PZU PZU

Wielowalutowy Program Inwestycyjny WPI

Komunikat o podpisaniu Porozumienia między PZU Życie SA i Prezesem UOKiK dot. Klientów ubezpieczenia Wielowalutowy Program Inwestycyjny FMIJ30

Informacja o zmianach w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych w ramach ubezpieczenia Wielowalutowy Program Inwestycyjny

PZU Życie SA wykonuje decyzję Prezesa UOKiK nr RPZ 11/2015

Informacja o zmianach w funduszu inwestycyjnym Schroder Alternative Solutions - Gold and Precious Metals Fund.

Nazwa TFI Nazwa UFK Nazwa funduszu inwestycyjnego Prospekt
FUNDUSZE POLSKIE
Fundusze rynku pieniężnego
Millennium TFI Millennium Depozytowy Millennium FIO Subfundusz Depozytowy Prospekt
UNION INVESTMENT TFI SA UniKorona Pieniężny UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Pieniężny Prospekt
Fundusze papierów dłużnych
UNION INVESTMENT TFI SA UniKorona Obligacje UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Obligacje Prospekt
Millennium TFI Millennium Obligacji Korporacyjnych Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych Prospekt
IPOPEMA TFI SA IPOPEMA Obligacji IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMAObligacji Prospekt
SKARBIEC TFI Skarbiec Lokacyjny Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Lokacyjny Prospekt
Fundusze stabilnego wzrostu
ESALIENS TFI SA ESALIENS Senior ESALIENS Senior FIO Prospekt
Millennium TFI Millennium Stabilnego Wzrostu Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Prospekt
UNION INVESTMENT TFI SA UniStabilny Wzrost UniFundusze FIO Subfundusz UniStabilny Wzrost Prospekt
IPOPEMA TFI SA IPOPEMA Makro Alokacji IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMAMakro Alokacji Prospekt
NN TFI SA NN Stabilnego Wzrostu NN Parasol FIO NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu Prospekt
Investors Fundusze Otwarte TFI S.A. Investor Zabezpieczenia Emerytalnego Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego Prospekt
Fundusze zrównoważone
ESALIENS TFI SA ESALIENS Strateg ESALIENS Parasol FIO Subfundusz ESALIENS Strateg Prospekt
Millennium TFI Millennium Cyklu Koniunkturalnego Millennium FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego Prospekt
Investors Fundusze Otwarte TFI S.A. Investor Zrównoważony Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony Prospekt
Fundusze akcji
Investors Fundusze Otwarte TFI S.A. Investor Turcja Investor Turcja Prospekt
Investors Fundusze Otwarte TFI S.A. Investor Akcji Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Prospekt
Investors Fundusze Otwarte TFI S.A. Investor Top 25 Małych Spółek Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek Prospekt
NN TFI SA NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących NN SFIO NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) Prospekt
NN TFI SA NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych NN SFIO INN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) Prospekt
NN TFI SA NN Akcji NN Parasol FIO NN Subfundusz Akcji Prospekt
NN TFI SA NN Nowej Azji NN Parasol FIO NN Subfundusz Nowej Azji Prospekt
ESALIENS TFI SA ESALIENS Akcji ESALIENS Parasol FIO Subfundusz ESALIENS Akcji Prospekt
Millennium TFI Millennium Akcji Millennium FIO Subfundusz Akcji Prospekt
Millennium TFI Millennium Dynamicznych Spółek Millennium FIO Subfundusz Dynamicznych Spółek Prospekt
Millennium TFI Millennium Globalny Akcji Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji Prospekt
Millennium TFI Millennium Absolut Return Millennium SFIO Subfundusz Absolut Return Prospekt
TFI PZU SA PZU Energia Medycyna Ekologia PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia Prospekt
TFI PZU SA PZU Małych i Średnich Spółek PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek Prospekt
QUERCUS TFI Quercus Agresywny Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Agresywny Prospekt
IPOPEMA TFI SA IPOPEMA Akcji IPOPEMA SFIO Subfundusz IPOPEMA Akcji Prospekt
SKARBIEC TFI Skarbiec Spółek Wzrostowych Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Spółek Wzrostowych Prospekt
UNION INVESTMENT TFI SA UniAkcje Wzrostu UniFundusze FIO Subfundusz UniAkcje Wzrostu Prospekt
UNION INVESTMENT TFI SA UniKorona Akcje UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Akcje Prospekt
Fundusze surowcowe
Investors Fundusze Otwarte TFI S.A. Investor Gold Otwarty Investor Gold Otwarty Prospekt
SKARBIEC TFI SKARBIEC - RYNKÓW SUROWCOWYCH Skarbiec FIO Subfundusz SKARBIEC - RYNKÓW SUROWCOWYCH Prospekt
Fundusze selektywne
QUERCUS TFI Quercus Selektywny Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Selektywny Prospekt
FUNDUSZE ZAGRANICZNE
Fundusze zagraniczne PLN
Fundusze papierów dłużnych
BlackRock Global Funds BGF Fixed Income Global Oportunities Hedged BlackRock Global Funds Fixed Income Global Opportunities Fund Hedged Prospekt
BlackRock Global Funds BGF Global High Yield Bond Fund BGF Global High Yield Bond Fund Prospekt
Franklin Templeton International Services SA Templeton Global Total Return Franklin Templeton Investment Fund - Subfundusz Templeton Global Total Return Fund Prospekt
Franklin Templeton International Services SA Templeton Global Bond Franklin Templeton Investment Fund - Subfundusz Templeton Global Bond Fund Prospekt
NN TFI SA NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących NN SFIO NN Obligacji Rynków Wschodzących (L) Prospekt
NN TFI SA NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego NN SFIO NN Globalny Długu Korporacyjnego (L) Prospekt
TFI PZU SA PZU Dłużny Rynków Wschodzących PZU SFIO Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących Prospekt
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Schroder ISF Asian Convertible Bond Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond Prospekt
Fundusze akcji
BlackRock Global Funds BGF World Agriculture Fund BlackRock Global Funds World Agriculture Fund Prospekt
BlackRock Global Funds BGF Global Equity Income Fund BGF Global Equity Income Fund Prospekt
Franklin Templeton International Services SA Templeton Asian Growth Franklin Templeton Investment Fund - Subfundusz Templeton Asian Growth Fund Prospekt
Franklin Templeton International Services SA Franklin U.S. Opportunities Franklin Templeton Investment Fund - Subfundusz Franklin U.S. Opportunities Fund Prospekt
Franklin Templeton International Services SA Templeton Latin America Templeton Latin America Fund Prospekt
Franklin Templeton International Services SA Franklin European Dividend Franklin European Dividend Fund Prospekt
HSBC Global Asset Management HSBC Brazil Equity HSBC Global Investment Funds - Brazil Equity Prospekt
HSBC Global Asset Management HSBC Turkey Equity HSBC Global Investment Funds - Turkey Equity Prospekt
HSBC Global Asset Management HSBC Russia Equity HSBC Global Investment Funds - Russia Equity Prospekt
BlackRock Global Funds BGF Global Allocation BlackRock Global Funds Global Allocation Fund Prospekt
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Schroder ISF Asian Opportunities Schroder ISF Asian Opportunities PLN Hedged Prospekt
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Schroder ISF EURO Equity Schroder ISF EURO Equity PLN Hedged Prospekt
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Schroder ISF Frontier Markets Equity Schroder ISF Frontier Markets Equity PLN Hedged Prospekt
Fundusze stabilnego wzrostu
Millennium TFI Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu Prospekt
Fundusze zrównoważone
Franklin Templeton International Services SA Franklin Global FundamentalStrategies Franklin Global Fundamental Strategies Fund Prospekt
Fundusze hedgingowe
Millennium TFI Millennium Globalny Strategii Alternatywnych Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych Prospekt
Fundusze zagraniczne EUR
Fundusze papierów dłużnych
BlackRock Global Funds BGF Fixed Income Global Oportunities Hedged BlackRock Global Funds Fixed Income Global Opportunities Fund Hedged Prospekt
BlackRock Global Funds BGF Global High Yield Bond Fund BGF Global High Yield Bond Fund Prospekt
Franklin Templeton International Services SA Templeton Global Total Return Franklin Templeton Investment Fund - Subfundusz Templeton Global Total Return Fund Prospekt
Franklin Templeton International Services SA Templeton Global Bond Franklin Templeton Investment Fund - Subfundusz Templeton Global Bond Fund Prospekt
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Schroder ISF Asian Convertible Bond Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond Prospekt
Fundusze akcji
BlackRock Global Funds BGF World Agriculture Fund BlackRock Global Funds World Agriculture Fund Prospekt
BlackRock Global Funds BGF Global Equity Income Fund BGF Global Equity Income Fund Prospekt
Franklin Templeton International Services SA Franklin U.S. Opportunities Franklin Templeton Investment Fund - Subfundusz Franklin U.S. Opportunities Fund Prospekt
