Obowiązkowe OC firm audytorskich

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Odszkodowanie dla osób, którym pracownicy firmy audytorskiej wyrządzą szkodę w następstwie wykonywania czynności zawodowych, czyli np. rewizji finansowej.

Dla kogo

Ubezpieczenie dla firm audytorskich.

Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później, niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania:

  • czynności rewizji finansowej przez firmę audytorską,

  • pozostałych czynności, które firma audytorska może wykonywać.

Co można zyskać

Wypłacimy odszkodowanie osobom, którym pracownicy firmy audytorskiej wyrządzą szkodę w następstwie działania lub zaniechania podczas wykonywania czynności rewizji finansowej oraz świadczenia usług.

  • Zakres czynności zawodowych, o których mowa, określa art. 47 ust. 2 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

  • Minimalna suma gwarancyjna uzależniona jest od rodzaju czynności, które wykonuje podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Dlaczego warto

  • Spełnienie ustawowego obowiązku.
  • Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności zawodowej.
  • Większa wiarygodność wobec klientów i partnerów.
  • Składka płatna jednorazowo lub ratalnie.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Znajdziesz je w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firm audytorskich oraz w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.).

Jak kupić ubezpieczenie

Wybierz wygodny dla Ciebie sposób

Dodatkowa ochrona

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firm audytorskich oraz w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.).

Zamknij