Ubezpieczenie od strat finansowych w związku z pełnieniem funkcji płatnika świadczeń publicznych

Chronimy Cię przed stratami finansowymi wynikającymi z nienaliczenia, niepobrania podatku i opłat skarbowych lub naliczenia, pobrania podatku i opłat skarbowych w wysokości innej niż należna.

Dla kogo

Ubezpieczenie m.in. dla notariuszy i komorników, którzy zawarli już z PZU obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych zawodów (notariusza  lub komornika).

Kiedy możemy pomóc

Wypłacimy pieniądze, jeśli poniesiesz straty finansowe, ponieważ np.:

  • nie naliczysz, nie pobierzesz podatku i opłaty skarbowej,
  • błędnie naliczysz lub pobierzesz podatek i opłatę skarbową w innej wysokości niż należna.

Ochroną obejmujemy także starty finansowe powstałe wskutek działania Twojego zastępcy lub Twoich pracowników, jeśli ponosisz za nich odpowiedzialność.

Dlaczego warto

  • Zabezpieczenie przed stratą finansową.
  • To Ty określasz sumę ubezpieczenia.
  • Większa wiarygodność wobec klientów i partnerów.
  • Mniejsze ryzyko wykonywania zawodu.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Jak kupić ubezpieczenie

Wybierz wygodny dla Ciebie sposób

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczonych w sekcji Dokumenty do pobrania.

Zamknij