Czy mogę czasowo zawiesić opłacanie składek lub wznowić ubezpieczenie na życie?

W niektórych ubezpieczeniach na życie możesz na pewien czas zawiesić opłacanie składek. Najczęściej jest to 6 miesięcy. Mimo tego, że nie będziesz opłacać składek, nadal będziesz miał ubezpieczenie. Aby zawieszenie było możliwe, ważne jest regularne opłacanie składek za poprzednie miesiące.

Jeśli po okresie  zawieszenia nie zaczniesz ponownie opłacać składek, Twoje ubezpieczenie może zmienić się na bezskładkowe.

  • Oznacza to, że nie musisz już opłacać składek, ale suma ubezpieczenia będzie niższa od dotychczasowej. Suma ubezpieczenia jest to kwota, jaką maksymalnie wypłacimy w sytuacjach, które są określone w Twojej umowie, np. leczenie szpitalne.
  • Jeśli nie chcesz, by Twoja umowa była umową bezskładkową i wolisz mieć wyższą sumę ubezpieczenia, możesz wrócić do opłacania składek. Wystarczy, że w ciągu 12 miesięcy wznowisz swoją polisę. Najłatwiej zrobić to przy pomocy formularza internetowego.
  • Pamiętaj, gdy będziesz wznawiać ubezpieczenie, poprosimy Cię o uzupełnienie zaległych składek.
     

Skontaktuj się z nami w wybrany przez Ciebie sposób.

Odwiedź nasz oddział.

Wypełnij formularz.

Zaloguj się do serwisu internetowego jeśli masz:

PZU Plan na Życie – kliknij tutaj,

PZU Cel na Przyszłość – kliknij tutaj.

Pytania naszych klientów

Dokumenty do pobrania

Zamknij