Jeśli chcesz odstąpić od zawartej umowy, złóż pisemne oświadczenie i prześlij do nas w formie e-mail na adres: kontakt@pzu.pl lub dostarcz w inny wygodny dla Ciebie sposób.

Ważne: Jeżeli informacje o odstąpieniu przekazujesz do nas w treści e-maila, pamiętaj aby wysłać go z adresu email wskazanego nam do kontaktu.  

Co warto uwzględnić w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy:

  • Właściwą Spółkę PZU SA/ PZU Życie SA 
  • Dane ubezpieczającego – imię i nazwisko oraz adres
  • Numer polisy ubezpieczeniowej 
  • Numer rachunku bankowego, na który zwrócimy składkę za niewykorzystany okres ubezpieczenia – jeśli tę składkę otrzymaliśmy
  • Czytelny podpis ubezpieczającego

Nie wiesz jak przygotować oświadczenie?

Skorzystaj z przygotowanego przez nas wzoru formularza odstąpienia. Pobierz go z tej strony, wypełnij i podpisz. Następnie przekaż do nas w wybrany przez Ciebie sposób:

e-mailem na kontakt@pzu.pl,

pocztą na adres: PZU, ul. Postępu 18 a, 02-676 Warszawa,

osobiście w naszym oddziale.

Masz dodatkowe pytania?

Zadzwoń do nas – 801 102 102 lub 22 566 55 55 (opłata zgodna z taryfą Twojego operatora). Możesz też odwiedzić nasz oddział lub umówić się na spotkanie z naszym agentem.

Dokumenty do pobrania

Zamknij