uszkodzenia lub zniszczenia eksponatów i kolekcji (np. dzieł sztuki, wyrobów artystycznych) podczas wystaw i targów. 
 • Ochrona eksponatów działa także podczas transportu – np. od kradzieży z włamaniem czy rabunku.
 • Zapewniamy szybką i profesjonalną likwidację szkód.

Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowlano-montażowych (CAR/EAR)

 • Odszkodowanie za uszkodzenia lub zniszczenia w obiektach budowlanych lub montażowych.
 • Możesz ubezpieczyć maszyny własne lub wynajmowane.
 • Ochrona dla budowli w budowie.

Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych

 • Odszkodowanie za uszkodzenia lub zniszczenia w obiektach budowlanych lub montażowych.
 • Możesz ubezpieczyć maszyny własne lub wynajmowane.
 • Ochrona dla budowli w budowie.

Ubezpieczenie utraty zysku

 • Odszkodowanie dla firm, którym spadnie obrót, np. w wyniku uszkodzeń mienia  spowodowanego pożarem. 
 • Nasze ubezpieczenie może pomóc zachować płynność finansową firmy w razie niespodziewanych zdarzeń.

Ubezpieczenie utraty zysku w następstwie uszkodzeń maszyn

 • Ubezpieczenie dla firm produkcyjnych dysponujących rozwiniętym parkiem maszynowym.
 • Odszkodowanie w razie spadku obrotu firmy w wyniku uszkodzenia maszyn. 
 • Ubezpieczenie chroni firmę przed startami finansowymi.
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij