Kim jesteśmy

Grupa PZU jest największą instytucja finansowa w Europie Środkowo-Wschodniej. Cieszymy się zaufaniem ponad 22 milionów klientów w pięciu krajach.  Działając w obszarach ubezpieczeń, bankowości, inwestycji oraz opieki zdrowotnej zarządzamy blisko 300 mld złotych aktywów.
 
PZU Ready for Startups to program współpracy ze startupami w ramach wdrażania innowacji w PZU. Obejmują one różne obszary biznesowe, oraz dotyczą rozwiązań na różnym etapie rozwoju – od początkowych pomysłów kierowanych do programów akceleracyjnych, po wdrożenia komercyjne poprzedzone krótkim procesem dostosowania rozwiązań do potrzeb biznesowych.
 
W ramach Grupy posiadamy kilka dedykowanych jednostek wspierających współpracę  między PZU a partnerami zewnętrznymi, m.in. Laboratorium Innowacji (wewnętrzna  jednostka, zajmująca się testowaniem i wdrażaniem innowacji w organizacji), PZU LAB  (spółka wchodząca w skład Grupy PZU, zajmująca się doradztwem w zakresie oceny  i optymalizacji ryzyka w przemyśle).

Współpraca ze startupami

Od lat współpracujemy z innowacyjnymi startupami z Polski i całego świata, starając się znaleźć i przetestować rozwiązania, które wspólnie uznamy za obiecujące. 

 

Co oferujemy

Mentoring ekspertów biznesowych,

Dostęp do infrastruktury i sieci sprzedaży PZU,

Możliwość weryfikacji rozwiązania podczas PoC,

Skalę biznesu,

Możliwość uczestnictwa w programach akceleracyjnych,

Dostęp do wiedzy i know-how branży ubezpieczeniowej.

Obszary innowacji

Główne obszary poszukiwania innowacji określone w Strategii Innowacyjności PZU.

Poszukujemy startupów działających w różnych obszarach, jednak w szczególności skupiamy się na rozwiązaniach w ramach poniższych grup:

Zaawansowana analityka i wykorzystanie dużych zbiorów danych

 • Zaawansowane metody pricing’u, w tym wykorzystujące analizę behawioralną
 • Lepsze poznanie klientów i ich preferencji
 • Wsparcie inicjatyw cross-selling’owych
 • Wzrost poziomu zaangażowania i lojalności Klientów
 • Modele predykcyjne zdarzeń ubezpieczeniowych
 • Lepsze zarządzanie biznesem i poprawa efektywności procesów

Digitalizacja

 • Implementacja rozwiązań z rodziny sztucznej inteligencji
 • Automatyzacja procesów
 • Rozwój kanałów dystrybucji
 • Uproszczony proces sprzedaży
 • Rozwój telemedycyjny i teleopieki
 • Rozwój narzędzi autentykacji osób i dokumentów

Nowe interakcje z klientem

 • Wdrażanie usług odpowiadających na zmieniające się potrzeby klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw
 • Dotarcie do nowych segmentów rynku i budowanie nowych relacji z klientem
 • Silver Economy
 • Rozwój usług dodatkowych, którymi możemy obudować ofertę ubezpieczeniową
 • Rozwój działań prewencyjnych mających na celu zapobieganie zdarzeniom ubezpieczeniowym
 • Rozwój rozwiązań z zakresu ESG 

Pracodawca 2.0

 • Rozwiązania wpływające na utrzymanie pracowników/agentów w organizacji
 • Wzrost efektywności rekrutacji

Przykłady zrealizowanych projektów

PZU GO

Innowacyjne rozwiązanie, które czuwa nad bezpieczeństwem kierowców. PZU GO to niewielki czujnik (tzw. beacon) i aplikacja mobilna, które współpracują ze sobą.

