PZU Ochrona na Całe Życie

Dla kogo?

To oferta dla osób poszukujących ochrony ubezpieczeniowej na całe życie, gdzie wypłata świadczenia z tytułu umowy następuje niezależnie od wieku lub stanu zdrowia.

Korzyści

Podstawowe zalety tej polisy to:

  • dożywotnie ubezpieczenie życia, które działa na całym świecie i w każdym czasie – PZU Ochrona na Całe Życie to ubezpieczenie, które jako jedno z nielicznych w Polsce zapewnia dożywotnią ochronę,
  • opłata składek tylko przez określony czas, potem ochrona (mimo zakończenia okresu opłacania składek) wciąż trwa – dzięki temu nawet osoby starsze mogą posiadać ubezpieczenie na życie, które zapewnia wypłatę sumy ubezpieczenia niezależnie od wieku i stanu zdrowia,
  • zapewnienie najbliższym (dzieciom, wnukom, osobom niespokrewnionym, etc.) spadku, który wskazane osoby otrzymają po śmierci ubezpieczonego,
  • suma ubezpieczenia wypłacana z polisy jest zwolniona z podatku od dochodów kapitałowych oraz podatku od spadków i darowizn,
  • możliwość podwyższania sumy ubezpieczenia o wskaźnik indeksacji, którego zadaniem jest urealnienie przyszłej wypłaty świadczenia,
  • możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o dodatkowe świadczenia,
  • umowa ubezpieczenia działa na całym świecie, 24 godziny na dobę.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Suma Ubezpieczenia wypłacana jest w wypadku śmierci osoby ubezpieczonej w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA. Tymczasowa ochrona ubezpieczeniowa działa już od następnego dnia po wpłaceniu kwoty na poczet ochrony tymczasowej i podpisaniu wniosku.

Słowa kluczowe:
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty