Kim jesteśmy

Grupa PZU jest największą instytucja finansowa w Europie Środkowo-Wschodniej. Cieszymy się zaufaniem ponad 22 milionów klientów w pięciu krajach. Działając w obszarach ubezpieczeń, bankowości, inwestycji oraz opieki zdrowotnej zarządzamy blisko 300 mld złotych aktywów.

PZU Ready for Startups to program współpracy ze startupami w ramach wdrażania innowacji w PZU. Obejmują one różne obszary biznesowe, oraz dotyczą rozwiązań na różnym etapie rozwoju – od początkowych pomysłów kierowanych do programów akceleracyjnych, po wdrożenia komercyjne poprzedzone krótkim procesem dostosowania rozwiązań do potrzeb biznesowych.

W ramach Grupy posiadamy kilka dedykowanych jednostek wspierających współpracę  między PZU a partnerami zewnętrznymi, m.in. Laboratorium Innowacji (wewnętrzna  jednostka, zajmująca się testowaniem i wdrażaniem innowacji w organizacji), PZU LAB  (spółka wchodząca w skład Grupy PZU, zajmująca się doradztwem w zakresie oceny i optymalizacji ryzyka w przemyśle).


Współpraca ze startupami

Co oferujemy

Mentoring ekspertów biznesowych,

Dostęp do infrastruktury i sieci sprzedaży PZU,

Możliwość weryfikacji rozwiązania podczas PoC,

Skalę biznesu,

Możliwość uczestnictwa w programach akceleracyjnych,

Dostęp do wiedzy i know-how branży ubezpieczeniowej.

Obszary innowacji

Główne obszary poszukiwania innowacji określone w Strategii Innowacyjności PZU.

Poszukujemy startupów działających w różnych obszarach, jednak w szczególności skupiamy się na rozwiązaniach w ramach poniższych grup:

Zaawansowana analityka i wykorzystanie dużych zbiorów danych

 • Zaawansowane metody pricing’u, w tym wykorzystujące analizę behawioralną
 • Lepsze poznanie klientów i ich preferencji
 • Wsparcie inicjatyw cross-selling’owych
 • Wzrost poziomu zaangażowania i lojalności Klientów
 • Modele predykcyjne zdarzeń ubezpieczeniowych
 • Lepsze zarządzanie biznesem i poprawa efektywności procesów

Nowe interakcje z klientem

 • Wdrażanie usług odpowiadających na zmieniające się potrzeby klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw
 • Dotarcie do nowych segmentów rynku i budowanie nowych relacji z klientem
 • Silver Economy
 • Rozwój usług dodatkowych, którymi możemy obudować ofertę ubezpieczeniową
 • Rozwój działań prewencyjnych mających na celu zapobieganie zdarzeniom ubezpieczeniowym
 • Rozwój rozwiązań z zakresu ESG 

Digitalizacja

 • Implementacja rozwiązań z rodziny sztucznej inteligencji
 • Automatyzacja procesów
 • Rozwój kanałów dystrybucji
 • Uproszczony proces sprzedaży
 • Rozwój telemedycyjny i teleopieki
 • Rozwój narzędzi autentykacji osób i dokumentów

Pracodawca 2.0

 • Rozwiązania wpływające na utrzymanie pracowników/agentów w organizacji
 • Wzrost efektywności rekrutacji
 

Przykłady zrealizowanych projektów

 
 
Zamknij