W razie wypadku czujnik za pośrednictwem aplikacji w telefonie przekazuje do Centrum Alarmowego PZU informację o zdarzeniu. Dzięki temu możemy niezwłocznie skontaktować się z kierowcą i sprawdzić, czy potrzebuje pomocy. Jeśli kierowca nie odbiera telefonu zawiadomimy Centrum Powiadamiania Ratunkowego – może ono wysłać karetkę na miejsce ostatniego wskazania GPS, jeśli będzie potrzebna.

Aplikacja PZU GO umożliwia również szybki kontakt z naszą infolinią przy użyciu jednego przycisku – kierowcy mogą w prosty sposób skorzystać z pomocy PZU zgodnie z zakresem umowy ubezpieczenia.

Dodatkowo kierowca może zweryfikować swój styl jazdy, w oparciu o informacje prezentowane w aplikacji, m.in:

 • prędkości i płynności przejazdu,
 • czasie jazdy i przejechanym dystansie,
 • niebezpiecznych sytuacjach, które miały miejsce, np. ostrym hamowaniu.

nagrody:

 1. Pierwsze miejsce w kategorii Najlepsze wdrożenie w branży ubezpieczeń w najstarszym konkursie technologicznym organizowanym przez „Gazetę Bankową”.
 2. Rozwiązanie to doceniła też organizacja FinTech & InsurTech skupiająca liderów świata bankowości i ubezpieczeń, przyznając mu nagrodę w kategorii Najciekawsza innowacja – InsurTech Award.

wdrożenie: grudzień 2018

wideo: zobacz

Sztuczna Inteligencja w Likwidacji

PZU wdrożył rozwiązanie wykorzystujące Sztuczną Inteligencję w obsłudze szkód komunikacyjnych. Innowacyjna technologia wspiera pracowników i ekspertów PZU w ich codziennej pracy, co tym samym skraca czas obsługi zgłoszenia. W ramach projektu przetestowano i wdrożono machine learning oraz automatyczną analizę obrazów w czasie rzeczywistym. W ramach pilotażu poddano analizie kosztorysy oraz dokumentacje zdjęciową wybranych szkód komunikacyjnych. System poza automatyczną analizą zdjęć, jest również w stanie nazwać konkretną część samochodu, określić zakres uszkodzenia oraz zakwalifikować do naprawy lub wymiany dany podzespół. Sztuczna Inteligencja potrzebuje zaledwie 30 sekund na przeprowadzenie analizy dokumentacji technicznej, a dodatkowo jej zastosowanie pozwala wyselekcjonować ~90% dokumentacji, która spełnia wymagania niezbędne do zachowania wysokiej jakości obsługi szkody w PZU. Pozostałe ~10% spraw wymagających dodatkowej ekspertyzy, kierowane jest do analizy bezpośrednio przez pracowników PZU. Technologia pozwoliła nam na 10-krotne usprawnienie wybranych części procesu weryfikacji dokumentacji technicznej oraz ograniczenie czasu realizacji zgłoszenia.

nagrody:

 1. Trzecie miejsce w kategorii Najlepsze wdrożenie w branży ubezpieczeń w najstarszym konkursie technologicznym organizowanym przez „Gazetę Bankową”.

wdrożenie: styczeń 2019

Data Lab

Data Lab to projekt, za pomocą którego Grupa PZU przeprowadza eksperymenty na dużych zbiorach danych (szybkie projektowanie i testowanie hipotez analitycznych we współpracy z biznesem). Data Lab daje możliwość tworzenia rozwiązań (z reguły prototypy) opartych na Big Data, które wspierają obecne procesy biznesowe i analityczne w obszarach takich jak m.in. wykrywanie nieprawidłowości w operacjach masowych, pricing, sprzedaż (cross-sell) czy lepsze zarządzanie biznesem (w tym predykcja). Inicjatywy realizowane w ramach Data Lab pozwalają usprawnić skuteczność realizacji procesów operacyjnych, obniżyć koszty ich realizacji i tworzyć nowe innowacyjne procesy bazujące na zaawansowanej analityce. Rocznie w ramach Data Lab przeprowadzanych jest 4-5 projektów pilotażowych, które realizowane są przy współpracy z czołowymi data science w Polsce.

wdrożenie: projekt realizowany w trybie ciągłym

Opaska życia

Grupa PZU we współpracy z Ministerstwem Zdrowia uruchomiła pionierski projekt „Opaska życia”. To nowa odsłona ogłoszonej w czerwcu społecznej strategii PZU #10latdłużej. Jest to elektroniczne urządzenie zakładane na rękę, które monitoruje podstawowe parametry życiowe pacjentów i alarmuje personel medyczny o sytuacjach zagrożenia. Po raz pierwszy w Polsce tak zaawansowane technologie, przy zaangażowaniu niepublicznych funduszy, mają szansę być wykorzystane na masową skale w ratownictwie medycznym i służbie zdrowia.

Opaska dokonuje pomiarów pulsu, temperatury ciała, a także poglądowych pomiarów saturacji (nasycenia krwi tlenem). Analizuje wyniki i alarmuje personel medyczny, gdy parametry życiowe chorego spadną do krytycznych poziomów. Jednocześnie włącza się sygnał dźwiękowy w opasce, by zwrócić uwagę pacjenta i osób, które są w pobliżu. Ratownicy mogą precyzyjnie ustalić miejsce, w którym jest chory, dzięki wysyłanej przez urządzenie lokalizacji. Opaska jest również wyposażona w detektor upadku, który uruchamia alarm, gdy pacjent się przewróci.

pilotaż: październik 2019, na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach

wdrożenie: maj 2020, w ramach wdrożenia rozpoczęto proces przekazywania blisko 1000 „Opasek życia” do polskich szpitali w celu monitorowania stanu pacjentów chorych na COVID-19. 

Semantyczny OCR

To projekt odpowiadający na potrzebę usprawnienia i unowocześnienia procesu rozpatrywania roszczeń i wypłaty odszkodowań. Przy tak licznej dokumentacji o mocno nieustrukturyzowanej formie, PZU poszukiwał narzędzia do odczytywania i interpretacji danych z różnych typów dokumentów. Pilotaż był przeprowadzony w obszarze życiowym Grupy, jednak po wdrożeniu technologia ta będzie mogła być wykorzystana w wielu obszarach biznesowych, przynosząc firmie istotne oszczędności i usprawniając wiele procesów wewnętrznych.

wdrożenie: listopad 2020

Preobsługa

Preobsługa to proces polegający na inicjacji kontaktu przez PZU z poszkodowanym, jeszcze przed zgłoszeniem przez niego szkody. Projekt dotyczy szkód w obszarze majątkowym i ma na celu poprawę satysfakcji klienta. Po wystąpieniu zdarzenia (np. pożar, wybuch gazu) na bazie informacji pochodzących z ogólnodostępnych źródeł (m.in. Internet, radio, e-mail, „czerwony telefon”) podejmowana jest próba identyfikacji klienta. Jeśli identyfikacja się uda, nawiązywany jest kontakt z klientem w celu udzielenia realnej pomocy w trudniej dla niego sytuacji (np. jeśli zakres polisy pokrywa lokal zastępczy, zostanie on zaproponowany klientowi od razu przy pierwszym kontakcie). Rejestracja szkody może odbyć się innego dnia, w dogodnym dla klienta terminie. PZU jest pierwszym zakładem ubezpieczeniowym w Europie, który wdrożył na szeroką skalę proces inicjowania kontaktu z klientem zanim to on skontaktuje się do ubezpieczycielem w celu zgłoszenia szkody.

nagrody:

 1. Złota Słuchawka 2018 w kategorii „Doskonała komunikacja z klientem”

wdrożenie: styczeń 2018

MIGAM

PZU, jako pierwsza firma w Polsce, wdrożyła rozwiązanie pozwalające na kompleksową i zdalną obsługę Głuchych klientów. Bezpłatne połączenia ze strony pzu.pl/kontakt umożliwiają trójstronne połączenia wideo pomiędzy klientem, tłumaczem języka migowego, a naszym konsultantem. Dzięki temu mogą klienci mogą samodzielnie kupić ubezpieczenie, jak i bez żadnych barier np. zgłosić szkodę lub otrzymać informacje o zgłoszonym świadczeniu.

nagrody:

 1. Projekt został wyróżniony międzynarodową nagrodą Efma-Accenture Innovation in Insurance Awards 2018 w kategorii „Customer Experience & Engagement”.

wdrożenie: październik 2017

CASH

Cash to nowa platforma pożyczkowa przygotowana przez PZU we współpracy z Alior Bankiem. Dzięki niej każdy pracodawca będzie mógł wprowadzić nowy benefit w postaci szybkich i niskooprocentowanych pożyczek dla swoich pracowników. Projekt zakłada, że każdy pracownik związany ze swoim pracodawcą umową o pracę i posiadając zdolność kredytową będzie mógł wystąpić o niskooprocentowaną pożyczkę. Wystarczy, że pracodawca dołączy do platformy Cash. Proces wnioskowania i uruchamiania pożyczki z perspektywy klienta jest w pełni zdalny. Spłata rat odbywa się automatycznie z wynagrodzenia – klient nie musi pamiętać o terminie i kwocie spłaty.

wdrożenie: październik 2019

zobacz więcej na:  www.portalcash.pl

Sztuczna Inteligencja w Likwidacji 2

Projekt ma na celu usprawnienie procesu wyceny szkód komunikacyjnych przez mobilnych ekspertów przy wykorzystaniu rozwiązania on-line do automatycznej analizy zdjęć, uszkodzeń pojazdów oraz weryfikacji względem systemów eksperckich.

Po przeprowadzeniu kalibracji o reguły biznesowe PZU oraz warsztatów dotyczących użyteczności i procesów odwzorowujących potrzeby pilotażu, rozpoczęto testy aplikacji przygotowujących kosztorysy szkód dla pojazdów osobowych i dostawczych. W trakcie pilotażu mierzymy skuteczność rozwiązań używanych w codziennej pracy mobilnych ekspertów komunikacyjnych oraz korzyści płynących z półautomatycznego przygotowywania kosztorysów opartych na uszkodzeniach części wierzchnich pojazdów.

pilotaż: rozpoczęty we wrześniu 2019

Model prognostyczny zachorowań na grypę

Model "grypowy" posiada zdolność prognozowania liczby osób chorych na grypę z miesięcznym wyprzedzeniem na poziomie województwa. Algorytm działa w cyklu tygodniowym. Wykorzystuje on miedzy innymi dane o charakterze meteorologicznym oraz behawioralnym. Do modelowania wykorzystano algorytmy uczenia maszynowego, które pozwalały uwzględnić specyfikę czasową danych (problem klasy szeregów czasowych).

wdrożenie: sierpień 2019

Porozmawiaj z PZU za pomocą Asystenta Google

Projekt pozwolił na dotarcie do klientów PZU nowym kanałem bezpośredniej interakcji. Każdy użytkownik Akcji za pośrednictwem interfejsu głosowego może zapoznać się ze wstępną ofertą ubezpieczenia turystycznego PZU Wojażer, na podstawie indywidualnie dobranych parametrów podróży. W sytuacji, gdy klient będzie zainteresowany otrzymanymi wariantami, skontaktuje się z nim konsultant infolinii PZU w celu omówienia szczegółów. PZU jako pierwszy ubezpieczyciel w Polsce wdrożył produkcyjnie rozwiązanie tej klasy.

wdrożenie: czerwiec 2019

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij