• Czy warunki ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego są takie same jak warunki ubezpieczenia grupowego?

  Nie. Ubezpieczenie grupowe określa zakres i cenę ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego, jednak nie są to takie same warunki jak w ubezpieczeniu grupowym.

  W ubezpieczeniu indywidualnie kontynuowanym chronimy życie ubezpieczonego i jego bliskich. Wypłacamy świadczenie m.in. w razie śmierci ubezpieczonego, jego małżonka, rodzica czy teścia.

  Ubezpieczenie indywidualnie kontynuowane można rozszerzyć o ubezpieczenia dodatkowe, np. na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem. 

  Na polisie sprawdzisz między innymi, co obejmujemy ochroną i jakie są sumy ubezpieczenia.

 • Gdy pracowałem i miałem ubezpieczenie grupowe, wypłaciliście mi świadczenie za pobyt w szpitalu po tym, jak zachorowałem. Teraz odmówiliście mi świadczenia. Dlaczego?

  Ubezpieczenie indywidualnie kontynuowane to inna umowa niż ubezpieczenie grupowe.  

  Ubezpieczenie grupowe określa zakres i cenę ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego, jednak nie są to takie same warunki, jak w ubezpieczeniu grupowym.

  Ubezpieczenie indywidualnie kontynuowane możesz poszerzyć o ubezpieczenia dodatkowe. Jednym z nich jest  ubezpieczenie leczenia szpitalnego następstw nieszczęśliwego wypadku. Zgodnie z jego warunkami wypłacimy świadczenie za leczenie szpitalne, którego przyczyną był nieszczęśliwy wypadek.

 • Jestem po operacji. Dlaczego otrzymałem wypłatę w formie karty aptecznej zamiast gotówki?

  Jeśli dostałeś od nas kartę apteczną po operacji, oznacza to, że masz dodatkowe ubezpieczenie z Kartą apteczną. To ubezpieczenie gwarantuje właśnie taką formę świadczenia po operacji lub pobycie w szpitalu po nieszczęśliwym wypadku. Karta uprawnia Cię do odbioru produktów w aptece do określonego limitu. 

  Więcej informacji o Karcie aptecznej i sposobach, w jakich możesz z niej skorzystać, znajdziesz tutaj.

 • Dlaczego w moim obecnym wykazie operacji brakuje operacji, która była w zakresie ubezpieczenia grupowego?

  Ubezpieczenie indywidualnie kontynuowane to inna umowa niż ubezpieczenie grupowe. Również ubezpieczenia dodatkowe oferują zazwyczaj inny zakres ochrony niż ubezpieczenia dodatkowe w ubezpieczeniu grupowym.

  Wykaz operacji obejmuje 389 operacji w ubezpieczeniu z Kartą apteczną, które jest ubezpieczeniem dodatkowym do ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego. W ubezpieczeniu grupowym wykaz operacji chirurgicznych obejmuje 610 pozycji. Może się więc zdarzyć, że dana operacja jest objęta ochroną w ubezpieczeniu grupowym, a nie jest objęta ochroną w ubezpieczeniu kontynuowanym.

 • Czy przy zawarciu ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego będzie karencja?

  To zależy, kiedy zapłacisz pierwszą składkę za ubezpieczenie indywidualnie kontynuowane. 

  Karencji nie będzie, jeśli pierwszą składkę zapłacisz w ciągu 3 miesięcy od zakończenia ubezpieczenia grupowego. Wtedy ubezpieczenie kontynuowane rozpoczniemy z pełną ochroną. 

  Karencję zastosujemy, jeśli pierwszą składkę zapłacisz w czwartym, piątym lub szóstym miesiącu od zakończenia ubezpieczenia grupowego.

 • Czy po zawarciu ubezpieczenia IK może się zdarzyć karencja?

  Po zawarciu ubezpieczenia kontynuowanego karencję zastosujemy w dwóch przypadkach. Gdy:

  • wznowisz ubezpieczenie - jeśli nie opłacisz składki w terminie i zakończymy naszą ochronę, możesz ją wznowić. Wystarczy, że opłacisz składkę, a my wznowimy ochronę z karencją. Do czasu zakończenia karencji, będziemy Cię chronić od następstw nieszczęśliwych wypadków.
  • podwyższysz sumę ubezpieczenia - karencję zastosujemy do podwyżki sumy ubezpieczenia. W okresie karencji wypłacimy świadczenia według sumy ubezpieczenia sprzed podwyżki, chyba że przyczyną zdarzenia będzie nieszczęśliwy wypadek.
 • Jaki jest zakres ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego?

  W ubezpieczeniu indywidualnie kontynuowanym chronimy życie ubezpieczonego i jego bliskich. Wypłacamy świadczenie m.in. w razie śmierci ubezpieczonego, jego małżonka, rodzica czy teścia.

  Zakres konkretnej umowy zależy od warunków, jakie gwarantowała umowa grupowa. 

  Jeśli masz już IK, zakres naszej ochrony sprawdzisz na swojej polisie.

 • Jak mogę opłacić składkę za moje ubezpieczenie indywidualnie kontynuowane?

  Składki za ubezpieczenie indywidualnie kontynuowane możesz opłacać tak, jak Ci wygodnie. Możesz to zrobić:

  • przelewem,
  • przekazem pocztowym, 
  • w serwisie mojePZU (w przypadku niektórych umów),
  • w kasie naszego dowolnego oddziału.
 • Czy mogę dostać blankiety wpłat?

  Jeśli chcesz otrzymać blankiety:

  • wypełnij formularz online,
  • zadzwoń na naszą infolinię pod numer 801 102 102, (opłata zgodna z taryfą Twojego operatora),
  • napisz do nas na kontakt@pzu.pl,
  • odwiedź nasz dowolny oddział.

  Wysokość składki oraz termin jej wpłaty sprawdzisz również w mojePZU.

 • W jaki sposób mogę zmienić osobę uposażoną w polisie?

  Jeśli chcesz zmienić uposażonego w swoim ubezpieczeniu, potrzebujemy Twojego pisemnego wniosku.

  Najszybciej możesz go złożyć w naszym oddziale.

  Jeśli nie możesz zgłosić się do nas osobiście, Twój podpis na wniosku musi potwierdzić jedna z wymienionych osób:

  • agent PZU Życie SA,
  • notariusz,
  • uprawniony pracownik polskiej placówki dyplomatycznej (ambasady lub konsulatu).

  Twój wniosek powinien zawierać numer Twojej umowy oraz szczegółowe dane osobowe i adresowe Twoje i nowej osoby uposażonej.

 • Co powinien zawierać wniosek o zmianę osoby uposażonej?

  Jeśli chcesz zmienić uposażonego w swoim ubezpieczeniu, potrzebujemy Twojego pisemnego wniosku. Powinien on zawierać: 

  • Twoje dane osobowe i adresowe,
  • numer umowy,
  • odręczny podpis.

  Najszybciej możesz złożyć wniosek w naszym oddziale

  Jeśli nie możesz zgłosić się do nas osobiście, podpis na wniosku musi potwierdzić jedna z wymienionych osób:

  • agent PZU Życie SA,
  • notariusz,
  • uprawniony pracownik polskiej placówki dyplomatycznej (ambasady lub konsulatu).
 • Gdzie mogę sprawdzić, za jaki okres mam zapłacić kolejną składkę?

  Termin i wysokość nastepnej składki oraz okres jej obowiązywania sprawdzisz: 

  • w serwisie mojePZU,
  • na naszej infolinii pod numerem 801 102 102 (opłata zgodna z taryfą Twojego operatora),
  • na blankiecie - jeśli go nie masz, skontaktuj się z nami.
 • Jak mogę zmienić swoje dane?

  Swoje podstawowe dane, np. nazwisko, adres czy dane kontaktowe, możesz zmienić bez wychodzenia z domu. Możesz to zrobić na kilka sposobów. Wystarczy, że:

  • zadzwonisz do nas pod numer 801 102 102 (opłata zgodna z taryfą Twojego operatora),
  • wypełnisz formularz online,
  • napiszesz do nas na kontakt@pzu.pl.

  Pozostałe dane możesz zmienić w naszym oddziale. Jeśli nie możesz zgłosić się do nas osobiście, będziemy potrzebować Twojego pisemnego wniosku z nowymi danymi. Podpis na wniosku musi potwierdzić jedna z wymienionych osób:

  • agent PZU Życie SA,
  • notariusz,
  • uprawniony pracownik polskiej placówki dyplomatycznej (ambasady lub konsulatu).
 • Co obejmuje polisa IK?

  W ubezpieczeniu indywidualnie kontynuowanym chronimy życie ubezpieczonego i jego bliskich. Wypłacamy świadczenie m.in. w razie śmierci ubezpieczonego, jego małżonka, rodzica czy teścia.

  Zakres konkretnej umowy zależy od warunków, jakie gwarantowała umowa grupowa. 

  Jeśli masz już IK, zakres naszej ochrony sprawdzisz na swojej polisie.

Zamknij