Jeśli chcesz zmienić liczbę rat składki za ubezpieczenie, poinformuj nas o tym.

Samochód, dom i inny majątek

Pamiętaj, że w ubezpieczeniach majątkowych, np. domu, jeśli zapłacisz składkę jednorazowo będzie ona niższa, niż łączna suma rat.

Życie

Pamiętaj, że w niektórych indywidualnych ubezpieczeniach na życie, jeśli zapłacisz składkę roczną, będzie ona niższa, niż suma rat miesięcznych. 

Możesz zmienić częstotliwość opłacania składek w wybrany przez Ciebie sposób.

Odwiedź nasz oddział.

Wypełnij formularz – jeśli masz indywidualne ubezpieczenie na życie.

Zaloguj się do serwisu internetowego, jeśli masz:

  • PZU Plan na Życie – kliknij tutaj,
  • PZU Cel na Przyszłość – kliknij tutaj.

W przypadku ubezpieczeń grupowych warunki umowy ustalamy z Twoim pracodawcą.

Pytania naszych klientów

Dokumenty do pobrania

Formularze online

Zamknij