Po podpisaniu umowy ubezpieczenia my zobowiązujemy się Ciebie ubezpieczać, a Ty zobowiązujesz się do terminowego płacenia określonych składek.

Jeśli nie zapłacisz składki:

 • możesz nie mieć ochrony ubezpieczeniowej, 
 • możemy naliczyć Ci odsetki i rozpocząć windykację zaległości, 
 • możemy rozwiązać lub wypowiedzieć Ci umowę, 
 • możesz stracić pieniądze, które u nas oszczędzasz.

Otrzymałeś wezwanie do zapłaty?

Wiemy, że zaległość w opłacaniu składek może wynikać z różnych przyczyn.

Nie zapłaciłeś za ubezpieczenie

 • Jak najszybciej zapłać zaległą składkę. Dzięki temu nie zapłacisz odsetek i unikniesz windykacji. 
 • Pamiętaj, że jeśli nie zapłaciłeś składki za ubezpieczenie dobrowolne w terminie (np. AC, ubezpieczenie mieszkania, NNW), nie masz ochrony ubezpieczeniowej.
 • Jeśli będziesz mieć szkodę, nie wypłacimy odszkodowania.

Nie jesteś już właścicielem

 • Sprzedałeś samochód/mieszkanie – dostarcz do nas potwierdzenie sprzedaży (np. kopię umowy kupna-sprzedaży, kopię faktury).
 • Zezłomowałeś samochód – dostarcz do nas dokumenty potwierdzające zezłomowanie pojazdu.

Zapłaciłeś i dostałeś wezwanie do zapłaty

 • Twoja wpłata mogła wpłynąć już po wysłaniu przez nas informacji o zaległości. W tej sytuacji dostarcz nam kopię potwierdzenia wpłaty. Najlepiej wyślij e-maila na kontakt@pzu.pl.
 • Twoja wpłata mogła być niższa niż wymagana (np. w wyniku indeksacji składki). Przeliczyliśmy składkę i prosimy o zapłacenie różnicy. W tej sytuacji sprawdź korespondencję od nas.
 • Wysokość składki, którą wyliczyliśmy nie uwzględniała wszystkich Twoich szkód. Po sprawdzeniu tej informacji w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym (UFG) przeliczyliśmy składkę i prosimy o zapłacenie różnicy.
 • Składkę opłaciłeś na podstawie przesłanego przez nas blankietu. Jednak pomiędzy wystawieniem blankietu a rozpoczęciem obowiązywania nowej umowy miała miejsce szkoda (np. wypadek samochodowy, kolizja). Przeliczyliśmy składkę i prosimy o zapłacenie różnicy.

Złożyłeś wypowiedzenie dotychczasowego ubezpieczenia OC, a dostałeś wezwanie do zapłaty

 • Wypowiedzenie wpłynęło do nas po terminie. Powinieneś je wysłać przynajmniej na jeden dzień przed końcem dotychczasowej umowy. 
 • Szczegółowe informacje znajdziesz w Ustawie z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych:
  •  art. 28 dotyczy OC pojazdów,
  •  art. 46 dotyczy OC rolników,
  •  art. 62 dotyczy  budynków w gospodarstwie rolnym,
 • Na przesłanym wypowiedzeniu brakuje Twojego podpisu.

Szczegółowe informacje znajdziesz w art. 73 Kodeksu cywilnego.

Zaległość w opłacie składki możesz wyjaśnić w wybrany przez Ciebie sposób.

Wyślij e-mail na kontakt@pzu.pl. W temacie wpisz numer sprawy, który znajdziesz w korespondencji i załącz dokumenty dotyczące zaległości (np. kopię umowy kupna-sprzedaży, kopię faktury, dokument potwierdzający wyrejestrowanie pojazdu, potwierdzenie wpłaty zaległej składki).

Zadzwoń 801 102 102 lub 22 505 15 25 (opłata zgodna z taryfą Twojego operatora). Wcześniej przygotuj numer sprawy, który znajdziesz w korespondencji od nas.

Wyślij list z dokumentami dotyczącymi zaległości (np. kopię umowy kupna-sprzedaży, kopię faktury, dokument potwierdzający wyrejestrowanie pojazdu, potwierdzenie wpłaty zaległej składki), na adres: PZU, ul. Postępu 18 a, 02-676 Warszawa.

Pytania naszych klientów

Dokumenty do pobrania

Zamknij