Franklin Templeton International Services SA Templeton Asian Growth Franklin Templeton Investment Fund - Subfundusz Templeton Asian Growth Fund Prospekt
Franklin Templeton International Services SA Templeton Latin America Templeton Latin America Fund Prospekt
Franklin Templeton International Services SA Franklin European Dividend Franklin European Dividend Fund Prospekt
HSBC Global Asset Management HSBC Turkey Equity HSBC Global Investment Funds - Turkey Equity Prospekt
Millennium TFI Millennium Globalny Akcji ** Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji Prospekt
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Schroder Global Gold Schroder ISF Global Gold EUR Hedged Prospekt
BlackRock Global Funds BGF Global Allocation BlackRock Global Funds Global Allocation Fund Prospekt
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Schroder ISF Asian Opportunities Schroder ISF Asian Opportunities EUR Prospekt
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Schroder ISF EURO Equity Schroder ISF EURO Equity Prospekt
Fendusze zrównoważone
Franklin Templeton International Services SA Franklin Global Fundamental Strategies Franklin Global Fundamental Strategies Fund Prospekt
Fundusze hedgingowe
Millennium TFI Millennium Globalny Strategii Alternatywnych ** Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych Prospekt
Fundusze zagraniczne USD
Fundusze papierów dłużnych
BlackRock Global Funds BGF Fixed Income Global Opportunities BlackRock Global Funds Fixed Income Global Opportunities Fund Prospekt
BlackRock Global Funds BGF Global High Yield Bond Fund BGF Global High Yield Bond Fund Prospekt
Franklin Templeton International Services SA Templeton Global Total Return Franklin Templeton Investment Fund - Subfundusz Templeton Global Total Return Fund Prospekt
Franklin Templeton International Services SA Templeton Global Bond Franklin Templeton Investment Fund - Subfundusz Templeton Global Bond Fund Prospekt
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Schroder ISF Asian Convertible Bond Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond Prospekt
Fundusze akcji
BlackRock Global Funds BGF World Agriculture Fund BlackRock Global Funds World Agriculture Fund Prospekt
BlackRock Global Funds BGF Global Equity Income Fund BGF Global Equity Income Fund Prospekt
Franklin Templeton International Services SA Templeton Asian Growth Franklin Templeton Investment Fund - Subfundusz Templeton Asian Growth Fund Prospekt
Franklin Templeton International Services SA Franklin U.S. Opportunities Franklin Templeton Investment Fund - Subfundusz Franklin U.S. Opportunities Fund Prospekt
Franklin Templeton International Services SA Templeton Latin America Templeton Latin America Fund Prospekt
HSBC Global Asset Management HSBC Brazil Equity HSBC Global Investment Funds - Brazil Equity Prospekt
HSBC Global Asset Management HSBC Russia Equity HSBC Global Investment Funds - Russia Equity Prospekt
Millennium TFI Millennium Globalny Akcji ** Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji Prospekt
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Schroder Global Gold Schroder ISF Global Gold Prospekt
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Schroder ISF Asian Opportunities Schroder ISF Asian Opportunities USD Prospekt
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Schroder ISF EURO Equity Schroder ISF EURO Equity USD Prospekt
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Schroder ISF Frontier Markets Equity Schroder ISF Frontier Markets Equity Prospekt
BlackRock Global Funds BGF Global Allocation BlackRock Global Funds Global Allocation Fund Prospekt
Fundusze stabilnego wzrostu
Millennium TFI Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu** Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu Prospekt
Fundusze zrównoważone
Franklin Templeton International Services SA Franklin Global Fundamental Strategies Franklin Global Fundamental Strategies Fund Prospekt
Fundusze hedgingowe
Millennium TFI Millennium Globalny Strategii Alternatywnych ** Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych Prospekt
** przy nazwie oznacza, że fundusz zawiesił lub wstrzymał możliwość nabyć w związku z czym jest niedostępny dla wpłat składek oraz jako fundusz docelowy w dyspozycjach przystąpienia, zmiany alokacji oraz przeniesienia środków.